Laden...

Maatschappelijke reflectie rechtbank Amsterdam 'Blik naar buiten'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Over de rechtbank > Maatschappelijke reflectie rechtbank Amsterdam 'Blik naar buiten'

Inleiding

Wat er in de regio Amsterdam gebeurt, zien we dagelijks in de rechtbank. Met deze maatschappelijke reflectie geven we beleidsmakers en politici in en om Amsterdam terug wat wij zoal opmerken. En vragen we hun aandacht en actie voor de urgente problemen waarmee mensen en bedrijven in en rond Amsterdam geconfronteerd worden.

Amsterdam, en de omliggende gemeenten, zijn prachtige en geliefde plekken om te wonen en te werken. Samen leven is echter niet altijd eenvoudig. Als rechtbank zien we dat elke dag aan de problemen die mensen bij ons voorleggen. Door ze een eerlijk proces te bieden, knopen door te hakken waar dat nodig is en aandacht te hebben voor achterliggende problemen, maken we samen leven mogelijk.

Vanuit onze onafhankelijke positie zien we dagelijks veel problemen waarbij burgers en bedrijven zijn betrokken uit de regio Amsterdam. Die kunnen wij in individuele situaties soms verzachten door goed feitenonderzoek te doen en recht te spreken in elke specifieke situatie. Daarnaast zoeken we naar nieuwe werkwijzen voor maatschappelijk effectieve rechtspraak. Dit doen we bijvoorbeeld door speciale zittingen te houden met lagere griffiekosten voor mensen die hun zorgverzekeringspremie niet betalen en door schoolverzuimgesprekken te voeren om kinderen snel weer naar school te laten gaan.

Maar een aantal knelpunten en regelmatig ook schrijnende situaties hebben een meer structurele aanpak nodig. We roepen beleidsmakers en politici op om over de verschillende thema’s met ons in gesprek te gaan om zo bij te dragen aan preventie en structurele oplossingen.

Auteur

Bart van Meegen, president rechtbank Amsterdam

 

Thema's

1. Wonen

De woningnood in de regio Amsterdam is hoog. De grote gevolgen daarvan voor inwoners zien we dagelijks. We maken ons met name zorgen over psychiatrische patiënten en de schrijnende situaties waarbij kinderen zijn betrokken.

2. Schulden

Ook in de regio Amsterdam zien we in toenemende mate dat mensen schulden hebben en hun betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen. Daarnaast hebben veel mensen onvoldoende geld om zich te kunnen verweren in een procedure die een schuldeiser heeft aangespannen. Ze lopen daardoor het risico dat hun schulden stapelen.

3. Jeugd

De criminaliteit verhardt. Die zorgelijke ontwikkeling zien we ook terug op onze strafrechtzittingen met jeugdigen en jongvolwassenen. Maar het is nog zorgelijker als er voor deze jongeren geen verblijfsplek, school of dagbesteding gevonden kan worden. Dat zijn juist de factoren die de kans verkleinen om opnieuw de fout in te gaan.

4. Dicht bij de burger

Wat er in de regio Amsterdam gebeurt, zien we in de rechtbank terug. Het streng of eenzijdig volgen van regels of standpunten kan in sommige situaties het rechtvaardigheidsgevoel van burgers onder druk zetten. Dat ondermijnt het draagvlak in de samenleving voor andere straffen.

5. Schaarste in de keten

Door onder andere (personeels)tekorten loopt het vast in de keten. Dat kan betekenen dat uitspraken van rechters in de praktijk niet goed uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld de begeleide omgang tussen ouders en kinderen door jeugdhulpverleners. Of behandelingen en passende woonplekken voor criminele jongeren.

6. Rechtsbescherming

Wet- en regelgeving heeft soms onvoorziene en niet altijd bedoelde effecten in de dagelijkse praktijk. De rechter wordt hiermee geconfronteerd en moet hierin een weg zien te vinden. Dit kan gevolgen hebben voor de rechtsbescherming van particulieren, bedrijven en de samenleving.

 

Feiten 2023 rechtbank Amsterdam