Laden...

Bestuur

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bestuur rechtbank Midden-Nederland

Samenstelling bestuur

Julia Mendlik (1969)

President, rechterlijk bestuurslid

Julia Mendlik is sinds 1 april 2016 voorzitter van het gerechtsbestuur van de rechtbank Midden-Nederland. Na afronding van haar studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden in 1994 treedt ze in dienst als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag, waar ze zich onder meer bezig houdt met de ondernemingsrechtpraktijk, arbeidsrecht en contractenrecht. In 1998 stapt ze over naar Unilever, waar ze als Company law advisor onder meer de raad van bestuur adviseert over corporate governance, vennootschapsrecht en effectenrecht. In 2002 begint ze als rechter in opleiding bij de rechtbank ’s-Gravenhage, waar ze daarna als civiel rechter en (jeugd)strafrechter werkt. In 2008 wordt ze afdelingsvoorzitter bodemzaken in de civiele sector. In 2013 stapt ze over naar de rechtbank Midden-Nederland als rechterlijk bestuurslid.

Ze is getrouwd en heeft drie dochters.

Mendlik is naast haar werk lid van de Klachtencommissie Vereniging Rembrandt en actief lid van de Lions club Den Haag Residentie.

Geert Lycklama à Nijeholt (1966)

Rechterlijk bestuurslid

Geert Lycklama is per 1 september 2016 lid van het gerechtsbestuur van de rechtbank Midden-Nederland. Hij studeerde in 1990 af en startte aansluitend met de raio-opleiding, bij de rechtbank in Zutphen. Zijn buitenstage deed hij bij de KLM op de afdeling juridische zaken. Na afronding van zijn opleiding is hij rechter geworden in de rechtbank Den Haag, waar hij in de bestuursrechtsectie werkte. In januari 2000 stapte Lycklama over naar de rechtbank in Haarlem, waar hij werkte als vreemdelingenrechter en als strafrechter. In 2007 werd hij teamvoorzitter in de strafsector. In de rechtbank Alkmaar was hij van januari 2011 tot eind 2012 waarnemend sectorvoorzitter strafrecht en vanaf 2013 afdelingsvoorzitter publiekrecht. Daarnaast was hij vanaf januari 2015 bovendien voorzitter van het LOVS.

Hij is getrouwd en heeft een dochter en drie zonen.

Lycklama is naast zijn werk voor de Rechtspraak voorzitter van de klachtencommissie van zorginstelling Zorgbalans.

Elmar Jonasse (1962)

Niet-rechterlijk lid gerechtsbestuur

Elmar Jonasse is per 1 januari 2013 lid van het gerechtsbestuur van de rechtbank Midden-Nederland. Hij voltooide in 1987 zijn studie geologie met een bijvak informatica aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van 1988 tot 1999 werkte hij vanuit Cap Gemini in projecten bij uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder ING (Postbank), OTRA, Binnenlandse zaken en AHOLD. In 1999 maakte hij de overstap naar Rabobank ICT, waar hij onder andere leiding gaf aan een adviesteam op het gebied van de procesinrichting van dienstverlening aan de cliënten van de bank. Na een korte uitstap als COO van het softwarebedrijf Davilex, trad hij in 2003 als kantoordirecteur in dienst van advocatenkantoor Hekkelman. Vanaf 1 oktober 2009 is hij werkzaam bij de Rechtspraak, in eerste instantie als directeur bedrijfsvoering van de rechtbank Zwolle-Lelystad.

Hij is getrouwd en heeft vier zonen.

Zie ook: