Letterverdeling kanton

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Organisatie > Letterverdeling kanton

Verdeling

De verdeling is als volgt:

 • Team 1: nieuwe zakenrol op dinsdag voor de letters A t/m G
               en op donderdag voor de letters P t/m Z
 • Team 2: nieuwe zakenrol op woensdag voor de letters H t/m O

 

 

Criteria

Voor de letterverdeling gelden de volgende criteria:

 • Lidwoorden of voorzetsels voor de namen tellen niet mee.
 • Bij samengestelde namen is de eerste letter van de eerste naam beslissend.
 • Als in een zaak meerdere gedaagden zijn gedagvaard, dan wordt de dag van behandeling bepaald door de beginletter van die naam, die alfabetisch voorrang heeft.
 • Bij echtelieden is de naam van de man beslissend.
 • Bij dagvaarding van een gehuwde vrouw of een weduwe is de familienaam van de vrouw beslissend.
 • De namen van gedaagden die niet voor zichzelf maar alleen tot bijstand en machtiging van anderen zijn gedagvaard, blijven buiten beschouwing.
 • Bij dagvaarding van gezamenlijke (niet bij namen aangeduide) erfgenamen van een overledene, is de naam van de erflater beslissend.
 • Bij dagvaarding van een wettelijke vertegenwoordiger is de naam van de ‘vertegenwoordigde’ beslissend.
 • Deze aanduidingen tellen niet mee: nv, bv, cv en dergelijke; naamloze vennootschap, vereniging, stichting en dergelijke; assurantiemaatschappij, transportonderneming en dergelijke.
 • Voor locatie Dordrecht geldt geen letterindeling.