Laden...

Organisatie rechtbank Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bestuur

Het bestuur houdt zich bezig met:


  • de algemene leiding
  • de organisatie en kwaliteit de rechtspraak
  • de bedrijfsvoering van de rechtbank
De bestuursleden worden door de koning benoemd voor een periode van zes jaar. Zij kunnen worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad voor de rechtspraak.

Het bestuur gaat niet over beslissingen van rechters. Rechters oordelen onafhankelijk.


Mr. R.G. de Lange – Tegelaar
Functie: President en voorzitter


Mr. J. Visser
Functie: Rechterlijk bestuurslid


M.V. Baas-van Vloten
Functie: Niet-rechterlijk bestuurslid

 

Organisatie

Bij rechtbank Den Haag werken rechterlijke ambtenaren (rechters), gerechtsambtenaren, rechters in opleiding en rechter-plaatsvervangers.

Teams

Het primaire proces is ondergebracht bij de teams bestuursrecht (inclusief belasting), civiel recht (inclusief handelszaken, insolventies en IE), familie, jeugd, kanton (Den Haag, Leiden en Gouda) en strafrecht.
Naast deze teams is er een team BO&A. Deze bevat een aantal afdelingen, zoals HRM en communicatie. De teams Facilitair en Front verzorgen de overige ondersteuning.

Bestuursreglement

Het bestuur van de rechtbank Den Haag heeft een Bestuursreglement (officielebekendmakingen.nl). Hierin staan nadere regels over onder meer de werkwijze, besluitvorming en taakverdeling van het bestuur, de organisatiestructuur van de rechtbank, de verdeling van zaken over de teams en de verdeling van zaken over de hoofdplaats en de nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen van de rechtbank.

Jaarplan

Het bestuur van de rechtbank stelt jaarlijks een jaarplan vast met de voorgenomen activiteiten en een begroting voor het volgende jaar en een meerjarenraming voor de vier daarop volgende jaren. Het jaarplan wordt aan de Raad voor de rechtspraak gezonden.


Bureau Internationale Misdrijven

Het Bureau Internationale Misdrijven (BIM) verzamelt en beheert kennis en informatie die nodig is bij het behandelen van internationale misdrijven. De informatie is voor rechters, raadsheren en juridische medewerkers. Rechtbank Den Haag is de enige rechtbank in Nederland die internationale misdrijven behandelt.

Internationale misdrijven

Bij misdrijven die in de Wet internationale Misdrijven (WIM) en/of de Wet oorlogsstrafrecht (WOS) staan, gaat het om internationale misdrijven. Bijvoorbeeld misdrijven tegen de menselijkheid en genocide. Het zijn vaak zeer ernstige misdrijven die gepleegd worden bij gewapende conflicten.

 

Kamer voor het notariaat

De kamer voor het notariaat valt onder de tuchtrechtspraak en behandelt notariszaken. Rechtbank Den Haag behandelt zaken in eerste aanleg voor de provincie Zuid-Holland.

 

Liaisonrechter internationale kinderbescherming

De liaisonrechter is de contactpersoon voor rechters die internationale (kindontvoerings-)procedures behandelen. De liaisonrechter zorgt dat er contact is tussen de rechters in Nederland en het buitenland. Ook is de liaisonrechter het eerste aanspreekpunt voor de Centrale Autoriteit. Wanneer een buitenlandse rechter beslist tot niet-terugkeer van een kind naar Nederland, wordt de liaisonrechter daarover ingelicht.

 

Jaarplan

Het bestuur maakt elk jaar een jaarplan. Hierin staan de activiteiten, de begroting en een meerjarenraming voor de komende vier jaar.