Laden...

Pers rechtbank Noord-Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Bezoekinformatie > Pers rechtbank Noord-Nederland

Landelijke persinformatie

Deze persinformatie is aanvullend op de landelijke persinformatie.

Pers

De persvoorlichters van de Rechtbank Noord-Nederland zijn aanspreekpunt voor journalisten. Zij geven informatie over zittingen en uitspraken. Ook voor een toelichting van een persrechter kunt u contact opnemen met de persvoorlichters.

Deze persinformatie is aanvullend op de landelijke persinformatie.

Perskamer

De gerechtsgebouwen in Assen, Groningen en Leeuwarden beschikken over een perskamer. Deze perskamers zijn allen voorzien van een codeslot. Op vertoon van uw perskaart bij de portier kunt u de code van het slot opvragen en gebruik maken van deze kamer.

Zittingslijsten en inzage in stukken

Rechtbank Noord-Nederland biedt journalisten de mogelijkheid om informatie over geplande zittingen wekelijks digitaal te ontvangen. Het aanvragen van deze digitale service (perslijst) kan met het aanvraagformulier persfaciliteiten (pdf, 580,4 KB). Het ingevulde en ondertekende PDF-formulier kan worden opgestuurd naar perslijst@rechtspraak.nl, in combinatie met een kopie van een door de Rechtspraak geaccepteerde perskaart (politieperskaart of perskaart Nederlandse Vereniging van Journalisten, overige perskaarten kunnen ter beoordeling worden voorgelegd) of een kopie van een geldige legitimatie.

De rechtbank legt, met uitzondering van de zaken die op wettelijke gronden achter gesloten deuren worden behandeld, dagvaardingen in strafzaken ter inzage in de perskamer. Bij voorlopige voorzieningen in bestuurszaken en bij kort gedingen bij privaatrecht is het mogelijk extra informatie op te vragen. Voor de zittingslijsten en dagvaardingen geldt een embargo tot het moment waarop met de openbare behandeling van de zaak is begonnen.

Beeldmateriaal

 
 

Aanmelden voor beeld- en geluidsopnamen

Het maken van beeld- en geluidsopnamen tijdens rechtszaken door de pers is toegestaan. Uitgangspunt is hierbij de persrichtlijn. De rechter kan in uitzonderlijke gevallen het maken van beeld- en geluidsopnamen van (delen van) de zitting verbieden. Als u opnamen wilt maken tijdens een zitting, dan dient u zich een werkdag voor de zitting, vóór 12:00 uur aan te melden via pers.rnn@rechtspraak.nl.

Geef hierbij duidelijk aan om welke zitting het gaat, in welke hoedanigheid u wilt komen (bijvoorbeeld voor radio en/of tv) en de namen van de verslaggevers die aanwezig zijn bij de zitting. Geef expliciet aan wanneer u tijdens strafzaken opnamen wilt maken van de feitenbehandeling. U ontvangt een bevestiging.

Beeldbank

In de beeldbank vindt u vrij te gebruiken beeldmateriaal van bestuurders, woordvoerders en gebouwen van rechtbank Noord-Nederland.

Persrichtlijn/huisregels

Persrichtlijn

De richtlijn geeft aan wat journalisten van rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers voorzien van informatie voorafgaand, tijdens en na rechtszaken.

Huisregels

Er wordt van u, als journalist, verwacht dat u zich houdt aan de huisregels die gelden voor zittingen.

 

 

Publicatie uitspraken

Uitspraken van de rechtbank vindt u hier: ‘Uitspraken’. Actuele uitspraken kunt u tot uiterlijk 12:00 uur een werkdag vóór de dag van uitspraak bij de persvoorlichters opvragen voor publicatie op rechtspraak.nl. De uitspraken worden volgens de Pseudonimiseerrichtlijn gepseudonimiseerd.

Uitspraken uit het verleden kunt u schriftelijk met motivering opvragen bij de persvoorlichters. Op grond van privacyoverwegingen kan een verzoek worden afgewezen.

Toelichting op uitspraken

Toelichting op vonnissen wordt gegeven door de persrechters. Zij zijn uitsluitend bereikbaar via de persvoorlichters.