Administratief Juridisch Medewerker

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Over de rechtbank > Administratief Juridisch Medewerker

Profiel

Functie : Administratief juridisch medewerker
Niveau : Niveau D

 

 

1. Functiegegevens
FunctienaamAdministratief juridisch medewerker
Organisatie onderdeelRechtbank Midden Nederland
Datum
Formatieve schaalSchaal 7

 

2. Doel en positie
Doel                                                              

Verzorgt de administratief juridische ondersteuning .
Draagt zorg en is vraagbaak voor administratieve werkzaamheden.
Draagt zorg voor de administratief juridische afwikkeling van,
eenvoudige en standaardmatige zaken. Complementeert
juridische dossiers en controleert op volledig- en juistheid.

Omgeving

Voert de werkzaamheden uit binnen de administratie of
juridisch team van een afdeling/team van de rechtbank. Het betreft
de afdelingen: Bestuursrecht, Strafrecht, Civielrecht en Familierecht.
De afdeling is onderverdeeld in teams.

PositieIs hiërarchisch verantwoording schuldig aan de toegewezen
leidinggevende over de kwaliteit van de administratieve/ juridische
werkzaamheden en de adequate informatievoorziening aan derden;
Is functioneel verantwoording verschuldigd aan de rechter over de kwaliteit
van de administratieve afwikkeling van conceptbeslissingen.

 

3. Contacten

Complexiteit van de contacten                                             

De medewerker kan te maken krijgen met verschillende belangen en prioriteiten. De medewerker zal zijn contacten soms moeten aanjagen om tijdig de juiste informatie
aangeleverd te krijgen.
Aard van de contactenDe contacten zijn gericht op het uitwisselen van informatie met verschillende in- en externe partijen over alle administratieve procedures en gegevens.

 

4. Speelruimte
                                                                       
 • Interne (administratieve) procedures, regels en voorschriften en de werkprocessen
  van de afdeling zijn kaderstellend.
 • Interpretatie van gegevens en afweging van consequenties van mogelijkheden.
 • Beslist over de werkwijze en aanpak van de werkzaamheden.

 

5. Resultaatgebied
Resultaatgebieden (maximaal 5)Ten behoeve van de juridische en administratieve ondersteuning
Administratief juridische voorbereiding,
verwerking en nabewerking                                                      
 • Toetsen op formele vereisten;
 • Instructies opstellen op te verkrijgen feiten;
 • Opstellen van juridische documenten (akte/conceptbeslissingen etc.) met behulp van op de zaak toegesneden bouwstenen.
Zittings- ondersteuning
 • Fungeren als griffier ter zitting en opstellen van proces verbaal (verslag op hoofdlijnen).

 

6. Kennis, vaardigheden en competenties

Kennis vaardigheden                                        

 • MBO+ werk- en denkniveau.
 • Inhoudelijke en toepassingsgerichte kennis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en van de interne administratieve procedurele uitvoeringsrichtlijnen en rechtsgebieden.
 • Toepassingsgerichte kennis juridische procedures bij inhoudelijke zaaksbehandeling.
 • Kennis van de organisatie en praktische kennis van de werkwijze van de rechtbank op een specifiek rechtsgebied.
 • Vaardigheid in het klantvriendelijk te woord staan van derden op zaaksinhoudelijke aspecten.
Samenwerken

Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct tot de eigen taak behoort.

Gedragsindicatoren:

 • Reageert actief op een constructieve wijze op de ideeën van anderen.
 • Speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door.
 • Uit zich positief over de prestaties van een collega.
 • Betreft anderen actief bij het gesprek.
 • Wisselt ongevraagd kennis en ervaring uit.
Zorgvuldigheid (omgaan met details)

Kan langdurig en effectief omgaan met (detail)informatie. Werkt accuraat en maakt weinig fouten, controleert het eigen werk en dat van anderen op fouten.

Gedragsindicatoren:

 • Benoemt relevante details die de grote lijnen ondersteunen.
 • Werkt nauwkeurig en accuraat.
 • Kan lang, precies en zorgvuldig, met details omgaan.
 • Legt gedetailleerde informatie vast.
Discipline

Voegt zich naar het beleid en/of de juiste procedures van de organisatie. Zoekt bij veranderingen bevestiging bij de juiste autoriteit.

Gedragsindicatoren:

 • Schikt zich naar de geldende regels en procedures.
 • Zoekt bij onduidelijkheden bevestiging bij de juiste autoriteit.
 • Houdt zich aan de gemaakte afspraken.
 • Wijkt niet af van de gestelde regels en voorschriften.
Klantgerichtheid

Onderzoekt wensen en behoeften van de klant/gebruiker en handelt hiernaar.

Gedragsindicatoren:

 • Vraagt door op wensen en behoeften van klant/gebruiker.
 • Komt met voorstellen die inspelen op de belangen van de klant/gebruiker.
 • Biedt ongevraagd extra service.
 • Toont belangstelling voor vraagstukken/problemen van de (interne) klant/gebruiker.

 

7. Essentiële situaties

Beschrijving van de
essentiële situaties                                           

De administratief/juridische zaaksafhandeling is gebonden aan richtlijnen en procedures. Het niet opvolgen van de procedures kan stagnaties en/of verlies van kwaliteit ten gevolge hebben. Is alert op de naleving van de juridische procedures.

 

8. Opleidingseis
Afgeronde aanvullende vakopleiding(en)