Laden...

Organisatie rechtbank Midden-Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bestuur

Het bestuur houdt zich bezig met:

 • de algemene leiding;
 • de organisatie en kwaliteit van de rechtspraak;
 • de bedrijfsvoering van de rechtbank.

De bestuursleden worden door de koning benoemd voor een periode van zes jaar. Zij kunnen worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad voor de rechtspraak

Het bestuur gaat niet over beslissingen van rechters. Rechters oordelen onafhankelijk.

Rechtsgebieden

Afdeling civiel recht 

Teams civiel recht behandelt civielrechtelijke zaken. De kantonrechter behandelt familierechtelijke zaken en Mulder- en strafzaken. Die vallen niet onder civiel recht.

Afdeling bestuursrecht 

Teams bestuursrecht behandelt zaken tussen de overheid en burgers of bedrijven. Maar ook overheidszaken over bijvoorbeeld het milieu, ruimtelijke ordening, vreemdelingenzaken en sociale zekerheid.

Afdeling strafrecht 

Teams strafrecht behandelt zaken van het Openbaar Ministerie, zoals openbare terechtzittingen en raadkamerzittingen. Mulderzaken (beroepszaken tegen verkeersboetes) worden ook door teams strafrecht behandeld.

Afdeling familierecht

Teams familierecht behandelt familiezaken, zoals:

 • Ondertoezichtstelling
 • Uithuisplaatsing
 • Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen
 • Echtscheidingen en aanverwante zaken
 • Verdelingszaken
 • Erfrecht (dagvaardingszaken)
 • Overige familiezaken

Ook het Bureau Mediation valt onder deze afdeling.

Afdeling toezicht

Teams toezicht behandelt zaken die gaan over:

 • Bewind
 • Curatele
 • Mentorschap
 • Faillissement
 • Schuldsanering
 • Verzoekschrift erfrecht

Afdeling bedrijfsvoering 

Teams bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor:

 • Personeel en organisatie
 • Financiën, informatievoorziening en procesoptimalisatie

 • Huisvesting, facilitaire zaken en beveiliging

 • Communicatie en persvoorlichting

Onder de teams bedrijfsvoering vallen ook bestuurssecretariaat, informatiebalie, klachtenfunctionaris, bibliotheek, archief en bodedienst.

 

Blauwe kamer 

De Blauwe kamer behandelt alle zaken van opsporingsambtenaren die terecht staan voor het gebruik van geweld tijdens het uitoefenen van hun functie. Onder opsporingsambtenaren vallen onder andere politieagenten en boa’s.

 

Kenniscentrum Commissie van Toezicht

Het kenniscentrum van alle commissies van toezicht in Nederland is gevestigd in rechtbank Midden-Nederland. De Commissie van Toezicht controleert of patiënten en gevangenen goed en menselijk worden behandeld. De commissie geeft advies aan het bestuur van (jeugd)gevangenissen, tbs-klinieken en de minister van justitie.

 

Raad van Advies

De Raad van Advies is een groep experts uit de samenleving. De leden zijn mensen die deskundig zijn in een bepaald vakgebied. Ze horen niet bij de rechtspraak. De raad adviseert de rechtbank. Soms doen zij dat wanneer de rechtbank daar zelf om vraagt. Maar leden van de raad mogen ook ongevraagd advies geven.