Laden...

Opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking bij Rechtbank Midden-Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Midden-Nederland > Opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking bij Rechtbank Midden-Nederland

Opvragen echtscheidingsbeschikking

Afschriften worden uitsluitend schriftelijk verstrekt aan (de advocaat van) de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten. Het is niet mogelijk om een afschrift telefonisch of aan de balie op te vragen.

Schriftelijk opvragen

Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking kan worden aangevraagd per post, fax of e-mail, bij voorkeur door uw advocaat. Het is niet mogelijk om een afschrift telefonisch of aan de balie aan te vragen.

De rechtbank heeft de volgende gegevens nodig:

  • Een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Achternaam, voorletters en geboortedata van de partners
  • Datum, of, indien geen exacte datum bekend, jaar van de echtscheiding
  • Locatie waar de echtscheiding is uitgesproken
  • Uw eigen adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Reden van de aanvraag
  • Indien bekend: het zaaknummer
  • Aangeven of grosse of reproductie nodig is

Zet uw handtekening onder de aanvraag en stuur deze naar:

Rechtbank Midden-Nederland
Locatie Lelystad / Almere, Team Familie
Postbus 2035, 8203 AA Lelystad
Veilig mailcontact met Familierecht, locatie Lelystad (zivver.com)
E-mail: familielelystad@rechtspraak.nl

Rechtbank Midden-Nederland
Locatie Utrecht / Amersfoort, Team Familie
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht
Veilig mailcontact met Familierecht, locatie Utrecht (zivver.com)
E-mail: familieutrecht@rechtspraak.nl

Werkwijze

Als een aanvraag binnen komt, wordt het dossier opgevraagd uit het archief. Daarna bepaalt de griffie of de aanvrager partij is in de procedure of advocaat die één van de partijen bijstaat.

Is dit het geval, dan verstrekt de griffie per gangbare post een nieuw afschrift of een nieuwe grosse van de beschikking.

Als er enige twijfel is, wordt het verzoek eerst door een secretaris of rechter beoordeeld. Blijkt dat de aanvrager geen recht heeft op een afschrift, dan verwijst de griffie naar een (eventueel gedane) geanonimiseerde publicatie op Rechtspraak.nl of naar één van de partijen uit de procedure.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.