Laden...

U heeft een klacht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Contact > U heeft een klacht

Waarover kunt u klagen?

Rechter of medewerker van de Rechtspraak

Als u vindt dat u door een medewerker of een rechter van een rechtbank, het gerechtshof, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) niet behandeld bent zoals het hoort, dan kunt u daarover een klacht indienen. 

Wel klacht indienen

Bijvoorbeeld als u:

 • vindt dat u onjuiste informatie heeft ontvangen
 • vindt dat u te lang moet wachten op beantwoording van uw brief of afhandeling van uw zaak
 • vindt dat u niet correct te woord bent gestaan
 • niet tevreden bent over de bereikbaarheid van de medewerkers van het gerecht

Geen klacht indienen

U kunt geen klacht indienen als u:

 • het niet eens bent met een uitspraak van de rechter. In dat geval kunt u vaak wel in hoger beroep gaan.
  Meer over hoger beroep
 • twijfelt aan de onpartijdigheid van de rechter die uw zaak behandelt. In dat geval kunt u vragen om een andere rechter (wraking).
  Meer over het wrakingsverzoek

Andere personen en instanties

U kunt ook een klacht indienen over de Hoge Raad, een advocaat, notaris, curator, bewindvoerder, mentor of andere personen of instanties.

Hoe kunt u een klacht indienen? 

Klachtenformulier

Elk gerecht heeft een eigen klachtenformulier. Wanneer u een klacht heeft, vult u deze digitaal in. Vervolgens kiest u of u het formulier digitaal verzendt of wilt printen en per post versturen.

Klachtenbrief

U kunt ook zelf een klachtenbrief schrijven. In uw brief zet u in ieder geval:

 • de afdeling waarover of persoon over wie u een klacht heeft
 • indien van toepassing het zaak/procedurenummer
 • waarom u een klacht indient: wat is er precies is gebeurd en wanneer
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • uw handtekening
 • eventueel kopieën van documenten die uw klacht ondersteunen


Deze klachtenbrief stuurt u naar het gerecht waar de klacht over gaat.

U kunt tot 1 jaar na het voorval een klacht indienen.

Klachtenafhandeling

De rechtbank, het gerechtshof, CBb en CRvB nemen uw klacht altijd serieus. De afhandeling van uw klacht hangt samen met de aard en complexiteit van uw klacht. Sommige klachten zijn bijvoorbeeld telefonisch op te lossen. De volledige klachtenprocedures heeft de volgende stappen.

Betrokkene(n) informeren

Het bestuur van de rechtbank informeert de medewerker over wie u een klacht heeft, over uw klacht.

Aanvullende informatie

Indien nodig vraagt het rechtbankbestuur u om aanvullende informatie over het voorval en de klacht.

Onderzoek

Het bestuur van de rechtbank stelt een onderzoek in naar de klacht.

Toelichting klacht

Meestal krijgt u ook de gelegenheid uw klacht toe te lichten aan het bestuur of aan een klachtenadviescommissie. De medewerker over wie uw klacht gaat, behandelt uw klacht nooit zelf.

Besluit

Ten slotte neemt het bestuur van de rechtbank een besluit over de klacht. U krijgt een brief met dit besluit.


Kunt u zich na de afhandeling van de klacht nog tot een andere instantie wenden?

 Indien u zich niet kunt vinden in de afhandeling van uw klacht door het gerechtsbestuur (de ‘interne’ klachtprocedure) kunt u daarover in beginsel een klacht indienen bij een ‘externe’ instantie. 

Voor klachten over medewerkers van de rechtbank kunt u zich tot de Nationale Ombudsman wenden. Voor klachten over rechters kunt u zich wenden tot de (procureur-generaal bij de) Hoge Raad.

 

Klachten over andere personen en instanties

U heeft een klacht over:

Hoge Raad der Nederlanden

Dien uw klacht in bij de Hoge Raad.

Raad voor de rechtspraak

Dien uw klacht in bij de Raad voor de rechtspraak.

LDCR

Dien uw klacht in bij het LDCR.

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Bekijk de klachtenregeling op de website van de Raad van State.

Gerechtsdeurwaarder

Dien uw klacht in bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Notaris

Als u niet tevreden bent over een notaris (of een toegevoegd - of kandidaat-notaris) kunt u een klacht in dienen bij een kamer voor het notariaat.

Advocaat

Dien uw klacht in bij de (lokale) deken van de orde van advocaten. Voor meer informatie gaat u naar de website van de orde van advocaten in de regio (arrondissement) waar uw advocaat werkt.

Curator, bewindvoerder of mentor

U kunt de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat uw klachten zijn. De rechter beoordeelt of uw klachten gegrond zijn en nodigt u beide mogelijk uit voor een zitting.

Overheidsinstantie

Lees op Rijksoverheid.nl hoe u een klacht indient over een overheidsinstantie.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Op dit moment is het drukker bij ons dan u gewend bent, de wachttijd kan hierdoor oplopen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.