Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 06 april 2021

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar.
Deze week hebben we 7 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Jeugddetentie en rijontzegging voor rijden met lachgas op

30 maart - Een 20-jarige man is veroordeeld tot 2 maanden jeugddetentie en mag 3 jaar geen motorrijtuigen besturen omdat hij op 25 juli 2020 in Amsterdam-Centrum als automobilist opzettelijk meerdere verkeersregels ernstig schond. Hij reed onder invloed van lachgas verkeerspalen omver en reed over het fietspad en de stoep, dicht bij voetgangers en fietsers. Hij nam onaanvaardbare risico’s en bracht andere weggebruikers en voetgangers in gevaar. Hij is vrijgesproken van poging doodslag en poging zware mishandeling. Daarnaast waste hij ruim 20.000 euro wit. Onder meer omdat hij 19 jaar was toen hij zijn daden pleegde en op basis van de rapportage van de psycholoog kiest de rechtbank ervoor om jeugdstrafrecht toe te passen. Volgens de psycholoog is hij kinderlijk en heeft hij een achterstand in zijn gewetensontwikkeling. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1456

Straf - Cel- en taakstraf voor geweld tegen vrouwen met anderen

30 maart - Een 35-jarige man is veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 240 uur taakstraf omdat hij op 10 augustus 2020 samen met anderen vanuit het niets drie vrouwen in een snackbar in elkaar sloeg en schopte. Een van hen raakte hij daarbij zo tegen haar hoofd dat hij haar dodelijk had kunnen verwonden. Uit het reclasseringsadvies blijkt dat de man toen hij zijn daden pleegde dronken was en aan een psychische stoornis leed waarvoor hij geen medicatie gebruikte. Hoewel de rechtbank niet kan vaststellen hoe dit precies in zijn daden doorwerkte, speelde dit waarschijnlijk een belangrijke rol. Daarom is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank legt ook bijzondere voorwaarden op. Hij moet zich laten behandelen en meewerken aan middelencontrole. Ook moet hij ruim 3.000 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1513

Straf - 8 maanden celstraf voor steekpartij

1 april - Een 54-jarige man is veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf omdat hij op 14 februari 2020 een man in Amsterdam in zijn arm stak tijdens een ruzie. Omdat onduidelijk is wie van hen het eerste stak, verwerpt de rechtbank zijn beroep op noodweer. Waar hij heeft gestoken, bevinden zich geen vitale organen. Daarom wordt hij vrijgesproken van poging doodslag maar veroordeeld voor poging tot zware mishandeling. In de strafmaat weegt mee dat hij eerder voor geweldsdelicten is veroordeeld.  Daarnaast weegt mee dat uit psychologisch onderzoek blijkt dat hij een lichte verstandelijke beperking heeft. De rechtbank neemt daarom het advies van deskundigen over om hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Ten slotte weegt mee dat hijzelf ernstig gewond raakte bij de steekpartij. Hij werd onder meer in zijn buik gestoken en moest een darmoperatie ondergaan.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1553

Bestuur - Geneesmiddelenbedrijf terecht beboet

12 maart - Een geneesmiddelenbedrijf moet een boete betalen van 54.166 euro. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mag deze boete opleggen omdat het bedrijf zonder een vergunning een groothandel in geneesmiddelen dreef en deze geneesmiddelen te koop aanbood en hier reclame voor maakte. Dit is in strijd met de Geneesmiddelenwet. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Het bedrijf hielp mensen buiten het oog van de inspectie gezondheidszorg aan medicijnen die nog niet waren goedgekeurd. Het bedrijf vond dat het geen boete moest betalen, omdat er met de medicijnen mensenlevens werden gered. De rechtbank oordeelde echter dat de wetgever de Geneesmiddelenwet juist in het belang van de bescherming van de volksgezondheid heeft gemaakt. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1523

Kanton - Geen groot trouwfeest, bruid krijgt aanbetaling deels terug

25 maart - Een vrouw mocht de gesloten overeenkomsten met een zalencentrum in Amstrdam voor onder meer zaalhuur en catering voor haar huwelijksfeest op 10 april 2020 ontbinden en krijgt haar aanbetaling (ruim 2.600 euro) terug. Het zalencentrum schoot namelijk tekort in de nakoming van die overeenkomsten. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Het zalencentrum beriep zich op overmacht doordat door overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus dat feest niet kon doorgaan, maar dat betekent niet dat de vrouw geen recht heeft op terugbetaling.  Zij hoefde niet in te stemmen met verplaatsing van het feest naar een van de andere voorgestelde data. Vanwege overheidsregels in verband met de coronacrisis zijn feesten voor 270 personen, waarvoor zij de zaal had gehuurd, verboden. Zij hoeft niet te accepteren dat het zalencentrum een feest voor minder mensen organiseert, maar moet het zalencentrum wel een redelijk bedrag aan onkosten betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1459

Civiel - Radiostation moet ex-bestuurder belastingschuld terugbetalen

31 maart - Radiostation WildFm moet een oud-bestuurder ruim 55.000 euro betalen. Dit bedrag, een belastingschuld van het radiostation, incasseerde de belastingdienst namelijk bij de oud-bestuurder van het radiostation en die hoeft daar niet voor op te draaien. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die door de oud-bestuurder was aangespannen. Volgens de oud-bestuurder kon hij de belastingschuld ook direct verhalen op de huidige (direct en indirect) bestuurders van WildFm, omdat deze hadden toegezegd dat het probleem van de belastingschuld zou worden opgelost, terwijl dat nog niet is gebeurd. Daar gaat de rechter echter niet in mee omdat de indirect bestuurder steeds namens WildFm heeft gecommuniceerd, niet namens het bestuur of zichzelf als privépersoon. Ook is geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid, omdat de bestuurder(s) geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1187

Ruziënde woonbootbewoners mogen elkaar enkel mailen

Ruziënde buren op woonboten in Amsterdam-Centrum die elkaar filmen en treiteren, komen er samen niet uit en klopten opnieuw bij de voorzieningenrechter aan. Die bepaalde onder meer dat zij elkaar enkel per mail mogen benaderen. De juridische weg biedt maar op beperkte schaal een oplossing aldus de voorzieningenrechter. Een rechtvaardigingsgrond voor het permanent filmen van de buren ontbreekt. Dat moet stoppen. Het filmen lijkt kinderachtig gedrag juist uit te lokken. Eerder oordeelde de voorzieningenrechter dat de bewoners van de ene woonboot het toegangshek op de loopbrug, die de buren, bewoners van de andere woonboot ook gebruiken, niet mogen laten openstaan en dat een camera gericht op het hek is toegestaan. De voorzieningenrechter herhaalt dat zij wel beeldopnames mogen maken met die camera, maar geen geluidsopnames. Nu zij dat na het eerdere vonnis wel gedaan hebben wordt daar een dwangsom op gezet van maximaal 5.000 euro.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1552

Uitspraken