Laden...

Provincie moet opnieuw kijken naar bezwaar kanaal Almelo-De Haandrik

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Provincie moet opnieuw kijken naar bezwaar kanaal Almelo-De Haandrik
Zwolle, 21 juni 2023

De rechtbank Overijssel oordeelt dat de provincie Overijssel opnieuw moet kijken naar het bezwaar van de bewoners van huizen langs het kanaal Almelo-De Haandrik tegen de hoogte van de verleende subsidie. Volgens de rechtbank heeft de provincie de door de bewoners ingebrachte schaderapporten onvoldoende meegenomen bij de besluiten naar aanleiding van hun bezwaarschriften. 

Te lage subsidie

In het najaar van 2018 ontving de provincie in korte tijd een groot aantal nieuwe schademeldingen, uit een beperkt gebied langs het kanaal nadat zij daar baggerwerkzaamheden had uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan voerde de provincie onderzoeken uit en liet zij een expertisebureau bij de bewoners langsgaan om te kijken wat de schade was. In het geval er wel schade was maar die schade volgens de provincie niet veroorzaakt kan zijn door de werkzaamheden aan het kanaal, betaalt de provincie geen schadevergoeding maar bestaat er wel recht op een subsidie. De bewoners zijn van mening dat het ingeschakelde expertisebureau het schadebedrag te laag heeft vastgesteld en dat daarom ook de subsidie die zij kregen om de schade te herstellen te laag is. De bewoners vroegen een ander expertisebureau om opnieuw te kijken naar de schade. 

Meenemen aanvullende schades

Volgens de provincie worden alleen de schades die door de bewoners zijn aangewezen meegenomen in de rapportage en begroting van het expertisebureau. De rechtbank is het niet eens met de provincie. De bewoners zijn namelijk geen deskundige op dit terrein en van hen kan niet worden verwacht dat ze alle schades in beeld hebben. Op basis hiervan is de rechtbank van oordeel dat bewoners ook in de bezwaarfase nog 'vergeten' of aanvullende schades kunnen aandragen. De provincie had de rapportage van het door de bewoners ingeschakelde expertisebureau in het besluit op bezwaar moet meenemen. De rechtbank is van oordeel dat dit alsnog moet gebeuren. Verder vindt de rechtbank dat de provincie beter moet motiveren waarom de berekeningen van de deskundigen van de bewoners niet juist zijn. 

Schadevergoeding

De bewoners zijn het niet eens met de hoogte van de verleende subsidie, maar zij willen vooral vergoeding van de schade die is veroorzaakt door de werkzaamheden van de provincie aan het kanaal. De rechtbank begrijpt dat dit een belangrijk punt is uit het beroep van de bewoners en dat zij vinden dat veel schade wél komt door de werkzaamheden van de provincie aan het kanaal. Echter, als de omwonenden daarover een rechterlijk oordeel willen, moeten zij hiervoor naar de burgerlijke rechter. Het is uiteindelijk aan de burgerlijke rechter om te oordelen over de vraag of zij recht hebben op schadevergoeding als gevolg van de werkzaamheden van de provincie. De bestuursrechter is hiervoor niet bevoegd en oordeelt alleen over de subsidie. 

Uitspraken