Laden...

Organisatie rechtbank Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bestuur

Het bestuur is belast met de algemene leiding, de organisatie en de bedrijfsvoering van de rechtbank. Ook heeft het bestuur tot taak binnen de rechtbank de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing te bevorderen. Bij de uitvoering van zijn taken mag het bestuur niet treden in de behandeling en beoordeling van concrete rechtszaken en de beslissingen in rechtszaken. Dit zijn de taken van de rechters, die onafhankelijk zijn.

 

 

Bestuur rechtbank Den Haag

Organisatie

Bij rechtbank Den Haag werken rechterlijke ambtenaren (rechters), gerechtsambtenaren, rechters in opleiding en rechter-plaatsvervangers.

Teams

Het primaire proces is ondergebracht bij de teams bestuursrecht (inclusief belasting), civiel recht (inclusief handelszaken, insolventies en IE), familie, jeugd, kanton (Den Haag, Leiden en Gouda) en strafrecht.
Naast deze teams is er een team BO&A. Deze bevat een aantal afdelingen, zoals HRM en communicatie. De teams Facilitair en Front verzorgen de overige ondersteuning.

Bestuursreglement

Het bestuur van de rechtbank Den Haag heeft een Bestuursreglement (officielebekendmakingen.nl). Hierin staan nadere regels over onder meer de werkwijze, besluitvorming en taakverdeling van het bestuur, de organisatiestructuur van de rechtbank, de verdeling van zaken over de teams en de verdeling van zaken over de hoofdplaats en de nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen van de rechtbank.

Jaarplan

Het bestuur van de rechtbank stelt jaarlijks een jaarplan vast met de voorgenomen activiteiten en een begroting voor het volgende jaar en een meerjarenraming voor de vier daarop volgende jaren. Het jaarplan wordt aan de Raad voor de rechtspraak gezonden.