Contact rechtbank Zeeland-West-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Let op! Sinds 4 juni 2018 is het adres van locatie Breda Stationslaan 10, 4815 GW Breda. Houd daar rekening mee als u oproept of dagvaardt.

 Algemeen

>Alles uitklappen
  • Locatie Breda

    • Stationslaan 10 4815 GW Breda
    • Algemeen: postbus 90110, 4800 RA Breda
    • Telefoon: 088-361 60 00 (LET OP: Civiel alleen telefonisch bereikbaar tussen 08.30-12.30 uur)
    • Team Belastingrecht: postbus 3332, 4800 DH Breda
    • Team Bestuursrecht: postbus 90006, 4800 PA Breda
    • Team Familie- en jeugdrecht
      • Familierecht: postbus 90005, 4800 PA Breda
      • Jeugdrecht: postbus 10103, 4800 PK Breda
    • Team Civiel recht, handelsrecht, cluster II: postbus 90004, 4800 PA Breda
    • Team Civiel recht, insolventierecht, cluster III: postbus 90004, 4800 PA Breda
    • Team Jeugdrecht: postbus 10103, 4800 PK Breda
    • Team Civiel recht, kanton, cluster I en III: postbus 90003, 4800 PA Breda (alleen telefonisch bereikbaar tussen 08.30-12.30 uur)
    • Team Strafrecht: postbus 90008, 4800 PA Breda
    • Team Kabinet rechter-commissaris: postbus 90010, 4800 PA Breda
    • Mediationbureau: postbus 2046, 4800 CA Breda


    Locatie Middelburg

    • Kousteensedijk 2, 4331 JE Middelburg
    • Telefoon: 088-361 60 00 (LET OP: Civiel alleen telefonisch bereikbaar tussen 08.30-12.30 uur)
    • Team Civiel recht: postbus 5015, 4330 KA Middelburg
    • Team Familie- en jeugdrecht: postbus 35, 4330 AA Middelburg
    • Team Strafrecht: postbus 67, 4330 AB Middelburg
    • Team Kabinet rechter-commissaris: postbus 69, 4330 AB Middelburg
    • Team Vreemdelingenrecht: postbus 400, 4330 AK Middelburg
    • Team Kanton: postbus 5015, 4330 KA Middelburg
    • Team Insolventierecht: postbus 5015, 4330 KA Middelburg
    • Mediationbureau: postbus 22, 4330 AA Middelburg


    Locatie Bergen op Zoom (Civiel recht)

    • Zuid-Oostsingel 41, 4611 BC Bergen op Zoom
    • Postbus 118, 4600 AC Bergen op Zoom
    • Telefoon: 088-361 60 00 (LET OP: alleen telefonisch bereikbaar tussen 08.30-12.30 uur)
    • Fax: 088-361 02 88


    Locatie Tilburg (Civiel recht)

    • Stadhuisplein 75, 5038 TB Tilburg
    • Postbus 3072, 5003 DB Tilburg
    • Telefoon: 088-361 60 00 (LET OP: alleen telefonisch bereikbaar tussen 08.30-12.30 uur)
    • Fax: 088-361 02 87


    Zie ook de routebeschrijvingen.

    • Telefoon: 088 - 361 60 00
    • Fax: 088-36 102 76
    • E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl (niet voor zaaksgebonden informatie en/of vragen; zie daarvoor de betreffende griffie)
    • Telefoon communicatie en (pers)voorlichting: 06 - 20 66 63 44
    • Voor urgente persvragen buiten kantooruren: 06-25 64 43 93
    • E-mail: communicatie.zwb@rechtspraak.nl (niet voor zaaksgebonden informatie en/of vragen; zie daarvoor de betreffende griffie)
    • Voor uitgebreide informatie over o.a. het maken van opnamen tijdens zittingen, klik hier.

     

  • Breda


    Middelburg

  • Klachten kunnen per post worden ingediend bij rechtbank Zeeland - West-Brabant via onderstaand adres of digitaal.

    Rechtbank Zeeland-West-Brabant
    t.a.v. het Bestuur
    Postbus 90110
    4800 RA Breda

    Meer over klacht indienen

  • Het adres voor facturen bestemd voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt u op de pagina Facturen bestemd voor de Rechtspraak​.

Routebeschrijvingen

Bekijk de routebeschrijvingen voor de gerechtsgebouwen. 

 Rechtsgebieden

>Alles uitklappen

  • Let op: Het digitaal indienen van een beroepschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening of het indienen van nadere stukken kan alleen via het Digitaal loket bestuursrecht.


  • Let op: Het digitaal indienen van een beroepschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening of het indienen van nadere stukken kan alleen via het Digitaal loket bestuursrecht.

    Ondersteuning nodig bij het digitaal procederen? Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum op telefoonnummer 088 361 61 61, via Facebook of Twitter.

  • Civiel recht Breda

      • Locatie: Stationslaan 10, 4815 GW Breda
      • Telefoon handelszaken / roladministratie: 088 361 15 45
      • Fax handelszaken / roladministratie: 088 361 02 77
      • E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
      • Telefoon kortgedingzaken: 088 361 15 46
      • Fax kortgedingzaken: 088 361 02 78
      • Telefoon kortgedingrekesten: 088 361 15 46
      • Fax kortgedingrekesten: 088 361 02 78
      • Telefoon planning Handel: 088 361 16 19
      • E-mail: kg.breda.handel.fam.jgd.zwb@rechtspraak.nl

    Telefoon spoedmeldkamer: 088 - 361 14 00 (alleen voor advocaten in zeer spoedeisende zaken buiten kantoortijden)

    (LET OP: alleen telefonisch bereikbaar tussen 08.30u-12.30u)
     
    Civiel recht Middelburg

      • Telefoon handelszaken / roladministratie: 088 - 361 15 34 (ook voor kortgedingzaken en -rekesten)
      • Fax handelszaken / roladministratie: 088 361 0269 (ook voor kortgedingzaken en – rekesten)
      • E-mail: handelsrecht.middelburg.zwb@rechtspraak.nl

    (LET OP: alleen telefonisch bereikbaar tussen 08.30u-12.30u)

    Telefoon spoedmeldkamer civiel: 088 - 361 14 00 (alleen voor advocaten in zeer spoedeisende zaken buiten kantoortijden)

    Civiel recht Tilburg

    (LET OP: alleen telefonisch bereikbaar tussen 08.30u-12.30u)

    Civiel recht Bergen op Zoom

    (LET OP: alleen telefonisch bereikbaar tussen 08.30u-12.30u)

    Toezicht Breda

    LET OP: de griffie is telefonisch bereikbaar dagelijks tussen 08.30u-12.30u en op dinsdag voor de faillissementsuitspraken tussen 16.00 en 17.00u)

    (LET OP: alleen telefonisch bereikbaar tussen 08.30u-12.30u)

      • Telefoon Centraal Bewindsbureau: 088 - 361 60 00
      • Fax Centraal Bewindsbureau: 088 - 361 02 86
      • E-mail: cbb.zwb@rechtspraak.nl

    (LET OP: alleen telefonisch bereikbaar tussen 08.30u-12.30u)

  • Familierecht Breda

    • Telefoon: 088 - 361 15 41 (Let op: alleen voor echtscheidingen en alimentatie. Voor het telefoonnummer van Jeugdrecht, zie het kopje hieronder)
    • Fax: 088 - 361 02 75
    • E-mail: familierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
    • Telefoon BOPZ en minderjarigenverhoor: 088 - 361 15 40
    • Fax BOPZ en minderjarigenverhoor: 088 - 361 02 74

       

      Familierecht Middelburg
    • Telefoon: 088 - 361 15 33
      (alleen voor echtscheiding, alimentatie en combi-verzoeken)
      Voor het telefoonnummer van Jeugdrecht, zie het kopje hieronder
    • Fax: 088 - 361 02 65
    • E-mail: familierecht.middelburg.zwb@rechtspraak.nl
    • Telefoon BOPZ: 088 - 361 15 38
    • Fax BOPZ: 088 - 361 02 64
  • Breda


    Middelburg

  • Breda


    Middelburg


    Kabinet rechter-commissaris locatie Breda


    Kabinet rechter-commissaris locatie Middelburg

Juridisch advies

De rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners.