Laden...

Reactie rechtbank Amsterdam op rapport 'Onmacht'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Reactie rechtbank Amsterdam op rapport 'Onmacht'
Amsterdam, 14 oktober 2021

De verdrietige dood van Famke en haar vader heeft ons allen zeer geschokt. De rechtbank Amsterdam wil en moet leren van een verschrikkelijke gebeurtenis als deze. De rechtbank vindt het daarom belangrijk om mee te werken aan het onderzoek van mevrouw Dettmeijer, hoe ongebruikelijk het ook is dat de rechtbank, als onafhankelijke instantie, participeert in een dergelijk onderzoek.

Twee procedures

Er zijn twee procedures geweest bij de rechtbank Amsterdam, waarvan de eerste is gestart na een zogenaamde kindbrief van Famke. De rechtbank Amsterdam hoort het kind altijd na ontvangst van een kindbrief. Als de rechter vindt dat er een officiële beslissing moet komen naar aanleiding van een kindbrief, worden de ouders in de gelegenheid gesteld te vertellen wat zij van het verzoek van hun kind vinden. Dit gebeurt via een brief, een gesprek op de rechtbank en/of een formele zitting. Hierbij staat het belang van het kind steeds voorop. De rechter heeft ook in deze procedure de betrokken partijen gehoord, de belangen zorgvuldig gewogen en beslist wat op dat moment in het belang van de minderjarige was. De moeder is tegen de beslissing van de rechter in hoger beroep gegaan. Dit hoger beroep is door het gerechtshof verworpen.

In de tweede procedure heeft de Raad voor de Kinderbescherming de rechtbank gevraagd om Famke onder toezicht te stellen. De rechtbank heeft alle partijen gehoord en daarna besloten om Famke onder toezicht te stellen.

Reflectie

Het nieuws over de dood van Famke en haar vader, kort na de ondertoezichtstelling van Famke, is bij de rechtbank hard aangekomen. De rechtbank begrijpt de onmacht van Famke’s moeder die treffend is beschreven in het rapport. We trekken ons de kritiek van moeder op de rechtsgang aan. Er zijn stappen gezet om de duur van een kindbriefprocedure te verkorten. Verder vindt landelijke reflectie plaats over de te volgen procedure na een kindbrief. Er wordt nader bekeken onder welke omstandigheden een kindbrief tot een formele zitting zou moeten leiden.

Interpretatie van de wet

In het rapport staat dat de rechtbank de procedure van de kindbrief verkeerd vorm heeft gegeven. Op dit punt verschilt de rechtbank van mening met mevrouw Dettmeijer. We vatten de kritiek in het rapport op als aanbeveling om landelijk tot eenduidig beleid te komen.

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088 361 14 40, of stuur een e-mail naar info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl.

Uitspraken