Laden...

Gemeente Den Helder handelde onrechtmatig tegenover Rob Scholte

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Gemeente Den Helder handelde onrechtmatig tegenover Rob Scholte
Alkmaar, 23 januari 2019

De rechtbank heeft geoordeeld dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door de onderhandelingen met Scholte over de aankoop van het voormalig postkantoor in Den Helder af te breken.

Atelier en museum

Rob Scholte heeft tot april 2018 in het pand gewoond. Naast een atelier was er ook het Rob Scholte Museum gevestigd. Tussen de gemeente en Rob Scholte zijn gedurende enkele jaren gesprekken gevoerd over de permanente vestiging van het museum in het pand, met als doel verkoop van het pand aan Rob Scholte. De gemeente heeft het pand uiteindelijk – na een openbare verkoopprocedure – aan een ander verkocht.

Geen koopovereenkomst tot stand gekomen

Rob Scholte heeft in deze procedure allereerst gesteld dat er tussen hem en de gemeente een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Daarin heeft de rechtbank hem niet gevolgd. Voor een koopovereenkomst is nodig dat er overeenstemming is over de hoofdzaken van de koop zoals de prijs. Gedurende de onderhandelingen is er geen moment geweest waarop partijen het eens zijn geweest over de hoofdzaken. Rob Scholte en de gemeente hebben nooit een voorstel van elkaar aanvaard.
Ook volgt de rechtbank Rob Scholte niet in zijn stelling dat de openbare verkoopprocedure niet volgens de regels is verlopen en dat het pand daarom niet aan een ander mocht worden verkocht.

Onderhandelingen onrechtmatig afgebroken

De rechtbank heeft echter wel geoordeeld dat de gemeente de onderhandelingen met Rob Scholte over de koop van het pand eind november 2017 onrechtmatig heeft afgebroken. Bij dat oordeel heeft de rechtbank rekening gehouden met het gehele verloop van de onderhandelingen tussen Rob Scholte en de gemeente. Bij deze onderhandelingen hebben Scholte en de gemeente zich ingespannen elkaar te naderen. Zij zijn elkaar uiteindelijk dicht genaderd. Van de kant van de gemeente is daarbij nooit een definitief ’nee’ gekomen op de voorstellen van Scholte. Wel heeft de gemeente herhaaldelijk, ook richting Scholte, de intentie uitgesproken het pand aan hem te willen verkopen. En Scholte heeft de gemeente nog uitdrukkelijk verzocht om door te onderhandelen op een moment waarop er een bod en een tegenbod lag. Tot slot is van belang dat waar de bereidheid tot verder onderhandelen met Scholte eind november 2017 ontbrak, deze bereidheid er later met de uiteindelijke koper wel is geweest.

Geen bevel om onderhandelingen voort te zetten

De rechtbank heeft daarom voor recht verklaard dat de gemeente jegens Rob Scholte onrechtmatig heeft gehandeld door de onderhandelingen over de aankoop van het voormalig postkantoor af te breken. Een bevel om de onderhandelingen voort te zetten, zoals Scholte had gevraagd, heeft de rechtbank echter niet gegeven. Dat is niet mogelijk, omdat het pand al is verkocht en geleverd aan een ander.

Uitspraken