Laden...

Samenvatting beslissingen op verzoeken tijdens vorige pro-forma in strafzaak Marengo

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Samenvatting beslissingen op verzoeken tijdens vorige pro-forma in strafzaak Marengo
Amsterdam, 13 maart 2020

De rechtbank heeft vrijdag 13 maart de beslissingen bekendgemaakt op de verzoeken in de strafzaak Marengo. De verzoeken zijn gedaan tijdens de pro-formazitting op 27 en 28 februari en 6 maart 2020. Dit is een samenvatting van deze beslissingen.

Het verzoek van het Openbaar Ministerie over verklaringsplicht en verschoningsrecht van de kroongetuige

De officier van justitie heeft de rechtbank gevraagd een uitspraak te doen over de omvang van de verklaringsplicht en het verschoningsrecht van de kroongetuige, omdat hier veel discussie over was tijdens de verhoren bij de rechter-commissaris.

De rechtbank zal op dit moment geen inhoudelijk oordeel geven over de vraag van de officier van justitie. In dit stadium is het aan de rechter-commissaris om daarover – per vraag – te beslissen. Discussiepunten over niet-beantwoorde vragen kunnen tijdens de latere verhoren van de kroongetuige ter terechtzitting aan de orde worden gesteld.

Het verzoek van alle raadslieden om de zogenoemde Marengo-dataset te verstrekken

De volledige Marengo-dataset bestaat uit ongeveer 610.000 PGP-berichten die volgens de politie (in)direct aan de verdachten zijn te koppelen. De volledige dataset maakt geen deel uit van het procesdossier. Er is geen wettelijke grondslag om de hele Marengo-dataset aan de verdachten en hun raadslieden te verstrekken.

Er is wel recht op inzage, zodat de verdediging kan bekijken of er mogelijk PGP-berichten zijn die nu nog niet in het dossier zitten maar die de verdediging wel relevant vindt. In dat geval kan de verdediging vragen om die berichten aan het dossier toe te voegen. Om dat onderzoek voortvarend te kunnen doen bepaalt de rechtbank dat de raadslieden tijdelijk – in ieder geval tot de inhoudelijke behandeling - ter inzage de beschikking krijgen over de berichten van de PGP-lijnen van hun eigen cliënt(en).

Daarnaast is het voor de raadslieden en de verdachten sinds 10 februari jl. al mogelijk om de gehele Marengo-dataset in te zien op het politiebureau of in de penitentiaire inrichting. Er zijn verbeteringen aangebracht waardoor dat sneller kan.

Het verzoek met betrekking tot verwijderde passages in de verklaringen van de kroongetuige

Mr. Meijering heeft gevraagd de verwijderde passages in de verklaringen van de kroongetuige te laten controleren door de rechter-commissaris.

De rechter-commissaris heeft medio 2019 alle verwijderde passages gelezen en geoordeeld dat met openbaarmaking van die passages bepaalde personen ernstige overlast kunnen ondervinden of een zwaarwegend opsporingsbelang kan worden geschaad.

De rechtbank zal de rechter-commissaris vragen één specifieke verwijdering nogmaals te beoordelen. Het verzoek om ook de andere verwijderingen nog een keer te laten controleren wordt afgewezen omdat de rechtbank daarvoor geen aanleiding ziet. De rechtbank zal daarnaast de rechter-commissaris vragen aan te geven of met het zwaarwegend opsporingsbelang de opsporingsmethodieken worden bedoeld of ook andere opsporingsbelangen.

De verzoeken ten aanzien van de schriftelijke verantwoording van de vrijheidsbeneming van Ridouan T.

De raadsvrouw van Ridouan T. heeft gevraagd om nadere informatie en stukken over de volgens haar onrechtmatige overbrenging van de verdachte naar Nederland. Ook stelde zij dat de processen-verbaal over de aanhouding en overbrenging van de verdachte op cruciale onderdelen in strijd is met de waarheid.

Deze stelling is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. De verwijzing naar “eigen onderzoek” van de verdediging (zonder dit onderzoek over te leggen) en het citeren uit de verklaring die de verdachte (enkel) tegenover haar heeft afgelegd, is daarvoor in ieder geval onvoldoende. Haar verzoeken om nadere informatie/stukken worden daarom op dit moment door de rechtbank afgewezen. 

Uitspraken