Laden...

Huisregels rechtbank Limburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Bezoekinformatie > Huisregels rechtbank Limburg

Wat zijn de regels?

Wat mag niet?

 • Filmen, foto's of geluidsopnamen maken
 • Fysiek/verbaal geweld gebruiken of intimideren van medewerkers of bezoekers
 • Mobiele telefoon aan in de rechtszaal
 • Eten of drinken in de rechtszaal
 • Alcohol en verdovende middelen gebruiken binnen de rechtbank
 • Roken, zowel binnen de rechtbank als op het buitenterrein van de rechtbank
 • Wapens en explosieven meenemen of gebruiken
 • Dieren meenemen (behalve hulphonden)
 • Vernieling aanrichten
 • Discriminatie naar geslacht, seksuele geaardheid of ras
 • Gezichtsbedekkende kleding dragen, behalve wanneer dit voor de veiligheid of de gezondheid noodzakelijk is.

Toegangscontrole

Bij binnenkomst in de rechtbank wordt iedere bezoeker gecontroleerd. Als het druk is, kost dat tijd. Houd daar rekening mee. Alle bezoekers moeten door de detectiepoort en tassen gaan door de scanstraat. De beveiligingsmedewerkers vragen naar uw identiteitsbewijs en/of naar de reden van uw bezoek aan het gebouw. Als u geen medewerking aan de toegangscontrole verleent, wordt u de toegang tot het gerechtsgebouw ontzegd.

U wordt gecontroleerd op ongewenste voorwerpen, zoals (zak)messen, scharen en spuitbussen. Deze voorwerpen worden (tijdelijk) in bewaring genomen en krijgt u bij het verlaten van het gebouw terug. Wees alert op metalen aan kledingstukken, zoals gespen. Hierdoor zal de detectiepoort gaan piepen. Het kan voorkomen dat er aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen zoals fouilleren.

Vervolgens kunt u zich in Maastricht melden bij de Centrale Balie. In Roermond meldt u zich bij de desbetreffende bodebalie.

Wapens

Het is verboden wapens of als wapen te gebruiken voorwerpen mee te brengen naar het gerechtsgebouw. Dergelijke voorwerpen zullen worden ingenomen tijdens uw bezoek in het gebouw. Let op: bij verboden wapenbezit wordt u aangehouden en maakt de parketpolitie een proces-verbaal op.

Mobiele telecommunicatie

Bezoekers dienen mobiele telefoons en andere draagbare apparatuur voor telecommunicatie uit te schakelen voordat zij de zittingzaal betreden.

Audiovisuele apparatuur

Het is in beginsel niet toegestaan om audiovisuele apparatuur (film- en videocamera’s, geluids- en opnameapparatuur, fotoapparatuur, enz.) het gerechtsgebouw mee in te nemen. Sommige bezoekers zijn uitgezonderd van deze regel, bijvoorbeeld journalisten. Als u denkt dat zich een uitzonderingsgeval voordoet, neem dan contact op met:
Team Communicatie: 088 361 16 59.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd. Het gaat hierbij om zowel fysiek geweld (schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen of meubilair, vastpakken, etc.) als verbaal geweld (schelden, beledigen, vernederen, etc.). Ook intimidatie (zoals het bedreigen van een medewerker of bezoeker, seksueel getinte opmerkingen maken of handtastelijk zijn), overlastgevend of aanstootgevend gedrag (discriminatie naar geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of ras, etc.) wordt niet getolereerd.

Ordeverstoring

Het is niet toegestaan de orde te verstoren; bij overtreding van deze regel mag u niet verder in het gerechtsgebouw blijven en wordt u zo nodig verwijderd van het terrein.

Verlies of vermissing goederen

Het bestuur van de rechtbank is niet aansprakelijk voor verlies of vermissing van goederen in het gerechtsgebouw. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Ontruiming

Een ieder die zich in het gerechtsgebouw bevindt, is gehouden onmiddellijk het gebouw of een gedeelte daarvan te verlaten wanneer daartoe in geval van een ontruiming via de omroepinstallatie of door personeel van de rechtbank opdracht wordt gegeven.

Cameratoezicht

In verband met de veiligheid en orde in het gerechtsgebouw zijn in en om het gebouw camera’s zichtbaar opgesteld. Vanuit een centraal punt wordt controle uitgeoefend. Via deze camera's worden beelden vastgelegd en voor beperkte duur bewaard.
De opnamen kunnen gebruikt worden bij de opsporing van strafbare feiten. Het cameratoezicht vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overtreding huisregels

Bij overtreding van de huisregels kunt u uit het gebouw worden verwijderd.

Basisdocument huisregels

Bovenstaande regels zijn afgeleid uit dit basisdocument Huisregels   (pdf, 216,1 KB).