Laden...

Zaak dood Peter R. de Vries wordt heropend

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Zaak dood Peter R. de Vries wordt heropend
Amsterdam, 06 juli 2022

De rechtbank ziet zich genoodzaakt de behandeling van de zaak over de dood van Peter R. de Vries te heropenen. De rechtbank had het onderzoek op 30 juni 2022 al gesloten. Het Openbaar Ministerie heeft op 5 juli 2022 een aantal nieuwe stukken aan de rechtbank en de verdediging toegestuurd. 

Uit de begeleidende e-mail van het Openbaar Ministerie leidt de rechtbank af dat het onderzoek niet volledig is geweest. De rechtbank ziet zich daardoor genoodzaakt het onderzoek te heropenen om kennis te kunnen nemen van de inhoud van de nieuwe stukken en om de verdediging en het Openbaar Ministerie in de gelegenheid te stellen op de stukken te reageren
.

Extra zitting op maandag aanstaande

Aanstaande maandag 11 juli zal om 10.00 uur in een openbare zitting in de rechtbank Amsterdam het onderzoek worden heropend. Het Openbaar Ministerie en de verdediging zullen dan in de gelegenheid worden gesteld eventuele verzoeken of opmerkingen naar voren te brengen over het verdere verloop van de zaak.

Vooralsnog gaat de rechtbank ervan uit dat er ook op 14 juli 2022 een zitting zal plaatsvinden. Of op 14 juli uitspraak in de zaak zal worden gedaan is op dit moment nog niet bekend.

Informatie voor belangstellenden

Belangstellenden kunnen de zitting in een van de videozalen in de rechtbank volgen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

In de gehele rechtbank geldt voor publiek een streng verbod op het maken van foto’s en beeld- en geluidsopnames. In de videozalen voor belangstellenden dienen mobiele telefoons en andere apparatuur te worden uitgeschakeld en opgeborgen. Op naleving van de regels zal worden toegezien door de parketpolitie.

Aanmelden pers

Journalisten die de zitting op maandag 11 juli willen bijwonen, dienen zich van tevoren aan te melden via info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl. Aanmelden kan tot aanstaande vrijdag om 12.00 uur.

Voor het maken van audiovisuele opnames geldt een poolregeling. De pool is in handen van de NOS. Media die van de pool gebruik willen maken, kunnen zich rechtstreeks tot de NOS wenden via 035 677 80 52 of productie@nos.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de zaak staat op www.rechtspraak.nl/peterrdevries

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088 361 14 40, of stuur een e-mail.

Uitspraken