Laden...

Organisatie rechtbank Gelderland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Rechtbank Gelderland

De rechtbank Gelderland is georganiseerd in rechtsgebieden: bestuursrecht, civiel recht, strafrecht. Ook is er een afdeling bedrijfsvoering. Het is de enige rechtbank in Nederland met een militaire kamer. Hier staan Nederlandse militairen terecht, die zich waar ook ter wereld misdragen.

Het bestuur van de rechtbank houdt zich bezig met:

  • de algemene leiding
  • de organisatie en kwaliteit van de rechtspraak
  • de bedrijfsvoering van de rechtbank

De bestuursleden worden door de koning benoemd voor een periode van zes jaar. Zij kunnen worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad voor de rechtspraak.

Het bestuur gaat niet over beslissingen van rechters. Rechters oordelen onafhankelijk.

Bestuur rechtbank GelderlandMr. R. van Leest
Functie: Voorzitter


Mr. S.H. Bokx
Functie: Rechterlijk bestuurslid


Drs. E. Jonasse
Functie: Niet-rechterlijk bestuurslid

Raad van Advies

De Raad van Advies is een groep experts uit de samenleving. De leden zijn mensen die deskundig zijn in een bepaald vakgebied. Ze horen niet bij de rechtspraak. De Raad adviseert de rechtbank. Soms doen zij dat wanneer de rechtbank daar zelf om vraagt. Maar leden van de raad mogen ook ongevraagd advies geven.

Militaire kamer

Rechtbank Gelderland is de enige rechtbank in Nederland met een militaire kamer. Hier staan Nederlandse militairen terecht, die zich waar ook ter wereld misdragen. De Militaire kamer behandelt ook hoger beroepen in tuchtzaken.