Overleveringen naar Polen deels toegestaan, deels opnieuw aangehouden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Overleveringen naar Polen deels toegestaan, deels opnieuw aangehouden
Amsterdam, 16 april 2019

Negen in Nederland verblijvende personen die in Polen worden verdacht van strafbare feiten, mogen worden overgeleverd. De rechtbank heeft in hun zaken niet kunnen vaststellen dat zij een reëel gevaar lopen dat hun recht op een eerlijk proces zal worden aangetast. Van nog eens negen andere personen is het overleveringsverzoek opnieuw aangehouden. In hun zaken heeft de rechtbank nog onvoldoende informatie over de onafhankelijkheid van de rechterlijke instanties in Polen om over de overlevering te kunnen beslissen.

​Zorgen over onafhankelijkheid

Eerder stelde de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) een beslissing in alle Poolse overleveringsverzoeken uit vanwege zorgen over de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak en de gevolgen daarvan voor het recht op een eerlijk proces van de verdachten. De Poolse autoriteiten werd verzocht informatie aan te leveren die hierover duidelijkheid zou moeten geven.

Toetsing op 3 niveaus

Bij de beoordeling van de overleveringsverzoeken heeft de IRK vervolgens, volgend op een uitspraak van Hof van Justitie van de Europese Unie, bekeken of er bezwaren tegen de overlevering bestaan op nationaal niveau, op het niveau van de betrokken rechtbank én op het niveau van de individuele rechters die de zaak gaan behandelen.

Gebreken, maar wel eerlijk proces

De IRK stelde eerder al vast dat de rechterlijke macht in Polen fundamentele en structurele gebreken vertoont. Daar komt nu de conclusie bij dat deze gebreken ook kunnen doorwerken in de onafhankelijkheid van de betrokken rechtbanken. In de negen zaken waarin de overlevering nu wordt toegestaan, is echter niet gebleken dat de opgeëiste personen het gevaar lopen dat hun grondrecht op een eerlijk proces in de kern zal worden aangetast. Daarom kunnen deze personen aan Polen worden overgeleverd.

Andere zaken opnieuw aangehouden

In de overige zaken oordeelt de IRK dat er nog altijd onvoldoende informatie is om over de overlevering te kunnen beslissen. In deze zaken worden opnieuw vragen aan de Poolse autoriteiten gesteld. De behandeling van deze zaken wordt op een later moment voortgezet.

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088-3611440, of stuur een e-mail.

Uitspraken (wordt nog aangevuld)