Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 09 september 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Duo bestraft voor fietsendiefstallen en oplichting

4 september - Een 56-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk omdat hij samen met een 51-jarige vrouw fietsendiefstallen pleegde en zij samen iemand oplichtten. Zij beloofden ten onrechte dat zij het geld zouden terugbetalen. Ook moet de man 2.000 euro schadevergoeding betalen. De vrouw is voor haar rol veroordeeld tot een opname van 2 jaar in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). De twee stalen tussen oktober 2017 en mei 2019 meer dan 15 fietsen om van de verkoopopbrengst drugs te kunnen kopen. In de straf weegt de rechtbank mee dat 56-jarige al vaker voor fietsendiefstallen is veroordeeld. Vanwege zijn recidive en de lange periode waarin hij fietsen stal, legt de rechtbank hem een proeftijd van 3 jaar op.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6519
ECLI:NL:RBAMS:2019:6520

Straf - Vader veroordeeld voor aantasting goede naam zoon

6 september - Een 80-jarige man is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 5.000 euro omdat hij zijn zoon sinds 2017 heeft belaagd en zich schuldig heeft gemaakt aan smaadschrift. De man had zijn zoon gedreigd een groot aantal (ongepaste) e-mails naar bedrijven te sturen waar de zoon werkte, als de zoon hem niet maandelijks 1.000 euro zou geven. De man heeft inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van zijn zoon door de duur, de frequentie en hardnekkigheid waarmee hij dat deed. Zelfs nadat de man was benaderd door de politie om hiermee te stoppen, ging hij onverstoord verder. De man had een conflict met zijn zoon sinds 2014 toen hij ging scheiden van de moeder van de zoon, en de zoon haar kant koos. De man lijkt de oorzaak van zijn handelen grotendeel te zoeken in het gedrag van zijn zoon. Dit baart de rechtbank zorgen. De man mag daarom tijdens zijn proeftijd van drie jaar geen enkel contact hebben met zijn zoon, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6598

Bestuur - Zonder duidelijke verblijfplaats geen bijstand

 3 september - De gemeente Amsterdam mocht een bijstandsuitkering aan een dakloze man weigeren, omdat de feitelijke woon- en leefsituatie van die man niet is vast te stellen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De gemeente laat mensen die stellen dakloos te zijn en bijstand aanvragen, op een formulier invullen waar zij feitelijk verblijven. Volgens vaste rechtspraak is dit niet onredelijk en kan van iemand die stelt dakloos te zijn, worden gevraagd dat hij controleerbare gegevens verstrekt over zijn feitelijke verblijfsplaats. In deze zaak heeft de man verschillende verblijfsplaatsen opgegeven. Bij controle van die plaatsen is de man niet aangetroffen. De gemeente mocht zich daarom op het standpunt stellen dat de feitelijke woon- en leefsituatie van de man niet is vast te stellen. De man krijgt daarom geen bijstandsuitkering. Volgens de rechtbank is deze werkwijze niet in strijd met artikel 8 van het EVRM.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6566

Bestuur - FlickBike mag geen deelfietsen verhuren in de stad

4 september - De gemeente Amsterdam mocht deelfietsbedrijf FlickBike opdragen de deelfietsen in de stad weg te halen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De fietsen die FlickBike verhuurt staan in de openbare ruimte en met een app op je telefoon kun je de fietsen ontgrendelen en gebruiken. Wanneer een huurder klaar is met de fiets, kan deze weer worden achtergelaten in de openbare ruimte voor de volgende huurder. Dit systeem valt volgens de rechtbank onder het aanbieden of verlenen van een dienst en vormt een overtreding van de APV. Voordat FlickBike begon met de verhuur en verspreiding van haar deelfietsen was er weliswaar contact met een beleidsadviseur van de gemeente, maar FlickBike mocht hier niet de conclusie aan verbinden dat zij een vrijbrief had om grootschalig te investeren en dat er geen wettelijke belemmeringen zouden zijn voor de verhuur en verspreiding van deelfietsen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6569

