Laden...

Korpschef mocht wijkagent Amsterdam overplaatsen naar ander team

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Korpschef mocht wijkagent Amsterdam overplaatsen naar ander team
Haarlem, 15 februari 2023

De korpschef van Amsterdam mocht een wijkagent buitengewoon verlof verlenen en hem overplaatsen naar een ander team. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. De korpschef was daartoe overgegaan na een reeks incidenten waardoor kritiek ontstond op het functioneren van de wijkagent.

Incidenten

De agent werkte met jeugd in de wijk en is eerder bewust beloond voor de verbinding die hij met die jeugd heeft weten te maken. Daarna is er een aantal incidenten geweest waarna gesprekken met de wijkagent plaatsvonden en een verstoorde samenwerking en arbeidsrelatie werd geconstateerd. Ook werd een coachingstraject afgesproken, maar dat bleek niet succesvol. Na een nieuw incident in januari 2021 werd de agent buitengewoon verlof verleend. Daarnaast werd het hem verboden met anderen dan zijn advocaten te spreken over zijn rechtspositie en arbeidsverhouding. De agent is later ontheven van zijn taak als wijkagent, overgeplaatst naar een andere functie en uiteindelijk tewerkgesteld in een ander team, in werkzaamheden die horen bij de rol van wijkagent. De agent is het niet eens met de gang van zaken en maakt bezwaar.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat het incident begin januari 2021 voldoende aanleiding was om de agent buitengewoon verlof te verlenen, ook omdat er eerder conflicten met collega's waren en het coachingstraject enige tijd daarvoor zonder succes was afgesloten. Daarbij kon de korpschef de agent een 'spreekverbod' opleggen. Dit om de geruchtenstroom op sociale media in te dammen die het aanzien van de politieorganisatie schaadde. Dat de agent ook niet met zijn collega's over zijn positie mocht spreken, was bedoeld om verdere onrust binnen de organisatie te voorkomen.

Omdat de werkwijze van de agent te vaak tot conflicten leidde, het coachingstraject niet succesvol was en het de agent duidelijk kon zijn waarop hij werd aangesproken, mocht de korpschef hem ontheffen uit zijn functie als wijkagent. De agent is verplaatst naar een andere functie op zijn eigen niveau in dezelfde eenheid. Dit is daarom een passende functie, oordeelt de rechtbank. Later is de agent tewerkgesteld in een ander district. Dit kon de korpschef doen omdat het ook daar om een passende functie gaat.

Uitspraken