Laden...

Kantonrechter zet streep door deel boetes Nieuwlandstraat Tilburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Kantonrechter zet streep door deel boetes Nieuwlandstraat Tilburg
Tilburg, 29 maart 2023

Een groot aantal verkeersovertreders hoeft hun boete voor het rijden in een voetgangersgebied in de Tilburgse Nieuwlandstraat niet te betalen. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald. Volgens de kantonrechter was de verkeerssituatie in de Nieuwlandstraat maandenlang erg onduidelijk. 

Een deel van de Nieuwlandstraat in Tilburg werd in 2021 een voetgangersgebied. Door een voetgangersbord en tekens op de weg werd aangegeven dat de weg tussen 11.00 uur en 06.00 uur was gesloten voor automobilisten. Om hen aan deze nieuwe verkeerssituatie te laten wennen, plaatste de gemeente op alle toegangswegen naar de Nieuwlandstraat vooraankondigingsborden met de tekst: ‘Doorgaand verkeer Nieuwlandstraat niet mogelijk’. Begin juli 2021 zijn deze vooraankondigingsborden weggehaald. Op de Nieuwlandstraat werd toen een waarschuwingsbord geplaatst met de tekst: ‘Verboden in te rijden zonder verkeersontheffing tussen 11:00 en 06:00 uur. Boete € 159,00!’. Desondanks bleven veel automobilisten het voetgangersgebied op de Nieuwlandstraat inrijden. In de maanden die volgden zijn er veel boetes opgelegd. 

Themazitting

Omdat veel verkeersovertreders het niet eens waren met de opgelegde boete, dienden zij een beroepschrift in bij de kantonrechter. Gezien de grote hoeveelheid beroepschriften besloot de kantonrechter een zogeheten themazitting te houden, waarbij alleen zaken van de Nieuwlandstraat aan bod kwamen. Deze zaken werden verdeeld over drie periodes waarin de boetes zijn opgelegd: 
- periode 1: juli tot en met 9 september 2021;
- periode 2: 10 september tot en met 2 november 2021;
- periode 3: vanaf 3 november 2021.

Vooraankondigingsborden

In de eerste periode had er volgens de kantonrechter geen boete opgelegd mogen worden, omdat er in deze periode op alle toegangswegen naar de Nieuwlandstraat geen vooraankondigingsborden meer stonden. Vanwege straten met eenrichtingsverkeer en geen reële mogelijkheden om te keren, werden bestuurders vanaf de Korte Tuinstraat feitelijk gedwongen de Nieuwlandstraat in te rijden en de geslotenverklaring te negeren. Volgens de kantonrechter had er op een plek waar nog gekeerd kon worden, een vooraankondiging geplaatst moeten worden waaruit bleek dat de Nieuwlandstraat gesloten was voor automobilisten. 

Onduidelijkheid

Hoewel deze vooraankondigingsborden er vanaf ‘periode 2’ wel weer stonden, hoeven ook de overtreders in deze periode hun boete niet te betalen. Volgens de kantonrechter waren er in deze periode veel wegwerkzaamheden in het centrum van Tilburg. Op veel plaatsen stonden gele borden wat voor veel onduidelijkheid zorgde bij weggebruikers. Ook het college van burgemeester en wethouders van Tilburg vond de situatie in de Nieuwlandstraat onduidelijk en heeft daarom besloten om eerder dan gepland bij de Nieuwlandstraat een inritconstructie te maken. Die is er sinds 3 november 2021. Vanwege deze onduidelijkheid vindt de kantonrechter de boetes niet redelijk.

Terechte boetes

De kantonrechter vindt dat door de vooraankondigingsborden en de inritconstructie inmiddels voldoende duidelijk moet zijn dat er sprake is van een voetgangersgebied bij (een deel van) de Nieuwlandstraat. Van deze situatie is sinds 3 november 2021 sprake. De boetes die vanaf deze datum zijn opgelegd moeten daarom gewoon betaald worden.  

Uitspraken