Laden...

Gedragscode voor renovatie biedt voldoende bescherming voor vleermuis en huismus

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Gedragscode voor renovatie biedt voldoende bescherming voor vleermuis en huismus
Haarlem, 03 december 2018

De Vereniging ‘De BredeStroomversnelling’ heeft de Gedragscode Natuurinclusief renoveren opgesteld. De Gedragscode ziet op een methode van renoveren waarbij woningen na renovatie op jaarbasis evenveel duurzame energie opwekken als deze woningen op jaarbasis gebruiken (‘Nul op de Meter’). De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Gedragscode goedgekeurd voor een periode van vijf jaar.

De Gedragscode is ontwikkeld voor flats en woningen die tussen 1945 en 1960 zijn gebouwd en waarvan men de renovatie op landelijk niveau wil aanpakken. Als de renovatie aantoonbaar wordt uitgevoerd volgens de in de Gedragscode beschreven werkwijze, is voor deze renovatie geen (individuele) ontheffing meer nodig op grond van de Wet natuurbescherming.

Omgevingscheck

De in de Gedragscode beschreven werkwijze houdt in dat voorafgaand aan de renovatie een omgevingscheck wordt uitgevoerd. Daarbij wordt nagegaan of beschermde dieren in of in de directe nabijheid van de te renoveren woningen aanwezig zijn. Daarna wordt een omgevingsplan en een ecologisch werkprotocol opgesteld. Onderdeel van de werkwijze is dat voor de beschermde soorten in voldoende mate vervangende nest- en broedplaatsen worden aangebracht.

Bescherming

Volgens de Stichtingen Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland en Huismus Bescherming Nederland waarborgt de Gedragscode onvoldoende de verplichte bescherming van vleermuizen en de huismus op grond van de Wet natuurbescherming en de Vogel- en de Habitatrichtlijn.

Gedragscode terecht goedgekeurd

De rechtbank is van oordeel dat de in de Gedragscode beschreven werkwijze voldoende waarborgen biedt dat ten aanzien van vleermuizen en huismussen zorgvuldig wordt gehandeld. Als in overeenstemming met de Gedragscode wordt gehandeld, wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de bestaande populatie van vleermuizen en huismussen in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. De minister van LNV heeft de Gedragscode dan ook terecht goedgekeurd.

Tegen de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitspraken