Pers rechtbank Zeeland-West-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Bezoekinformatie > Pers rechtbank Zeeland-West-Brabant

Openbaarheid

De meeste zittingen zijn openbaar en toegankelijk voor pers en publiek. Een uitzondering hierop vormen de familierechtelijke zaken, zaken rond minderjarigen en bepaalde zedenzaken.

Ten behoeve van de openbaarheid, maar rekening houdend met de privacy van bezoekers en betrokkenen bij een rechtszaak en een goed verloop van het proces, hanteert rechtbank Zeeland-West-Brabant de landelijke Persrichtlijn en een aantal huisregels. Het niet nakomen van de persrichtlijn kan leiden tot verwijdering uit en/of ontzegging van de toegang tot de rechtszaal en/of het gerechtsgebouw en/of het niet verstrekken van informatie.

In specifieke zaken kunnen om redenen van veiligheid of vanwege het grote aantal verwachte bezoekers afwijkende regels gelden. Met vragen en verzoeken, bijvoorbeeld voor het maken van opnames, interviews, voor informatie over een specifieke zaak of algemeen beleid van de rechtbank, kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie. Voor kwesties die de rechtspraak in het algemeen aangaan, kunt u zich ook wenden tot de afdeling Communicatie van de Raad voor de rechtspraak (Den Haag).

 

Contactpersonen

  • dhr T. Heesters, senior communicatieadviseur
  • mw M. Martens, senior communicatieadviseur
  • mw M. Sterk, junior communicatieadviseur
  • dhr F. Vlemmix, junior communicatieadviseur
  • mw mr. M.P. Meeuwisse, persrechter
  • mw mr. A. de Weert, persrechter
  • mw mr. S. Tempel, persrechter
  • dhr mr. C. Kool, persrechter
  • dhr mr. G. Nomes, persrechter
  • dhr mr. P. Rouwen, persrechter

De persrechters zijn bereikbaar via Contact > communicatie en (pers)voorlichting.

Audiovisuele media

Om redenen van privacy van bezoekers en medewerkers is het alleen toegestaan om met audiovisuele apparatuur (film- en videocamera’s, geluids-, opname- en fotoapparatuur enz.) het gerechtsgebouw te betreden wanneer hiervoor vooraf toestemming is gegeven. Zonder toestemming mag u geen opnamen maken in de hal, wachtruimten, zittingszalen of andere openbare ruimten van het gerechtsgebouw. Zie verder de landelijke pagina Persinformatie.

 

Beeldmateriaal

 

Opnamen tijdens zittingen

Voor het maken van opnamen tijdens een zitting dient u zich uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de zitting te melden bij de afdeling Communicatie. De communicatieadviseur zal vervolgens nadere afspraken met u maken. Indien u geen toestemming heeft om opnamen in de zittingszaal te maken, moet u uw apparatuur buiten de zaal achterlaten. In de zittingszaal en op de publieke tribune mogen geen in werking zijnde communicatiemiddelen, zoals mobiele telefoons, piepers, semafoons en laptops, worden meegenomen.

Beeldbank

In de beeldbank vindt u vrij te gebruiken beeldmateriaal van bestuurders, woordvoerders en gebouwen van rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Perskamer

Op de locaties Breda en Middelburg is een speciale ruimte voor de media aanwezig. Op vertoon van uw perskaart kunt u hier terecht. Journalisten kunnen hier werken en gebruikmaken van telefoon, stopcontacten en (draadloos) internet.

 

Inzien van rollijsten

Op vertoon van een perskaart kunt u bij de Centrale Balie in de hal van het gerechtsgebouw (concept)dagvaardingen van de sector handelsrecht (kort gedingen), de zittingslijsten van de sector strafrecht (met ingang van donderdag voor de daaropvolgende week) en de zittingslijsten van de sector bestuursrecht (voorlopige voorzieningen) inzien. Deze informatie mag niet worden gekopieerd. Indien u een abonnement op de persrol wilt, kunt u zich wenden tot de afdeling Communicatie.

 

Publicatie uitspraken

In civiele en bestuursrechtelijke zaken geeft de rechter in veel gevallen tijdens de zitting aan wanneer hij een uitspraak doet. In bestuursrechtelijke zaken is de uitspraaktermijn zes weken met een mogelijkheid van verlenging van zes weken.

In meervoudige strafzaken is bij wet geregeld dat de rechter in beginsel 14 dagen na inhoudelijke behandeling van de zaak ter terechtzitting uitspraak doet. In Breda en in Middelburg gebeurt dit in de regel om 12.30 uur. In zaken van de politierechter volgt uitspraak vaak meteen aan het einde van de behandeling van de zaak.

Uitspraken van zaken die veel publiciteit trekken en/of juridisch interessant zijn, worden zo snel mogelijk op deze site gepubliceerd onder Uitspraken en Nieuws.