Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 08 april 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - 30 maanden cel na in elkaar slaan man

2 april - Een 30-jarige man krijgt 30 maanden gevangenisstraf omdat hij 18 januari van dit jaar een andere man in Amsterdam meerdere keren heeft geschopt en geslagen. Dat heeft hij ook bekend en bleek eveneens uit camerabeelden. Hij woont sinds vijf jaar in Nederland zonder vaste woon- en verblijfplaats. Hij sloeg het slachtoffer zonder aanleiding waarna hij hem zestien keer schopte, onder meer tegen zijn hoofd. De man gaf geen inzicht waarom hij dit deed en toonde geen enkel berouw. Hij stelde zelfs dat het een volstrekt normaal vechtpartijtje was. Daar gaat de rechtbank niet in mee. Die ziet het als een bijzonder eenzijdige mishandeling die zo zwaar was dat het een poging tot doodslag was. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2400

Straf - Taakstraffen voor witwassen crimineel geld vriend

5 april - Twee Amsterdamse vrouwen van 24 en 28 jaar zijn veroordeeld tot taakstraffen van respectievelijk 200 en 80 uur voor het witwassen van criminele inkomsten van hun (inmiddels) ex-vriend. De 24-jarige vrouw moet bovendien bijna 6500 euro terugbetalen. De vrouwen waren betrokken bij de aanschaf van een flinke hoeveelheid luxegoederen door hun ex-vriend, waaronder exclusieve Rolexen, kleding van Louis Vuitton en vliegreizen. Op basis van het geregistreerde inkomen van de vrouwen en hun ex-vriend en de aanzienlijke contante geldbedragen die met de aankopen waren gemoeid, kan het niet anders dan dat de spullen zijn gekocht met crimineel geld. De rechtbank concludeert dat de vrouwen dit hebben geweten, of op zijn minst hadden moeten vermoeden. De ex-vriend van de twee vrouwen werd begin vorig jaar al veroordeeld tot 9 maanden cel voor witwassen. Die straf kwam bovenop een celstraf van 14 jaar voor het medeplegen van een liquidatie in Amsterdam-Zuidoost.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2498

Bestuur - Geldautomaat in Warmoesstraat past niet in straatbeeld

29 maart - De gemeente heeft terecht geen vergunning verleend aan een bedrijf dat een geldautomaat wilde plaatsen in de pui van een winkel in de Warmoesstraat. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De gemeente baseert haar weigering op een negatief advies van de welstandscommissie. Deze commissie vindt dat de automaat niet past in het straatbeeld en verwijst hierbij naar de zogenoemde ‘sneltoetscriteria’ voor geldautomaten. De rechtbank vindt dat dit negatieve welstandsadvies deugt. De geldautomaat is gepland in een zogenoemd ‘orde-2 pand’, waarvoor strengere welstandseisen gelden. Omdat het plan al niet voldoet aan de sneltoetscriteria, hoefde de commissie niet ook nog te toetsen aan de strengere eisen voor orde-2 panden. De gemeente mocht dus uitgaan van het negatieve welstandsadvies, aldus de rechtbank. Volgens bet bedrijf heeft de gemeente in identieke gevallen wél een vergunning verleend. Dit beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet, omdat het geen identieke gevallen zijn.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2500

Bestuur - Man verliest Nederlanderschap door het verzwijgen van informatie

29 maart - De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mocht de Nederlandse nationaliteit van een Iraanse man intrekken, omdat hij relevante informatie had verzwegen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De Iraanse man had een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en vroeg in 2014 de Nederlandse nationaliteit aan, die hij ook kreeg. De staatssecretaris heeft nu de Nederlandse nationaliteit weer ingetrokken. In 2016 heeft de man namelijk bij de gemeente een (originele) geboorteakte overgelegd, waarop een andere naam en geboortedatum staan dan bij zijn asielaanvraag. Volgens de man heeft zijn vader hem bij zijn geboorte twee keer laten registreren, waardoor er twee geboorteakten zijn. De man had meer openheid van zaken moeten geven, aldus de rechtbank. Zeker omdat hem in de eerdere procedures was gevraagd of de opgegeven gegevens volledig en juist waren. Het intrekken van de Nederlandse nationaliteit betekent ook dat de man zijn rechten als EU-burger verliest.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2499

