Laden...

Verzoek van milieuorganisaties te algemeen om NVWA te dwingen tot het extra handhaven op overbevissing

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Verzoek van milieuorganisaties te algemeen om NVWA te dwingen tot het extra handhaven op overbevissing
Den Haag, 01 december 2023

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoeft niet extra te controleren of handhaven op overbevissing, omdat daarom is verzocht door milieuorganisaties. De rechtbank Den Haag heeft de beroepen ongegrond verklaard van een groep kleinschalige vissers, Low Impact Fishers of Europe (LIFE) en milieuorganisatie ClientEarth. Zij hadden beroep ingesteld tegen een besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die verantwoordelijk is voor de NVWA. 

Overbevissing

De verenigingen ClientEarth en LIFE stellen dat de NVWA nalatig is en tekortschiet bij het controleren en tegengaan van overbevissing in Europa. In 2021 hebben zij bij de minister een handhavingsverzoek ingediend. De minister heeft dit afgewezen omdat dit verzoek niet specifiek genoeg aangeeft tegen welke overtreding moet worden opgetreden. Het is niet mogelijk om in een verzoek om handhaving uitsluitend te vragen om ander beleid of strenger toezicht.

Handhavingsverzoek

Bij het besluit heeft de minister de bezwaren van LIFE en ClientEarth niet-ontvankelijk verklaard. LIFE is volgens de minister geen belanghebbende. ClientEarth is niet-ontvankelijk omdat het handhavingsverzoek veel te breed en niet concreet genoeg is. Het bevat onvoldoende aanknopingspunten om te kunnen leiden tot de verplichting om onderzoek te doen naar concrete overtredingen. 

LIFE en ClientEarth zijn het niet eens met het besluit van de minister en hebben hiertegen beroep ingesteld bij de rechtbank.

Oordeel rechtbank

De minister heeft het handhavingsverzoek van ClientEarth op de juiste wijze beoordeeld. De minister mocht het verzoek niet-ontvankelijk verklaren omdat het niet specifiek genoeg is. Het verzoek gaat over misstanden in de gehele visserijsector en niet over een overtreding van een specifiek bedrijf. Als ClientEarth vindt dat de minister in het algemeen onvoldoende doet om overbevissing tegen te gaan dan kan alleen de burgerlijke rechter dit beoordelen. De bestuursrechter kan alleen een oordeel geven over besluiten van de minister die gaan over handhavingsverzoeken om op te treden tegen een specifieke overtreding. 

De rechtbank oordeelt verder dat de minister het bezwaar van LIFE terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat ze geen belanghebbende is. Een vereniging kan belanghebbende zijn als de doelen waar ze zich volgens hun statuut voor inzetten, rechtstreeks bij het besluit zijn betrokken. Uit de statuten van LIFE blijkt dat zij streven naar gezonde zeeën waar kleinschalige vissers meester zijn over hun toekomst. LIFE richt zich daarvoor op ondersteuning en stimulering van kleinschalige visserij. De rechtbank oordeelt dat deze visie en missie van LIFE te ver afstaan van het ingediende verzoek tot handhaving van de Nederlandse visserijregelgeving.


Uitspraken