Laden...

Huisregels rechtbank Oost-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Bezoekinformatie > Huisregels rechtbank Oost-Brabant

Algemeen

  • Het maken van filmopnamen, foto's en geluidsopnamen in het gerechtsgebouw, zonder toestemming door of namens de gebouwbeheerder vooraf, is verboden.
  • In de zittingszaal staan mobiele telefoons uit of op “stil”.
  • Eten of drinken in de zittingszaal is niet toegestaan.
  • Roken in het gerechtsgebouw is verboden.
  • Het gebruik van alcohol en verdovende middelen in het gerechtsgebouw is verboden.
  • Wapens en explosieven zijn niet toegestaan in het gerechtsgebouw.
  • Dieren mogen niet naar binnen in het gerechtsgebouw (behalve assistentiehonden).
  • Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan in het gerechtsgebouw.
  • Roken in het gerechtsgebouw is verboden. Ook het binnenplein en de stoepen rondom het Paleis van Justitie en het trottoir voor het gerechtsgebouw in Eindhoven zijn vanaf 1 juli 2022 rookvrije zones.
  • Fietsen mogen niet op het binnenplein van het Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch worden gestald. U kunt gebruik maken van de fietsenstalling tegenover de ingang (Leeghwaterlaan 8) aan de andere zijde van de straat. Ook kunt u uw fiets plaatsen in de stalling aan de voorzijde van het Centraal Station (het Paleis van Justitie bevindt zich direct achter dit station). Bij het gerechtsgebouw Eindhoven kunt u uw fiets stallen voor het gebouw (aan het Stadhuisplein). Bij de ingang van het gerechtsgebouw vindt u een aantal fietsenrekken voor bezoekers van de rechtbank.

 

Beveiliging

Het gerechtsgebouw is beveiligd met elektronische detectie- en scanapparatuur. Alle bezoekers en hun bagage worden met deze apparatuur gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld wapens of explosieven.

Er kunnen aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld bij risicovolle zittingen. Ook kan bezoekers gevraagd worden een wettig legitimatiebewijs te tonen.

Bagage waarvan de herkomst niet is vastgesteld, kan uit het gerechtsgebouw worden verwijderd.

 

Audiovisuele en communicatieapparatuur

In verband met de privacy en het portretrecht van bezoekers en medewerkers is het niet toegestaan om, zonder toestemming door of namens de gebouwbeheerder vooraf, opnameapparatuur mee te nemen in het gerechtsgebouw.

Zodra geconstateerd wordt dat iemand zonder toestemming opnamen maakt kan hij/zij verzocht worden de opnamen te wissen. Als aan dat verzoek niet meteen wordt voldaan, kan de apparatuur worden ingenomen en zal de maker van de opnamen uit het gebouw worden verwijderd. Mobiele telefoons en andere mobiele telecommunicatiemiddelen mogen worden gebruikt in het gerechtsgebouw, maar niet in een zittingszaal. In verband met de privacy en het portretrecht van bezoekers en medewerkers is het niet toegestaan met genoemde apparatuur in het gerechtsgebouw beeld- en/of geluidsopnamen te maken.

Zodra geconstateerd wordt dat iemand dit verbod overtreedt, kan hij/zij verzocht worden de opnamen te wissen. Als aan dat verzoek niet meteen wordt voldaan, kan de apparatuur worden ingenomen en zal de maker van de opnamen uit het gerechtsgebouw worden verwijderd.

 

 

Pers

Voor journalisten geldt de landelijke Persrichtlijn.

 

 

Cameratoezicht

In verband met de veiligheid en orde in het gerechtsgebouw zijn in en om het gebouw camera’s zichtbaar opgesteld. Vanuit een centraal punt wordt controle uitgeoefend. Via deze camera's worden beelden vastgelegd en voor beperkte duur bewaard.

De opnamen kunnen gebruikt worden bij de opsporing van strafbare feiten. Het cameratoezicht heeft plaats in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

 

In ontvangst nemen van (post)stukken

In overleg met de beveiliging kunnen bezoekers (post-)stukken afgeven bij de Centrale Informatiebalie. De bezoeker moet zich kunnen legitimeren.

 

 

Ordehandhaving en calamiteiten

Het is niet toegestaan de orde in het gerechtsgebouw te verstoren. Wie dit verbod overtreedt of zich niet houdt aan de huisregels wordt zo nodig verwijderd en hen wordt de (verdere) toegang tot het gebouw ontzegd. Als het gaat om bij de wet strafbaar gesteld gedrag, volgt aanhouding en wordt de politie ingeschakeld.

Iedereen die aanwezig is in het gerechtsgebouw is verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van leden van de bedrijfshulpverlening, de politie en de beveiligingsmedewerkers.

Agressie, geweld en intimidatie in het gerechtsgebouw worden niet getolereerd. Hiervan wordt standaard aangifte gedaan bij de politie.

           

 

Wapens en explosieven

Het is verboden om wapens, munitie en voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden mee te nemen, voorhanden te hebben of te dragen in het gerechtsgebouw. Bij constatering van overtreding van de Wet wapens en munitie volgt aanhouding en wordt de politie ingeschakeld.

Het is verboden explosieven en/of andere voorwerpen, vloeistoffen en/of gassen in het gerechtsgebouw mee te nemen die de veiligheid en/of gezondheid van personen kunnen bedreigen of de veiligheid en de orde in het gerechtsgebouw in het algemeen kunnen ondermijnen. Het is ook niet toegestaan deze voorwerpen voorhanden te hebben of te dragen. Waar nodig worden genoemde voorwerpen nader onderzocht. Bij constatering van overtreding van de Wet wapens en munitie volgt aanhouding en wordt de politie ingeschakeld.