Laden...

Liaisonrechter internationale kinderbescherming

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Organisatie > Liaisonrechter internationale kinderbescherming

Liaisonrechter internationale kinderbescherming

Bij besluit van de Raad voor de rechtspraak van 14 juli 2005 zijn de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de sector familie- en jeugdrecht van de rechtbank 's‑Gravenhage aangewezen als liaisonrechters internationale kinderbescherming.

Hiermee is uitvoering gegeven aan artikel 24 van de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming (hierna: de Uitvoeringswet) die strekt tot uitvoering van het Haags Kinderbeschermingsverdrag van 1996 (hierna: het Verdrag) en de verordening Brussel II Bis van 27 november 2003 (hierna: de Verordening).

In verband met de herziening gerechtelijke kaart zijn bij besluit van de Raad voor de rechtspraak van 20 november 2012 met ingang van 1 januari 2013 als nieuwe liaisonrechters internationale kinderbescherming aangewezen:

  • de teamvoorzitter van het team familie en internationale kinderbescherming van de rechtbank Den Haag en
  • de senior rechter inhoudelijk (SRI) met de specialisatie internationaal familierecht van het team familie en internationale kinderbescherming van de rechtbank Den Haag.

 

 

Taken

De taken van de liaisonrechter bestaan uit het faciliteren van contacten van rechters in Nederland bij wie op grond van het Verdrag, de Verordening of de Uitvoeringswet procedures aanhangig zijn met rechters in het buitenland die terzake bevoegd zijn, alsmede contacten van rechters in het buitenland bij wie zodanige procedures aanhangig zijn, met rechters in Nederland die terzake bevoegd zijn.

De liaisonrechter fungeert als aanspreekpunt voor rechters in Nederland bij wie internationale (kinderontvoerings-)procedures aanhangig zijn en die een rechter in het buitenland willen consulteren, alsmede voor rechters in het buitenland bij wie dergelijke procedures aanhangig zijn en die een rechter in Nederland willen consulteren.

De liaisonrechter is tevens eerste aanspreekpunt voor de Centrale Autoriteit en kan fungeren als centrale brievenbus voor eventuele kennisgevingen van beslissingen van buitenlandse rechters tot niet-terugkeer van een kind naar Nederland.

 

 

Bureau

Het team familie en internationale kinderbescherming van de rechtbank Den Haag heeft ten behoeve van de uitvoering van het liaisonrechterschap een bureau opgezet, dat tevens de functie vervult van helpdesk. Daarmee wordt voorzien in een landelijke behoefte aan bundeling van know-how op dit gebied en kan de liaisonrechter voor de Nederlandse collega's dienen als vraagbaak. Het Bureau liaisonrechter internationale kinderbescherming (BLIK) wordt (bij toerbeurt) bemand door zes stafjuristen-secretarissen.

De adresgegevens van het BLIK zijn:

Rechtbank Den Haag,
team familie en internationale kinderbescherming,
t.a.v. Liaisonrechter Internationale Kinderbescherming (BLIK)
Postbus 20302,
2500 EH Den Haag
Nederland

Het BLIK is (bij voorkeur) per e-mail bereikbaar: blik@rechtspraak.nl
of telefonisch: 088 362 24 08
Het BLIK streeft ernaar vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Meestal geschiedt dit binnen enkele dagen.

Jaarverslagen kunnen per e-mail bij het BLIK worden opgevraagd.

 

 

Dutch liaison judge international child protection

By decision of the Council for the Judiciary dated July 14, 2005, the Chairman and Vice-Chairman of the Department of Juvenile and Family Law of the Court of The Hague were appointed as liaison judge international child protection. Due to changes in the structuring of the Courts in the Netherlands, there has been a change in the appointment / title of the liaison judge. By decision of the Council for the Judiciary dated 20 November 2012 the President of the Family Law and International Child Protection Division of the District Court of The Hague and the senior judge in the Family Law and International Child Protection Division of the District Court of The Hague, specialist in international family law, have been appointed as liaison judges International child protection with effect from 1 January 2013.

The liaison judge facilitates contacts between judges in The Netherlands in whose court proceedings on the basis of the 1996 Hague Convention on the Protection of Children (hereinafter: the Convention) as well as the Regulation Brussels II bis dated November 27, 2003 (hereinafter: the Regulation) are pending, and judges abroad who are designated competent authorities as well as contacts between judges abroad in whose court such proceedings are pending with judges in The Netherlands.

The liaison judge also facilitates contacts between judges in The Netherlands and judges abroad in cases of international child abduction. In such cases, the liaison judge is also the first contact for the Central Authority and may act as a central mailbox for notifications about decisions taken by judges abroad including the non-return of a child to The Netherlands.

In order to execute these tasks, the Department of Juvenile and Family law of the Court of The Hague has established an ‘Office Liaison Judge International Child Protection’. This office also serves as a ‘help-desk’ and a source of knowledge. The office will be staffed by five legal assistants (working in turns).
The execution of the duties of the liaison judge will be carried out by mentioned President of the Family Law and International Child Protection Division and senior judge in the Family Law and International Child Protection Division and two other family judges.

Address-information:
District Court of The Hague,
Family Law and International Child Protection Division
Attn of: Liaison Judge International Child Protection
P.O. Box 20302,
2500 EH The Hague
The Netherlands

E-mail: blik@rechtspraak.nl (preferred)
Telephone number: +31 (0)88 362 24 08