Laden...

Zitting verplaatsen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Midden-Nederland > Zitting verplaatsen

Algemeen

Voor alle soorten zaken geldt dat het mogelijk is de zitting te verplaatsen als de zitting nog niet definitief is gepland. Is de zitting definitief gepland, dan kunt u een verzoek om de zitting te verplaatsen voorleggen aan de rechter die uw zaak behandelt. Dat kan alleen als u een dringende reden heeft. Neem zo snel mogelijk contact op met de rechtbank. Bij voorkeur minstens 48 uur van tevoren. U stuurt een e-mail waarin u uitlegt waarom u echt niet kunt komen. U geeft ook door op welke dagen u nog meer verhinderd bent de komende 3 maanden.

De rechter beslist dan of de zitting wordt verplaatst. De griffier brengt partijen op de hoogte van deze beslissing. Zo lang partijen geen bericht hebben ontvangen dat de zitting wordt verplaatst, gaat de zitting gewoon door.

Bestuursrecht

In een bestuursrechtzaak staan besluiten van de overheid centraal. Bijvoorbeeld geschillen over belastingen, een uitkering, omgevingsvergunning, asielaanvraag of verblijfsvergunning.

Wilt u een bestuursrechtelijke zitting verplaatsen? Stuur dan een e-mail naar: bestuursrecht.rb-mnl@rechtspraak.nl

Familie- en jeugdrecht

Gaat het om een familie- of jeugdrechtzaak? Bijvoorbeeld om een zitting over echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling, uithuisplaatsing van een kind (jeugdbescherming), adoptie, co-ouderschap of een zitting in het kader van de Wet BOPZ? Stuur dan een e-mail.

Voor de locatie Utrecht: familie.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl
Voor de locatie Lelystad: familie.rb-mnl.lelystad@rechtspraak.nl

Toezicht

Gaat het om een zaak met betrekking tot bewind, mentorschap of curatele? Bijvoorbeeld om een zitting over instellen, wijzigen of opheffing van een maatregel. Stuur dan een e-mail.

Voor de locatie Utrecht: bewindutrecht@rechtspraak.nl
Voor de locatie Lelystad: bewindlelystad@rechtspraak.nl

Bureau Erfrecht

Gaat het om een erfrechtzaak? Bijvoorbeeld om een zitting over nalatenschap of een dagvaarding binnen het Erfrecht? Stuur dan een e-mail.

erfrechtutrecht@rechtspraak.nl


Civiel recht

Gaat het om een kantonzaak, moet u voor de kantonrechter verschijnen? Bijvoorbeeld in verband met een dagvaarding, een verzoekschrift of een kort geding? Of gaat het om een handelszaak?  Stuur dan een e-mail.

Voor de locatie Utrecht: civiel.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl
Voor de locatie Lelystad: civiel.rb-mnl.lelystad@rechtspraak.nl

Voor het verplaatsen van een zitting in een schuldenkwestie, zoals een faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, neemt u contact op met het team Insolventies. Stuur dan een e-mail.

Voor de locatie Utrecht: insolventie.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl
Voor de locatie Lelystad: insolventie.rb.lelystad@rechtspraak.nl

Strafrecht

Uw zaak valt onder het strafrecht als u verdacht wordt van het plegen van een misdrijf of het begaan van een overtreding. U kunt ook als getuige of deskundige bij een strafzaak betrokken zijn. Waarschijnlijk heeft u een dagvaarding ontvangen of een oproep om op de zitting te verschijnen. Dagvaardingen worden door het Openbaar Ministerie verstuurd. Als u een dagvaarding heeft ontvangen, neem dan contact op met het Openbaar Ministerie (om.nl) als u de zitting wilt verplaatsen.

Heeft u een oproep ontvangen van de rechtbank Midden-Nederland om op een strafzitting te verschijnen en bent u verhinderd? Neem dan contact op met de rechtbank. Stuur dan een e-mail.

Voor de locatie Utrecht: straf.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl
Voor de locatie Lelystad: straf.rb-mnl.lelystad@rechtspraak.nl

Het oproepen van getuigen en het plannen van getuigenverhoren verloopt soms via het Kabinet Rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland. Heeft u van het Kabinet een oproep ontvangen om op de zitting te verschijnen en bent u verhinderd?  Stuur dan een e-mail.

Voor de locatie Utrecht: kabinet.rc.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl
Voor de locatie Lelystad: kabinet.rc.rb-mnl.lelystad@rechtspraak.nl

Overige zittingen

Heeft uw zitting een ander onderwerp? Neem dan telefonisch contact op met de rechtbank Midden-Nederland via telefoonnummer 088 362 00 00. We proberen dan samen tot een oplossing te komen.

Houdt u er rekening mee dat een eenmaal definitief geplande zitting zonder tegenbericht altijd doorgaat. Ook als partijen niet komen opdagen. In de uitspraak komt dan te staan dat de betreffende partij niet is verschenen. Als u niet naar de zitting komt, kan dat uw zaak mogelijk schaden. De rechter stelt dan meestal de eisende partij in het gelijk.