Laden...

Letterverdeling kanton

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Organisatie > Letterverdeling kanton

Verdeelsysteem

Voor het aanbrengen van civiele dagvaardingen hanteert de locatie Rotterdam een verdeelsysteem, omdat er met twee teams wordt gewerkt. Voor de verdeling is bepalend de eerste letter van de (familienaam) van de gedaagde respectievelijk de verweerder.

Verdeling

De verdeling is als volgt:

 • Team 1A: nieuwe zakenrol op dinsdag voor de letters A t/m G
 • Team 1B: nieuwe zakenrol op donderdag voor de letters P t/m Z
 • Team 2: nieuwe zakenrol op woensdag voor de letters H t/m O

 

Criteria

Voor de letterverdeling gelden de volgende criteria:

 • Lidwoorden of voorzetsels voor de namen tellen niet mee.
 • Bij samengestelde namen is de eerste letter van de eerste naam beslissend.
 • Als in een zaak meerdere gedaagden zijn gedagvaard, dan wordt de dag van behandeling bepaald door de beginletter van die naam, die alfabetisch voorrang heeft.
 • De namen van gedaagden die niet voor zichzelf maar alleen tot bijstand en machtiging van anderen zijn gedagvaard, blijven buiten beschouwing.
 • Bij dagvaarding van gezamenlijke (niet bij namen aangeduide) erfgenamen van een overledene, is de naam van de erflater beslissend.
 • Bij dagvaarding van een wettelijke vertegenwoordiger is de naam van de ‘vertegenwoordigde’ beslissend.
 • Deze aanduidingen tellen niet mee: nv, bv, cv en dergelijke; naamloze vennootschap, vereniging, stichting en dergelijke; assurantiemaatschappij, transportonderneming en dergelijke.
 • Voor locatie Dordrecht geldt geen letterindeling.