Laden...

Categorieën behandelen zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Regels en procedures > Categorieën behandelen zaken

Categorieën behandelen zaken

Overzicht als bedoeld in artikel 4, lid 1, van het bestuursreglement van de rechtbank Overijssel

Vastgesteld 6 februari 2018.

Dit overzicht komt in de plaats van het overzicht d.d. 4 april 2017 en treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Team Bestuursrecht

 • Enkelvoudige en meervoudige kamers voor het behandelen en bestuursrechtelijke zaken zoals bedoeld in hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht,
  • waaronder begrepen enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van voorlopige voorzieningen van bestuursrechtelijke aard zoals bedoel in artikel 50 Wet RO;
  • met uitzondering van zaken bedoeld in hoofdstuk V van de
   Wet administratiefrechtelijke handhaving
   verkeersvoorschriften (Wet-Mulder);
  • met uitzondering van zaken waarin een minderjarige centraal staat;
  • zaken als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet.

Team Kanton- en Handelsrecht

 • Kantonrechter - Enkelvoudige kamers voor de behandeling van kantonzaken, voor zover het civielrechtelijke zaken betreft (art. 47 Wet RO);
 • Pachtkamers - Meervoudige kamers voor de behandeling van kantonzaken als bedoeld in artikel 1019j van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 48 Wet RO);
 • Voorzieningenrechter - Enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van voorlopige voorzieningen van civielrechtelijke aard (art. 50 Wet RO);
 • Alle overige civielrechtelijke zaken.

Team Familie- en Jeugdrecht

 • Kinderrechter - Enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kinderzaken (art. 53 Wet RO);
 • Familierechter - Behandeling van overige familierechtelijke zaken;
 • Alle overige zaken rondom minderjarigen;
 • Met uitzondering van de zaken als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet.

Team Strafrecht

 • Rechter-commissaris - Rechters-commissarissen belast met de behandeling van strafzaken (art. 46 Wet RO);
 • Kantonrechter - Enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van enkelvoudige strafrechtelijke kantonzaken (art. 47 Wet RO);
 • Politierechter - Enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van strafzaken (art. 51 Wet RO);
 • Meervoudige strafkamer - Meervoudige kamers voor het behandelen en beslissen van strafzaken (art. 51 Wet RO);
 • Economische kamers - Enkelvoudige en meervoudige kamers voor het behandelen en beslissen van economische strafzaken (art. 52 Wet RO);
 • Wet-Mulderzaken - zaken bedoeld in hoofdstuk V van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet-Mulder);

dit alles uitsluitend voor zover de verdachte respectievelijk de indiener van het beroepschrift een meerderjarige is.

Team Toezicht

 • Enkelvoudige en meervoudige kamers voor het behandelen van insolventiezaken (faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen) en zaken met betrekking tot bewind, curatele en mentorschap.
 • Rechter-commissaris – Rechters-commissarissen belast met het toezicht in insolventiezaken.