Laden...

Bestuur

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bestuur rechtbank Midden-Nederland


Mr. P.E.M. Messer-Dinnissen
Functie: Voorzitter bestuur


Mr. A.M. Verhoef
Functie: Rechterlijk bestuurslid


Mr. I. Tijsseling
Functie: Niet-rechterlijk bestuurslid

 

 

Samenstelling bestuur

Mr. P. E. M. (Patricia) Messer-Dinnissen

Voorzitter bestuur


Patricia Messer-Dinnissen is sinds 1 januari 2022 voorzitter van het gerechtsbestuur van de rechtbank Midden-Nederland. Patricia Messer studeerde Nederlands Recht in Maastricht en werkte kort in de wetenschap. Ze begon haar carrière bij de Rechtspraak in 1994 en bekleedde vanaf die tijd verschillende functies bij de Centrale Raad van Beroep en de rechtbank Arnhem. Sinds 2011 was Messer werkzaam bij de rechtbank Oost-Brabant. Eerst als teamleider Kanton, later als rechterlijk bestuurslid en sinds 2019 als president. In 2022 maakte ze de overstap naar de rechtbank Midden-Nederland. 

Messer heeft naast haar werk meerdere nevenfuncties

Mr A.M. (Marlien) Verhoef

Rechterlijk bestuurslid

Marlien Verhoef is sinds 1 januari 2023 lid van het gerechtsbestuur van de rechtbank Midden-Nederland. Zij studeerde in 1993 af en startte haar loopbaan als advocaat in een civiele praktijk. In 2003 maakte zij de overstap naar het rechterschap bij de rechtbank in Utrecht. Van 2010 tot 2017 was ze daar teamvoorzitter bij achtereenvolgens civiel-, straf- en familierecht. Daarna werd ze afdelingsvoorzitter civiel- en bestuursrecht. In 2019 maakte ze de overstap naar rechtbank Oost-Brabant waar ze tot 2023 bestuurslid was. 

Verhoef bekleedt naast haar werk bij de rechtbank Midden-Nederland een aantal nevenfuncties.

Ids Tijsseling

Niet-rechterlijk lid gerechtsbestuur

Ids Tijsseling is per 1 januari 2022 lid van het gerechtsbestuur van de rechtbank Midden-Nederland. Tijsseling studeerde Onderwijskunde aan de Universiteit Leiden en werkte kort in de wetenschap. Daarna heeft hij bij het Ministerie van Financiën verschillende functies uitgeoefend, onder meer als programmamanager en afdelingshoofd Rijkshoofdboekhouding. Tijdens de financiële crisis was Ids afdelingshoofd Staatsschuld en Schatkistbeheer. Sinds 2017 werkte hij bij de Rechtspraak als financieel directeur bij de Raad voor de Rechtspraak. In 2022 maakte hij de overstap naar de rechtbank Midden-Nederland. 

Zie ook: