Laden...

Telefoon kroongetuige mag aan dossier Marengo worden toegevoegd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Telefoon kroongetuige mag aan dossier Marengo worden toegevoegd
Amsterdam, 09 oktober 2020

De telefoon die de kroongetuige in het proces Marengo in detentie in zijn bezit had, mag worden gebruikt in het strafrechtelijk onderzoek. Dat heeft de rechtbank bepaald in reactie op een klaagschrift van de deken van de Amsterdamse Orde van advocaten en de huidige advocaat van de kroongetuige.

Telefoon in detentie

De kroongetuige had de telefoon in detentie tot zijn beschikking en gaf deze op enig moment aan zijn toenmalig advocaat. Toen deze kwam te overlijden, is de telefoon via de deken aan de opvolgend (anonieme) advocaat overgedragen. Nadat hij door de kroongetuige was ontslagen, vroeg de kroongetuige hem de telefoon in detentie te bezorgen. De anonieme advocaat weigerde dit en droeg daarop de telefoon weer over aan de deken. Daar werd hij in beslag genomen.

Verschoningsrecht

Zowel de deken als de huidige advocaat van de kroongetuige verzetten zich daarop tegen de inbeslagname. Volgens hen maakten de telefoon en de op de telefoon aanwezige informatie deel uit van de vertrouwelijke relatie tussen de kroongetuige en zijn advocaat en vielen zowel de telefoon als de informatie daarop onder het verschoningsrecht. Beide zouden daarom niet mogen worden gebruikt in het strafrechtelijk onderzoek Marengo.

Beklag is ongegrond

De rechtbank gaat hier niet in mee en verklaart het beklag ongegrond. De rechtbank kan niet vaststellen dat een van de (al dan niet voormalig) advocaten van de kroongetuige of de deken ooit toegang heeft gehad tot de telefoon. Hierdoor hebben deze advocaten en de deken ook geen toegang gehad tot de op de telefoon aanwezige informatie. Evenmin is gebleken dat de informatie op de telefoon daadwerkelijk bestemd was om aan een advocaat te worden medegedeeld. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de informatie op de telefoon niet aan een advocaat is toevertrouwd in het kader van diens beroepsuitoefening. De op de telefoon aanwezige informatie valt dan ook niet onder het verschoningsrecht.

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088 361 14 40, of stuur een e-mail naar info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl.

Uitspraken