Schadeschap moet opnieuw beslissen over schadevergoeding Polderbaan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Schadeschap moet opnieuw beslissen over schadevergoeding Polderbaan
Haarlem, 09 augustus 2017

De bestuursrechter van de Rechtbank Noord-Holland heeft de beroepen gegrond verklaard van ruim honderd bewoners van wijken in Hoofddorp-Noord over schadevergoeding in verband met de aanleg van de Polderbaan op Schiphol.

Na de ingebruikneming van de Polderbaan in 2003 bleek dat omwonenden hinder ondervonden van grondgeluid. Dat is laagfrequent geluid dat vliegtuigen maken bij het starten. Het geluid wordt ervaren als een bulderend lawaai en voelbaar gedreun.

Schadevergoeding

Het Schadeschap luchthaven Schiphol, dat verzoeken om schadevergoeding namens verscheidene bestuursorganen behandelt, heeft een deel van de omwonenden een schadevergoeding toegekend wegens de inwerkingtreding van het bestemmingsplan dat de aanleg van de Polderbaan mogelijk maakte. De schadevergoeding is gebaseerd op de waardedaling van de woningen vanwege de hinder door het grondgeluid. Een ander deel van de omwonenden kreeg geen schadevergoeding toekend, omdat bij hen vanwege de ligging van hun woning geen sprake was van geluidshinder die heeft geleid tot waardedaling van de woning. Bij het nemen van de beslissingen heeft het Schadeschap zich gebaseerd op adviezen van een deskundige adviescommissie en onderzoek door een geluidsdeskundige.

De bewoners stelden zich op het standpunt dat de schadevergoeding te laag was, omdat hun woningen meer in waarde waren gedaald na de ingebruikneming van de Polderbaan. Anderen waren van mening dat hen ten onrechte helemaal geen schadevergoeding was toegekend.

De rechtbank heeft geoordeeld dat het Schadeschap zich niet heeft mogen baseren op de adviezen van de adviescommissie en het onderzoek door de geluidsdeskundige, omdat er twijfel bestaat aan de juistheid of volledigheid van deze adviezen en het onderzoek. Daardoor staat niet vast dat er een juist beeld bestaat van de omvang van de hinder door het grondgeluid in de betreffende wijken en wat de invloed van die hinder is op de waarde van de woningen. Ook heeft het Schadeschap niet goed gemotiveerd waarom aan bewoners van een woning aan de rand van de wijk (de eerste lijn) een hogere schadevergoeding is toegekend dan aan bewoners van daarachter gelegen woningen (de tweede lijn).

In verband met het grondgeluid zijn tussen de Polderbaan en Hoofddorp-Noord ribbels in het landschap aangelegd. De verwachting is dat deze ribbels de hinder door grondgeluid voor de omwonenden verminderen. Het Schadeschap heeft vanwege de aanleg van deze ribbels een aftrek toegepast op de toegekende schadevergoeding. De rechtbank heeft geoordeeld dat het Schadeschap onvoldoende heeft gemotiveerd dat de waardedaling van de woningen vanwege het grondgeluid is verminderd door de aanleg van de ribbels. Ook heeft het Schadeschap de hoogte van de aftrek onvoldoende onderbouwd.

Besluiten Schadeschap vernietigd

De rechtbank heeft de besluiten van het Schadeschap vernietigd. Het Schadeschap moet opnieuw beslissen over de hoogte van schadevergoeding. Ook moet het Schadeschap opnieuw bekijken of het terecht is dat een deel van de bewoners geen schadevergoeding hebben gekregen. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitspraken

Meest gelezen berichten