Laden...

Jaarverslag 2023

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Inleiding

Een toekomstbestendige rechtbank Gelderland met oog voor de samenleving en oog voor onze 850 deskundige en bevlogen medewerkers. Van rechter tot bode, van administratief medewerker tot beveiliger en van gerechtsjurist tot adviseur, iedere medewerker levert een bijdrage.

Ook in 2023 was tijdige rechtspraak dé prioriteit van onze rechtbank om ervoor te zorgen dat partijen terecht kunnen bij de rechter voor een onafhankelijke en onpartijdige beslissing. We werken hard aan onze voorspelbaarheid zodat procespartijen meer zicht hebben op wat ze kunnen en mogen verwachten van ons en zij niet onnodig in onzekerheid zitten. Door doelmatiger te werken en onze organisatie efficiënter in te richten, benutten we onze (beperkte) capaciteit zo optimaal mogelijk. De rechtbank heeft de ambitie uitgesproken om binnen 3 jaar intern volledig digitaal te kunnen werken en daar voortdurend de wereld om ons heen bij te betrekken.   

Rémy van Leest, president

  

 

Uitgelichte cijfers

  • 149.403 zaken
  • 77.406 toezichtzaken
  • 877 medewerkers, waarvan 176 rechters
  • 1978 gepubliceerde uitspraken

 

Uitgelichte projecten/pilots

Roosteren en plannen

De planning van zaken op zittingen gebeurde voorheen door collega’s van de administratie, verspreid over 4 verschillende teams bij kanton en handelsrecht. Zij planden de zaken in bij een rechter, op een tijdstip dat alle partijen konden. Door met een apart team te roosteren en te plannen is er meer tijd om in overleg te gaan met partijen over een geschikte datum. 

De rechtbank kijkt nu met een klein team naar de mogelijkheden die er zijn om een zaak op zitting te krijgen. Daarbij houden we rekening met de afspraken die zijn gemaakt met de rechters en gerechtsjuristen die de zaak behandelen. Zo is bij arbeidsgeschillen en kort gedingen een snelle beslissing van cruciaal belang. We willen deze zaken tijdig behandelen, want rechtzoekenden wachten vaak met spanning op een snelle uitspraak. Efficiënt plannen helpt daar bij.

Digitale toegankelijkheid

De rechtbank wil in 2026 volledig digitaal werken en zette in 2023 flinke stappen om daar te komen. In verschillende zaakstromen werd het mogelijk om digitaal te procederen, bijvoorbeeld voor Rijksbelastingen en lokale belastingen bij bestuursrecht. Maar ook in gezag en omgang zaken bij familie & jeugdrecht kunnen advocaten digitaal procederen. Eind 2023 maken we de balans op en concluderen dat in 28% Rijksbelastingzaken digitaal geprocedeerd wordt. 

Van alle bewindvoerders waar het cluster toezicht mee werkt procedeert 65% via de digitale kanalen En zelfs 94% van de Gelderse advocaten in zaken bij de familie- en jeugdrechter deed al ervaring op in het digitaal procederen. Al sinds eind 2021 is het voor advocaten mogelijk om digitaal beslagrekesten in te dienen, inmiddels gebeurt dat in 77% van de Gelderse zaken.

Schuldenaanpak

De rechter ziet in veel zaken dat mensen geldproblemen hebben. Denk aan mensen met een strafzaak over winkeldiefstal, een zaak bij de bestuursrechter over terugbetaling van een bijstandsuitkering of een kantonzaak over een huurachterstand. Ze schamen zich voor hun schulden. De rechter kan iemand doorverwijzen naar één van de schuldenfunctionarissen van de rechtbank die hen kan vertellen waar iemand voor hulp terecht kan. 

Doel van de schuldenaanpak is om in een vroeg stadium zicht te krijgen op mensen met schulden en daarbij ondersteuning aan te bieden. Dit geldt zowel voor de burger als de ondernemer. In 2023 hebben de schuldenfunctionarissen 139 keer kunnen doorverwijzen en daarvan zijn 103 mensen aangemeld bij een Gelderse gemeente. Alle 51 gemeenten in de provincie Gelderland werken hieraan mee. De gemeente kijkt hoe ze mensen verder kunnen helpen met het oplossen van hun geldproblemen. De schuldenfunctionarissen van de rechtbank Gelderland hebben allemaal een andere functie en doen dit werk ernaast.