Laden...

Rechtbank Amsterdam stelt opnieuw vragen over overlevering aan Polen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Rechtbank Amsterdam stelt opnieuw vragen over overlevering aan Polen
Amsterdam, 14 september 2021
De rechtbank Amsterdam heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie opnieuw vragen gesteld over de overlevering van gezochte personen aan Polen. De vragen hebben dit keer betrekking op gebreken in de Poolse procedure voor de benoeming van rechters. De rechtbank sluit daarbij aan bij vragen die door de Ierse Hoge Raad begin augustus zijn gesteld. 

Niet-onafhankelijke rechter

Zowel de Ierse Hoge Raad als de rechtbank hebben in het verleden ook al vragen gesteld. Die vragen hadden betrekking op het risico dat overgeleverde personen lopen om berecht te worden door een niet-onafhankelijke rechter.

Vragen over benoemingsprocedure rechters

Dit keer hebben de vragen betrekking op gebreken in de Poolse procedure voor de benoeming van rechters. Rechters worden in Polen benoemd op voordracht van de Poolse Raad voor de Rechtspraak. De Poolse Hoge Raad heeft al geoordeeld dat die Raad niet onafhankelijk is van de Poolse wetgevende macht. Onder andere om die reden kleeft er, aldus de Poolse Hoge Raad, een gebrek aan de benoeming van Poolse rechters. Daar komt bij dat sinds februari 2020 in Polen niet meer geklaagd kan worden door burgers over gebreken in de benoemingsprocedure. 

Handvest

Volgens de Ierse en Amsterdamse rechters lopen overgeleverde personen hierdoor mogelijk het risico dat ze worden berecht door een gerecht dat niet vooraf bij wet is ingesteld. Het recht om berecht te worden door een gerecht dat vooraf is ingesteld bij wet is, net als het recht op een onafhankelijke rechter, opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

Overleveringsverzoeken worden aangehouden

De rechtbank heeft verzocht om een spoedprocedure omdat de gezochte personen gedetineerd zijn (de gezochte personen in de Ierse zaken zijn dat niet). In afwachting van de antwoorden van het Europese hof zal de rechtbank de behandeling van overleveringsverzoeken door de Poolse autoriteiten die betrekking hebben op vervolging in Polen aanhouden. Gaat het om een overleveringsverzoek dat betrekking heeft op het uitzitten van een reeds door een Poolse rechter opgelegde straf, dan zal de behandeling van het verzoek worden aangehouden voor zover het vonnis is gewezen na 14 februari 2020 (inwerkingtreding van de relevante wetswijziging).

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088-3611440, of stuur een e-mail.Uitspraken