Laden...

Bijzondere bevoegdheden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Over de rechtbank > Bijzondere bevoegdheden

Bijzondere bevoegdheden rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft een aantal bijzondere bevoegdheden.
Als enige rechtbank in Nederland is zij bevoegd in:

  • Familiezaken betreffende o.m. buitenlandse akten van geboorte, huwelijk, registratie partnerschap en overlijden en vaststelling van overlijden van vermisten.
  • Sommige internationale burgerlijke zaken waarin geen andere Nederlandse rechter bevoegd is.
  • De overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof.
  • Militaire ambtenarenzaken.
  • Octrooizaken.
  • Zaken betreffende het Gemeenschapsmerk.
  • Kwekersrecht.
  • Gemeenschapsmodelrecht.
  • Vreemdelingenzaken; alle andere rechtbanken behandelen vreemdelingenzaken, maar doen dit formeel als nevenzittingsplaats van de rechtbank Den Haag.
  • Zaken betreffende de misdrijven omschreven in de Wet internationale misdrijven, behoudens de bevoegdheid van de rechter, aangewezen bij de Wet militaire strafrechtspraak.  

 

 

Civiele zaken tegen de Staat

Civiele zaken tegen de Staat worden veelal door de rechtbank Den Haag behandeld.
Hierbij gaat het niet om de uitsluitende bevoegdheid van deze rechtbank. Deze zaken worden meestal bij de Haagse rechtbank aanhangig gemaakt, omdat de Staat, de gedaagde partij in deze zaken, in het arrondissement Den Haag is gevestigd.