Laden...

Deelgeschillenrechter in familiezaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Regels en procedures > Deelgeschillenrechter in familiezaken

Gelderse deelgeschillenrechter in familiezaken

Ex-partners die aan het begin van een (echt)scheiding staan, moeten samen afspraken maken. Soms lukt dat niet omdat er sprake is van een (klein) conflict, een ‘deelgeschil’. Bij een deelgeschil kan de deelgeschillenrechter in familiezaken helpen bij het vinden van een oplossing. Dat kan bij rechtbank Gelderland via een versnelde procedure.


Over de Gelderse deelgeschillenrechter

Als u gaat scheiden, moeten u en uw ex-partner afspraken maken, bijvoorbeeld over alimentatie, wie in het huis mag blijven wonen en de zorg voor de kinderen of huisdieren. 

Soms lukt het niet om over alle onderwerpen afspraken te maken. Dan kunt u hulp vragen aan de deelgeschillenrechter. De rechter gaat met u en uw ex-partner in gesprek om een oplossing te zoeken. Lukt dit niet? Dan neemt de rechter een beslissing. 

Meestal kunt u binnen twee weken al naar de rechtbank komen.

Contact
Stuur een mail naar Bureau Mediation Gelderland.

 
 
 

Hoe werkt deze procedure?

>Alles uitklappen

 • Om deel te nemen aan de procedure vult u samen het aanmeldingsformulier in. 

  Aanmeldingsformulier deelgeschillenrechter familiezaken (pdf, 706,6 KB)

  Soms moet een advocaat namens de partijen een aanmelding indienen. Dan is er een andere aanmeldingsprocedure.

  Informatie voor verwijzers (pdf, 111,1 KB)


 • De rechtbank bekijkt uw aanmeldingsformulier en bepaalt of u naar de rechtbank mag komen. Als dit zo is, krijgt u een uitnodiging om samen, met uw mediator of advocaten, naar de rechtbank te komen voor een zitting.


 • Tijdens de zitting gaat u in gesprek met de rechter en bedenkt u samen oplossingen. Uw mediator of advocaat mag u daarbij ondersteunen. Ook worden er afspraken gemaakt. Tijdens de zitting kunt u geen pleitaantekening voordragen of overleggen. De deelgeschillenrechter kan wel om stukken vragen.

  • Komt u er samen uit tijdens de zitting? Dan worden de afspraken opgeschreven in een proces-verbaal.
  • Komt u er samen niet uit tijdens de zitting? Dan beslist de rechter. De afspraken en beslissingen van de rechter worden opgeschreven in een uitspraak.  


 • Binnen een week na de zitting verstuurt de rechtbank het proces-verbaal of de geschreven beslissing van de deelgeschillenrechter. Daarna kunnen partijen de onderhandelingen of totaalregeling afronden. 

Voorwaarden deelname aan deze procedure

Voor deelname aan een procedure bij de deelgeschillenrechter gelden een aantal voorwaarden. 

 • De procedure is voor partijen in de beginfase van een scheiding. 
 • Tenminste 1 (ex-)samenwoner, geregistreerde partner en/of echtgeno(o)t(e) woont in Gelderland. 
 • U bent met elkaar in onderhandeling onder begeleiding van een MfN-mediator (mfnregister.nl), bemiddelend advocaat/advocaten of notaris.
Wat kost het?
Elke partij betaalt de helft van het griffierecht, dit is € 87. Dat betekent dat u allebei € 43,50 betaalt. 

Meer informatie

In de brochure voor rechtzoekenden (pdf, 158 KB) kunt u nalezen wat u kunt verwachten van de deelgeschillenrechter. Er is een toegankelijke tekst van de brochure (pdf, 59,5 KB) voor mensen met een functionele beperking.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij uw MfN-mediator (mfnregister.nl), advocaat of notaris of bij het mediationbureau van de rechtbank Gelderland via e-mail: mediationbureau.gelderland.rb-gel@rechtspraak.nl

Verwijzers

Als verwijzer kunt u een een uitgebreidere beschrijving van de deelgeschillenaanpak opvragen bij het mediationbureau via e-mail: mediationbureau.gelderland.rb-gel@rechtspraak.nl

Voor een beschrijving van deze aanmeldprocedure kunt u de informatie voor verwijzers (pdf, 111,1 KB) raadplegen.