Huisregels rechtbank Zeeland-West-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Bezoekinformatie > Huisregels rechtbank Zeeland-West-Brabant

Melden bij de portier

Als u de rechtbank binnen wilt gaan moet u zich bij de portier melden en de reden van uw bezoek opgeven. Daarnaast dient u zich te kunnen legitimeren. Vervolgens wordt u gecontroleerd door middel van het lopen door een detectiepoort. Ook uw bagage wordt gescand. Deze en eventueel aanvullende maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat bepaalde zaken en voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden het gebouw binnenkomen.

Op bepaalde momenten van de dag kan het druk zijn bij de ingang van het gerechtsgebouw. Het is mogelijk dat u even moet wachten voordat u en uw bagage worden gecontroleerd. Gerechtsgebouw Breda heeft aanvullende huisregels.

 

Wat mag niet?

In het kort is het volgende verboden:

  • Filmen, foto's of geluidsopnamen maken.
  • Mobiele telefoon aan in de rechtszaal.
  • Eten of drinken in de rechtszaal.
  • Roken.
  • Alcohol en verdovende middelen.
  • Wapens en explosieven.
  • Dieren (behalve geleidehonden).

Verboden voorwerpen

Het is niet toegestaan om de volgende voorwerpen mee te nemen in het gerechtsgebouw:

  • Slag-, steek-, vuurwapens en explosieven (hieronder vallen ook voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden zoals nagelvijl, zakmes, geodriehoek of schaar).
  • Beeld- en geluidsapparatuur (zonder voorafgaande toestemming).
  • Verdovende middelen en alcohol.

Als u een van deze voorwerpen bij u hebt, moet u deze bij de beveiliging achterlaten. Bij het verlaten van het gebouw krijgt u uw eigendommen weer terug. Dit is niet het geval indien het volgens de wet verboden zaken betreft, zoals een vuurwapen, pepperspray of bepaalde messen. Deze worden in beslag genomen en er wordt aangifte bij de politie gedaan.

 


 

Ordehandhaving en calamiteiten

In het gerechtsgebouw dient u de aanwijzingen op te volgen van bodes, beveiligingsbeambten, politie en de bedrijfshulpverlening (BHV’ers zijn herkenbaar aan hun hesje). Iedereen die de orde verstoort, kan uit het gebouw worden verwijderd.

Cameratoezicht

In verband met de veiligheid en orde in het gebouw zijn er op verschillende plaatsen camera's opgesteld.

 


 

Eten en drinken

In het publieksgedeelte van het gerechtsgebouw zijn automaten met versnaperingen. Staat uw zaak rond het middaguur gepland, houdt u er dan rekening mee dat de rechtbank geen lunchfaciliteiten heeft voor bezoekers. In de zittingszaal mag niet worden gegeten of gedronken.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons en andere (draagbare) telecommunicatiemiddelen mogen in de zittingzalen niet ingeschakeld zijn. Tevens is het niet toegestaan om in het gerechtsgebouw met de mobiele telefoon geluids-, film- en/of foto-opnamen te maken.

Publieke tribune

Het is mogelijk dat de bode u voor het bezoeken van een zitting doorverwijst naar de publieke tribune. Voor het betreden van deze tribune moet u zich altijd bij de portier melden. Personen jonger dan 18 jaar mogen de publieke tribune niet betreden. Ook op de publieke tribune zijn de huisregels van kracht.