Laden...

Bestuur

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Collegiaal bestuur

Rechtbank Rotterdam wordt geleid door een collegiaal bestuur dat is belast met de algemene leiding, de organisatie en de bedrijfsvoering van de rechtbank. Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de rechterlijke ambtenaren en de gerechtsambtenaren, uitgezonderd de inhoud van de rechterlijke beslissingen en het daarmee samenhangende rechterlijke beleid.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een rechterlijk en een niet-rechterlijk lid. De voorzitter van het bestuur is een rechter en draagt de titel van president.

Rechtbank Rotterdam heeft twee hoofdlocaties: Rotterdam en Dordrecht. Het bestuur is gevestigd in Rotterdam.

 

Bestuur rechtbank Rotterdam

Robine de Lange - Tegelaar (1962)

Sinds 1 januari 2013 is Robine de Lange – Tegelaar president van de rechtbank Rotterdam. Robine de Lange - Tegelaar is afgestudeerd in 1985 en begon haar loopbaan bij de Raad van State. In 1989 werd ze raio bij de rechtbank Den Haag, met een uitstap van twee jaar als plaatsvervangend officier van justitie op St. Maarten. Ze begon in 1993 als strafrechter bij de rechtbank Rotterdam en maakte vervolgens de overstap terug naar de Haagse rechtbank waar ze in sectoren civiel, familie –en jeugd en straf heeft gewerkt. In 2003 werd ze voorzitter van de sector familie en jeugd en in 2010 voorzitter van de sector straf. Ze was bij de rechtbank Den Haag sinds 2008 tevens plaatsvervangend president. Sinds haar overstap in 2012 naar de Rotterdamse rechtbank treedt ze naast haar werk als voorzitter van het gerechtsbestuur op als rechter in strafzaken en familie- en jeugdzaken. Robine de Lange - Tegelaar is lid van het Dagelijks Bestuur van de Presidentenvergadering en voorzitter van de landelijke Regiegroep Innovatie.

 

Ton Rooijers (1961)

Ton Rooijers is per 1 januari 2013 lid van het bestuur van de rechtbank Rotterdam. Daarvoor was hij 11 jaar directeur Bedrijfsvoering van de Haarlemse rechtbank (2002 – 2012).

Voordat Ton Rooijers naar de Rechtspraak kwam, bekleedde hij tussen 1987 en 2002 diverse leidinggevende functies (Financiën & Control/HRM/projecten) bij de provincie Noord-Holland. Na het vwo studeerde Ton Rooijers Hoger Financieel Bestuursambtenaar aan de Bestuursacademie en Politicologie (beleid en bestuur) aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (1989 – 1992).

Ton Rooijers is naast zijn werk voorzitter van de Raad van Commissarissen van Splinter (ggz-instelling in Den Haag) en lid van de Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren van het Ministerie van V&J (sinds 2013).

 

Jennifer Willemsen (1969)

Jennifer Willemsen is sinds 1 juli 2020 rechterlijk bestuurslid van de rechtbank Rotterdam. Zij is afgestudeerd in 1993 en startte datzelfde jaar haar loopbaan in de advocatuur bij NautaDutilh in Rotterdam. Daar werkte zij tot 2006 als advocaat en partner arbeidsrecht en aansluitend gedurende 5 jaar als advocaat en partner bij Schipper Noordam eveneens te Rotterdam. Jennifer Willemsen werkte daarnaast vanaf 2009 als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag en was van 2009 tot 2016 werkzaam als mediator. Zij maakte in 2011 de overstap naar de rechtbank Den Haag, team kanton, en zij is sinds 2015 verbonden aan de rechtbank Rotterdam waar zij achtereenvolgens teamvoorzitter kanton en teamvoorzitter handel en haven was. Jennifer Willemsen was landelijk actief als voorzitter van de werkgroep visiedocument rechtspraak en schulden en initiatiefnemer van het project de Rotterdamse regelrechter. Tot 1 juli 2020 was zij voorzitter van het landelijk vakinhoudelijk overleg civiel, kanton en toezicht.