Voorwaarden voor exposities

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Over de rechtbank > Voorwaarden voor exposities

Voorwaarden voor exposities

 1. De expositie heeft in beginsel een duur van drie maanden.
 2. De expositie vindt plaats in het gebouw A (zittingszalencomplex) of het
  gebouw B (kantorencomplex) van het gerechtsgebouw aan het
  Wilhelminaplein 100-125 te Rotterdam.
 3. De kunstcommissie bepaalt, na overleg met de kunstenaar, op welke
  plaatsen de kunst wordt opgehangen/geplaatst. De kunstcommissie zorgt
  voor voldoende ophangfaciliteiten (rails, koord, haakjes en zonodig
  hoogwerker). Bij geschil over welke kunstwerken kunnen worden
  opgehangen, beslist de kunstcommissie.
 4. De kunstenaar draagt zelf zorg voor de aanvoer en het ophangen/plaatsen
  van de kunstwerken met ondersteuning van de technische dienst van de
  gerechten.
 5. De kunstenaar draagt (mede t.b.v. de verzekering) zorg voor een prijslijst
  van de kunstwerken, die door de kunstcommissie verspreid zal worden
  over de bodeloges op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen.
  De werken dienen op de lijst genummerd te zijn, en niet op enigerlei wijze op
  de muur.
 6. De kunstcommissie verleent geen bemiddeling bij de eventuele verkoop
  van kunst. Verkooponderhandelingen vinden rechtstreeks plaats tussen
  kunstenaar en kandidaat-koper. De kunstcommissie zal zonodig potentiële
  kopers informatie verschaffen waar de kunstenaar bereikt kan worden.
 7. De kunst is verzekerd tijdens het transport van en naar het
  gerechtsgebouw (maximum verzekerd bedrag € 11.345,51) en tijdens de
  expositie in het gerechtsgebouw (maximum verzekerd bedrag
  € 45.378,02) op de voorwaarden, omschreven in de desbetreffende
  verzekeringspolissen, die de kunstenaar desgevraagd ter inzage kan
  krijgen. De gerechten te Rotterdam, c.q. de kunstcommissie aanvaarden
  geen aansprakelijkheid voor schade die niet door de met het oog op de
  expositie gesloten verzekeringen wordt gedekt. Het ingevolge de polissen
  verschuldigde bedrag van het eigen risico is voor rekening van de
  kunstenaar.
 8. De gebouwen zijn in beginsel gedurende de kantooruren voor het publiek
  vrij toegankelijk, hoewel de bezoeker naar het doel van zijn/haar komst
  kan worden gevraagd. Indien de kunstenaar (grote) groepen bezoekers
  langs de kunst wil leiden, dient dit tevoren te worden aangemeld bij de
  secretaris van de kunstcommissie.
 9. De kunstcommissie zorgt ervoor dat aan de in de gebouwen werkzame
  medewerkers bekendheid wordt gegeven aan de expositie door middel van
  pamfletten en/of de interne e-mail. Voor verdere bekendmaking van de
  expositie dient de kunstenaar zelf zorg te dragen. De kunstenaar levert de
  informatie aan, zodat de kunstcommissie in staat is eerder bedoelde
  informatie tijdig te verspreiden.
 10. Behoudens andersluidende afspraken, vinden de contacten via het emailadres kunstcommissie.rotterdam@rechtspraak.nl. E-mail die naar dit adres wordt verstuurd wordt verzonden naar alle leden van de kunstcommissie.:
 11. De kunstenaar ontvangt geen vergoeding voor de expositie, evenmin als
  de gerechten te Rotterdam, c.q. de kunstcommissie aanspraak maken op
  enigerlei vergoeding bij verkoop van een kunstwerk.