Kanton - Foto Haagse Hofvijver kost geld

26 maart - Online platform De Vinderij moet een beroepsfotograaf 750 euro schadevergoeding betalen voor het zonder zijn toestemming gebruiken van een van zijn foto’s. Ook moet het platform voor sociale bijbanen de foto van haar website verwijderen. Zo heeft de kantonrechter beslist. De Vinderij plaatste op haar website met tips voor uitjes voor de oppashulp (www.oppastips.nl) een foto van de Hofvijver in Den Haag. Deze foto kwam uit een toeristisch fotoarchief van een beroepsfotograaf. Voor het gebruik van de foto was geen toestemming gevraagd. De kantonrechter geeft de fotograaf gelijk dat De Vinderij daarmee inbreuk maakt op zijn auteursrecht, maar matigt wel de (hoge) vordering. Dat de plaatsing onopzettelijk zou zijn gebeurd, is niet van belang of er inbreuk is. Dat de website inmiddels niet meer online is, verandert ook niets aan de inbreuk.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2398

Kanton - VU mag uitkering vrouw stoppen als zij 65 wordt

1 april - De Vrije Universiteit (VU) hoeft de aansluitende uitkering van een oud-werkneemster niet aan te passen aan de veranderde AOW-leeftijd. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Aan de oud-werkneemster (nu 62 jaar) is in 2011, toen haar dienstverband werd opgezegd door de VU, een aansluitende uitkering na haar WW-uitkering toegekend. Volgens de toen geldende cao zou de oud-werkneemster die aansluitende uitkering krijgen tot haar 65e , het moment waarop ze AOW zou krijgen. Intussen is de AOW-leeftijd echter verhoogd. De oud-werkneemster vindt nu dat de VU haar die aansluitende uitkering moet blijven betalen tot ze daadwerkelijk AOW zal krijgen. Dat hoeft de VU niet te doen, oordeelt de kantonrechter: dat de oud-werkneemster een AOW-gat heeft, valt de VU niet aan te rekenen. De VU mag zich aan de cao-afspraken houden die golden ten tijde van het ontslag.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2395

Civiel - Krakers mogen in pand Zeeburgerpad blijven

1 april - De krakers van een pand aan het Zeeburgerpad in Amsterdam hoeven dit pand (nog) niet te verlaten. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Er is niet gebleken dat de krakers schade toebrengen aan het pand of dat het gebruik ervan leidt tot gevaarlijke situaties. Verder is het belang van de eigenaar van het pand bij een ontruiming op korte termijn niet duidelijk geworden. Het pand kent een jarenlange geschiedenis van kraken, waarbij het nooit tot een regulier gebruik is gekomen. Op dit moment zijn de plannen van de eigenaar nog steeds niet duidelijk. Het is onvoldoende aannemelijk  dat een ontruiming dan ook niet (opnieuw) tot leegstand zal leiden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2502

Civiel - Renteopslag beding bank niet vernietigd

3 april - Een particulier die vindt dat de ING bank onterecht de rente-opslag van zijn lening meermaals heeft verhoogd, is te laat met zijn klacht. Dat oordeelt de rechtbank. Een dergelijk beroep moet namelijk binnen drie jaar na het eerste gebruik van het rentebeding door ING, op basis waarvan de rente-opslag kon worden verhoogd, worden gedaan. Bovendien was de overeenkomst voldoende duidelijk over de opslag: ING is dus niet onzorgvuldig geweest bij het aangaan van de lening. De particulier had een zaak aangespannen tegen de ING omdat hij het oneerlijk vond dat de bank de opslag (die in 2007 startte op 1,2%) op zijn variabele Euribor-rente tussen 2010 en 2018 meermaals verhoogde, wel tot 3,64 procent. Hij beriep zich op vernietiging van het beding op grond waarvan de opslag jaarlijks werd gewijzigd – maar daarin gaat de rechter dus niet mee.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2503

Uitspraken

Meest gelezen berichten