Pers rechtbank Midden-Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Bezoekinformatie > Pers rechtbank Midden-Nederland

Landelijke persinformatie

Deze persinformatie is aanvullend op de landelijke persinformatie.

Contactpersonen media

Afdeling communicatie:

 • Minke Kronemeijer (teamvoorzitter)
 • Els Vallentgoed (coördinator en senior communicatieadviseur)
 • Maarten van der Sluis (senior communicatieadviseur)
 • Rik Dogger (persvoorlichter)
 • Dennis van Ommeren (persvoorlichter)
 • Karina van den Broek (senior medewerker communicatie)

 

Persrechters

De persrechters zijn bereikbaar via de afdeling communicatie: 

Utrecht

 • De heer mr. K. (Koen) de Meulder
 • De heer mr. P.J. (Piet) Neijt
 • Mevrouw mr. A.J. (Anne) Reitsma
 • Mevrouw mr. E.M. (Els) de Stigter
 • De heer mr. J.O. (Hans) Zuurmond

Lelystad

 • Mevrouw mr. N.E.M. (Nicolle) Kranenbroek
 • Mevrouw mr. D.S. (Susanne) Terporten-Hop
 • Mevrouw mr. H.J. (Heleen) Bos
 • De heer mr. R.P.P. (Remco) Hoekstra 

 

Audiovisuele media

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de afdeling communicatie met audiovisuele apparatuur (film- en videocamera’s, geluids- en opnameapparatuur, fotoapparatuur enz.) de gerechtsgebouwen van de rechtbank Midden-Nederland te betreden. Zonder toestemming mag u geen opnamen maken in de hal, wachtruimten, zittingszalen of andere ruimten van het gerechtsgebouw. Zie verder de persrichtlijnen

Beeldmateriaal

 

Opnamen tijdens zittingen

Voor het maken van opnamen tijdens een zitting dient u zich uiterlijk om 12.00 op de dag voorafgaand aan de zitting te melden bij de afdeling communicatie. De voorlichter zal vervolgens nadere afspraken met u maken. Indien u geen toestemming heeft om opnamen in de zittingszaal te maken, moet u uw apparatuur achterlaten bij de portier. Journalisten mogen - tenzij de voorzitter van de betreffende zaak anders bepaalt - gebruikmaken van mobiele telefoon en/of laptop, mits dit het verloop van de zitting niet stoort.

Beeldbank

In de beeldbank vindt u vrij te gebruiken beeldmateriaal van bestuurders, woordvoerders en gebouwen van rechtbank Midden-Nederland.

Perskamer

De rechtbank beschikt op de locaties Lelystad en Utrecht over een kleine werkruimte voor de media. Journalisten kunnen hier werken.

Zittingslijsten en dagvaardingen

Iedere journalist kan zich abonneren op de persrol van de rechtbank Midden-Nederland. De persrol biedt wekelijks een overzicht van de strafzittingen, bestuursrechtzittingen, kort gedingen en overige persgevoelige zaken in de rechtbank Midden-Nederland. Op de gegevens van de persrol rust een embargo tot aan de zitting. Journalisten die een abonnement nemen, moeten schriftelijk verklaren zich aan dit embargo te zullen houden. Gebruik het aanvraagformulier persfaciliteiten (pdf, 614,3 KB).

Persberichten

De rechtbank verstuurt per e-mail regelmatig persberichten. Journalisten kunnen zich hierop abonneren door een e-mail te sturen naar de afdeling communicatie.

Uitspraken

Uitspraken van zaken die veel publiciteit trekken en/of juridisch interessant zijn, worden zo snel mogelijk op deze site gepubliceerd onder Uitspraken. Kunt u een uitspraak niet vinden? Neem dan contact op met de afdeling communicatie.