Laden...

College Den Helder mocht omgevingsvergunning verlenen voor een nieuw gemeentehuis op Willemsoord

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > College Den Helder mocht omgevingsvergunning verlenen voor een nieuw gemeentehuis op Willemsoord
Haarlem, 16 februari 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder mocht een omgevingsvergunning verlenen voor een nieuw gemeentehuis op Willemsoord. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Verschillende omwonenden en verenigingen hadden beroep ingesteld, maar de rechtbank laat de verleende vergunning in stand.

Project nieuw gemeentehuis

Voor het project waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, moeten twee panden worden verbouwd en herbestemd tot een nieuw gemeentehuis. Dat gaat om een voormalige mastenloods en een voormalige zeilmakerij op het terrein Willemsoord. De gebouwen staan in het beschermd stadsgezicht ‘De Stelling Den Helder’, een rijksmonumentaal gebied met een bijzonder welstandsniveau. De voormalige mastenloods staat naast een scheepshelling waar oude boten worden gerepareerd.

Een aantal omwonenden uit Den Helder en Julianadorp heeft beroep ingesteld tegen de verleende vergunning. Ook de Stichting Cultureel Erfgoed Den Helder, Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting Helderse Botters en Belangenvereniging Visbuurt Den Helder hebben beroep ingesteld. Zij stellen onder meer dat ten onrechte geen inspraak heeft plaatsgevonden en dat het college het besluit niet had mogen nemen omdat de gemeenteraad van Den Helder nog geen besluit had genomen over de locatie van het nieuwe gemeentehuis. Ook vrezen zij voor hinder vanwege geluid, geur, stof, verkeer en parkeren.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat het college iedereen in de gelegenheid moet stellen een zienswijze in te kunnen brengen op het ontwerpbesluit tot vergunningverlening. Dit heeft het college gedaan. Het college hoefde daarentegen geen inspraak aan omwonenden te bieden voor het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning. Ook hoefde de gemeenteraad niet in te stemmen met het verlenen van de vergunning.

De rechtbank oordeelt daarnaast dat de realisering van het project geen heel forse inbreuk op het bestemmingsplan zal maken. De strijdigheid met het bestemmingsplan ziet alleen op een overschrijding van de maximale bouwhoogte van de voormalige zeilmakerij met 1,30 meter. Het project is niet in strijd met de bestemming ‘Gemengd’. Maatschappelijke voorzieningen, waaronder een gemeentehuis valt, zijn toegestaan.

De rechtbank concludeert verder dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan al een belangenafweging heeft plaatsgevonden over de vraag of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aspecten als geluid en verkeer al betrokken. Het college heeft verder genoeg gemotiveerd waarom het project voldoet aan de parkeernormen.

Uitspraken