Laden...

Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij rechtbank Gelderland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Gelderland > Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij rechtbank Gelderland

Opvragen echtscheidingsbeschikking

De rechtbank verstrekt echtscheidingsbeschikkingen aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Schriftelijke aanvraag

Als u de beschikking schriftelijk wilt opvragen, heeft de rechtbank de volgende gegevens nodig:

 • Een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
 • Achternaam, voorletters en geboortedata van de partijen
 • Datum of, indien geen exacte datum bekend, jaar van de echtscheiding
 • Locatie waar de echtscheiding is uitgesproken
 • Uw eigen adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Reden van de aanvraag
 • Indien bekend: het zaaknummer
 • Aangeven of grosse of afschrift nodig is
 • Aangeven of u het afschrift nodig heeft voor het buitenland

Stuur uw aanvraag vervolgens naar:

Rechtbank Gelderland
Locatie Arnhem, team Familie
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
E-mail: echtscheidingarnhem@rechtspraak.nl

Rechtbank Gelderland
Locatie Zutphen, team Familie
Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen
E-mail: familie.zutphen.rb-gel@rechtspraak.nl

Aanvraag aan de balie

Als u de beschikking aan de balie wilt opvragen, heeft de rechtbank de volgende gegevens nodig:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Plaats van de echtscheiding, datum of, indien geen exacte datum bekend, jaar van de echtscheiding
 • Indien bekend: het zaaknummer

Kopie aanvragen voor een ander

U kunt een kopie aanvragen voor een ander. Die persoon dient dan gemachtigd te zijn. Hiervoor is nodig:

 • Een document waarin de ander gemachtigd wordt
 • Een kopie van het legitimatiebewijs van degene die de ander machtigt

Neem voor meer informatie contact op met de informatiebalie.

Spoed?

In geval van spoed kunt u de echtscheidingsbeschikking bij de informatiebalie vaak direct meekrijgen als u over alle benodigde gegevens beschikt.

Beschikkingen van vóór 1990

Beschikkingen van vóór 1990 liggen in het Gelders Archief. Deze kunt u opvragen via het contactformulier (geldersarchief.nl) op de website van het Gelders Archief. Houd er rekening mee dat het tot uiterlijk 15 dagen kan duren voordat u een kopie van de beschikking ontvangt.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact