Laden...

Nieuwe rechtbank Amsterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Over de rechtbank > Nieuwe rechtbank Amsterdam

Wegwijs rechtbank voor media

Wegwijs rechtbank voor ketenpartners

 

Wegwijs rechtbank voor bezoekers

 

         

         Foto: Fernando Guerra FG+ SG

 

Nieuwste rechtbank van het land

Het nieuwe gebouw telt 10 etages en heeft een oppervlakte van 60.200 m2 voor kantoren, zittingszalen, vergadercentrum, verhoorkamers, het cellencomplex, facilitaire en parkeervoorzieningen. De rechtbank is het meest recente gebouw binnen de rechtspraak. 

Het gebouw biedt ruimte aan ongeveer 1.000 rechtbankmedewerkers en 200 medewerkers van ketenpartners, zoals officieren van justitie, advocaten, reclasseringsmedewerkers en tolken.

Zittingen en bereikbaarheid

Zittingen

Met ingang van 3 mei 2021 vinden alle zittingen van de rechtbank Amsterdam plaats in de nieuwe rechtbank aan de Parnassusweg 280. Krijgt u dus een oproep voor 3 mei of later, dan vindt uw zitting plaats in de nieuwe rechtbank aan de Parnassusweg 280.

Toegankelijkheid

Het gebouw is geschikt voor mindervaliden, ook als u gebruik maakt van een scootmobiel. Het gebouw voldoet aan de Integrale Toegankelijkheid standaard (ITstandaard).

Bereikbaarheid

U kunt het beste uw bezoek aan de rechtbank plannen met Google maps. Houdt u er rekening mee dat er rondom de nieuwe rechtbank veel bouwactiviteiten zijn. De routes kunnen hierdoor nog wel eens wijzigen.

 

Duurzaamheid

afbeelding nieuwe rechtbank Amsterdam 

Bij de bouw is niet alleen rekening gehouden met functionaliteit, herkenbaarheid en zichtbaarheid, maar ook met duurzaamheid. Zo liggen er zonnepanelen op het dak, zijn er laadpalen voor elektrische voertuigen, wordt gebruik gemaakt van warmte- en koudeopslag en is de binnenverlichting afgestemd op de sterkte van het daglicht.

Ook het gebruikte materiaal is duurzaam. Er is bewust gekozen voor natuursteen. Dat past bij het uitganspunt dat het materiaalgebruik in de nieuwe rechtbank de functies van het gebouw moet ondersteunen. Materiaal moet comfortabel en uitnodigend zijn voor bezoekers en medewerkers. In de gebieden waar veel mensen lopen is bovendien extra aandacht besteed aan de slijtvastheid van materialen. Het natuursteen in de publieke ruimte is hiervan een voorbeeld. Daarnaast gaat natuursteen veel langer mee, zijn de onderhoudskosten ervan minder hoog en is het daardoor minder milieubelastend.

De rechtbank is zo ontworpen dat het gebouw makkelijk is aan te passen aan toekomstige ontwikkelingen; de indeling van zittingszalen is bijvoorbeeld eenvoudig te veranderen, zodat alle procespartijen een goede plek hebben om in de zaal hun werk te doen.

Werkzaamheden

afbeelding nieuwe rechtbank Amsterdam  

In januari 2017 startte de sloop van de oude torens en op 24 oktober 2017 ging de eerste paal de grond in. Op dit moment zijn de werkzaamheden aan de buitenkant nagenoeg afgerond, het accent ligt nu op de werkzaamheden in het gebouw.

Als de bouw klaar is, start een periode waarin de rechtbank uitvoerig wordt getest, voordat het gebouw definitief in gebruik wordt genomen.

 

Publiek-Private samenwerking

De nieuwe rechtbank is een voorbeeld van publiek private samenwerking. Consortium NACH (New Amsterdam Court House) is in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf 30 jaar verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en de facilitaire dienstverlening van het gerechtsgebouw. NACH is een samenwerking tussen Macquarie Capital, ABT, DVP, KAAN, Heijmans en Facilicom.

Huidige (tijdelijke) gebouw

Het huidige gebouw, het voormalige kantongerecht aan de Parnassusweg 220, wordt overgedragen aan een koper, waarbij gemeente Amsterdam het recht van eerste koop heeft.

Toren G, het tijdelijke gebouw met de hoofdingang aan de Fred Roeskestraat, dat in het najaar van 2016 in gebruik is genomen, wordt ontmanteld en vervolgens ergens anders opnieuw gebruikt.

 

 Veelgestelde vragen nieuwe rechtbank Amsterdam

>Alles uitklappen