Laden...

Organisatie rechtbank Rotterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bestuur

Het bestuur heeft de algemene leiding en is verantwoordelijk voor:
 
 • de organisatie en kwaliteit van de rechtspraak
 • de bedrijfsvoering van de rechtbank
De bestuursleden worden door de koning benoemd voor een periode van zes jaar. Zij kunnen worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad voor de rechtspraak.
 
Het bestuur gaat niet over beslissingen van rechters. Rechters oordelen onafhankelijk. 

 • mw. mr. J. Mendlik, president en voorzitter
 • mw. mr. J.J. Willemsen, rechterlijk lid
 • dhr. drs. P. de Boer, niet-rechterlijk lid

Organisatie rechtbank Rotterdam

Rechtbank Rotterdam behandelt zaken binnen 4 rechtsgebieden: civiel recht, bestuursrecht, strafrecht en kanton. Daarnaast is de Maritieme kamer gevestigd bij rechtbank Rotterdam en is rechtbank Rotterdam een van de concentratierechtbanken. Ook heeft de rechtbank een aantal bijzondere competenties en is er een Pachtkamer.


 

Rechtsgebieden

Familie- en jeugdrecht

Familie- en jeugdrecht behandelt zaken over familiekwesties en jeugdzaken. Voorbeelden van onderwerpen die hieronder vallen zijn:

 • alimentatie en vermogen
 • echtscheidingen
 • gezag beëindigen
 • jeugd(straf)zaken
 • omgangsregelingen
 • ondertoezichtstellingen
 • uithuisplaatsingen 

Handelsrecht

Rechtbank Rotterdam heeft een team handel en haven. Zij behandelen onder andere zaken op het gebied van:

 • algemene handelszaken
 • verzekeringsrecht
 • letselschade
 • beroepsaansprakelijkheid
 • ondernemingsrecht
 • faillissementsrecht
 • maritiem recht (maritieme kamer)

Insolventierecht

Het team insolventie van de rechtbank Rotterdam behandelt de volgende zaken:

 • faillissementen
 • surseances (tijdelijk uitstel) van betaling
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
 • Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Whoa)
 • moratorium
 • dwangakkoorden

Bestuursrecht

Bij het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. De bestuursrechter behandelt zaken over onder andere:

 • arbeidszaken voor ambtenaren
 • belastingen
 • uitkeringen
 • verblijfsvergunning/asiel
De griffie van bestuursrecht is in Rotterdam gevestigd, maar de behandeling van zaken kan op beide locaties plaatsvinden.
 
Rechtbank Rotterdam is ook de nevenzittingsplaats van de vreemdelingenkamer van de rechtbank Den Haag. 

Strafrecht

Bij het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en of diegene daarvoor gestraft moet worden. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. Als de officier van justitie besluit dat een verdachte voor de rechter moet verschijnen, dan stuurt die de verdachte een schriftelijke oproep. Daarin staat waar de zitting over gaat en wanneer deze plaatsvindt. Ook de slachtoffers krijgen bericht om de zitting bij te wonen, maar ze zijn dit niet verplicht.

Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht beoordeelt klachten van gedetineerden over besluiten van de gevangenisdirectie. Het secretariaat valt onder het team strafrecht en is te bereiken via: cvtrotterdamadministratie@rechtspraak.nl

Kantonrechter

De kantonrechter behandelt zaken over onder andere:

 • arbeidszaken
 • huurzaken
 • geldvorderingen tot €25.000
 • consumentenkoopzaken
 • schriftelijke bezwaren tegen bekeuringen

U mag zich voor de kantonrechter zelf vertegenwoordigen, maar u kunt ook een advocaat inschakelen. 


 

Maritieme kamer

De Maritieme kamer behandelt scheepvaartzaken binnen Nederland en is onderdeel van team handel en haven.

Pachtkamer

De Pachtkamer houdt zich bezig met het vastleggen, verlengen of ontbinden van pachtovereenkomsten. De kantonrechter is voorzitter van de Pachtkamer.

 

Bijzondere competenties

Rechtbank Rotterdam is de enige rechtbank in Nederland die in eerste aanleg oordeelt over zaken die onder het economisch bestuursrecht vallen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een geschil over het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Ook zaken die gaan over een besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van de Warenwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden alleen door de rechtbank Rotterdam behandeld. 

Concentratierechtbanken

Rechtbank Rotterdam is een van de vier concentratierechtbanken. Een concentratierechtbank behandelt grote en ingewikkelde zaken van het Functioneel Parket en het Landelijk Parket. Voor dit soort zaken zijn gespecialiseerde rechtbanken nodig.