Kanton - UWV moet 250 euro schadevergoeding betalen na datalek

 2 september
Uitkeringsinstantie UVW moet een werkneemster 250 euro schadevergoeding betalen omdat het onterecht informatie met de nieuwe werkgever van de werkneemster deelde over haar eerdere burn-out. Dat is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens het UWV had de werkneemster geen schade geleden door dit datalek. Haar nieuwe werkgever verlengde haar arbeidsovereenkomst al wist die onterecht over de eerdere burn-out. Daar gaat de kantonrechter niet in mee. De AVG zelf geeft aanspraak op schadevergoeding. Hoewel eerdere ziekte geen reden mag zijn om een overeenkomst niet te verlengen betekent dit niet dat een werkgever dat niet zal doen. Het is daarom begrijpelijk dat de werkneemster door de mededeling van het UWV vreesde dat haar contract niet werd verlengd. Bovendien heeft de werkneemster blijvende schade geleden omdat derden tegen haar wil op de hoogte zijn gekomen van haar ziekte. Daarom krijgt zij de schadevergoeding.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6490

Kanton - Amsterdammer hoeft Basic-Fit niets meer te betalen

3 september - Een Amsterdammer die een jaarabonnement afsloot op een van de sportscholen van Basic-Fit, waarbij hij de eerste twee maanden geen lidmaatschapskosten hoefde te betalen, is Basic-Fit geen lidmaatschapskosten meer verschuldigd. Een jaarabonnement met de eerste twee maanden gratis sporten is namelijk niet een abonnement van 14 maanden waarvan twee maanden gratis sporten. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Basic-Fit heeft geen enkel stuk ingebracht waaruit blijkt dat de overeenkomst voor 12+2 maanden is aangegaan en niet voor 12 maanden waarvan 2 maanden gratis. Haar vordering tot betaling van nog twee maanden lidmaatschapskosten heeft Basic-Fit daarom onvoldoende onderbouwd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6492

Civiel - Mag bank vordering overdragen aan niet-bank?

4 september - Mag een bank haar vordering op een cliënt overdragen aan een niet-bank? Omdat deze vraag in veel gevallen speelt, stelt de rechtbank hierover prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. In 2015 droeg Van Lanschot Bankiers een deel van haar zakelijke vastgoedleningen over aan een niet bancaire instelling. De voormalige schuldenaren van de bank kregen hiermee te maken met een nieuwe schuldeiser die geen bank was. Een voormalige relatie van de bank startte een procedure bij de rechtbank met als centrale vraag hoe de overdracht juridisch technisch is vormgegeven. Een van de deelvragen daarbij is of ook een bank een vordering aan een derde kan overdragen (cessie) zonder toestemming van de schuldenaar (de normale regel). De voormalige bankrelatie stelt dat de vordering van een bank op een debiteur ‘naar zijn aard’ niet overdraagbaar is aan een niet-bank, gezien de zorgplicht en de wettelijke regels die voor banken gelden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6359

Civiel - Veilig Thuis mag onderzoek naar kindermishandeling doorzetten

5 september - Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, hoeft het dossier over een gezin dat zij in onderzoek heeft, niet te sluiten. Zo heeft de voorzieningenrechter beslist. De ouders hadden daarom gevraagd omdat zij niet langer door Veilig Thuis willen worden lastiggevallen. Inmiddels zijn zij met hun kinderen naar het buitenland verhuisd uit angst voor hun uithuisplaatsing. De ouders menen dat de meldingen van kindermishandeling niet serieus te nemen zijn. Veilig Thuis zou hen al hebben veroordeeld als kindermishandelaars terwijl het dossier volgens hen veel aanwijzingen bevat dat de beschuldigingen ongefundeerd zijn. De rechter overweegt echter dat Veilig Thuis wettelijk verplicht is onderzoek te doen na een melding. Daarbij zijn de meldingen door drie verschillende personen gedaan en bevat het dossier niet alleen maar ontlastende informatie. De zorgen over de kinderen zijn nog versterkt door het abrupte vertrek naar het buitenland, nog tijdens het schooljaar.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6575

Uitspraken