Laden...

Thema's

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Thema's

 

 

TbsTbshttps://www.rechtspraak.nl/Themas/TbsSteeds meer mensen met psychische stoornissen komen in aanraking met het strafrecht. Op deze pagina vind u alle informatie over tbs. <p class="rnl-rn"> <br></p><div class="rnl-html-panel" data-blok-type="Homepage blok - Nieuws, modernisering, ik ben"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-12 col-md-8"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type7"><h2 class="rnl-html-block-header">Wat is tbs? </h2><div class="rnl-html-block-body"><div class="row row-md"><div class="col-md-8"><div class="rnl-block-image" data-image-rendition="{d:{w:450}}"> <img src="/SiteCollectionImages/tbs.jpg" /> </div></div><div class="col-md-4"><div class="flex1"><p>Tbs (terbeschikkingstelling) is een maatregel om de samenleving te beschermen tegen mensen die misdrijven plegen terwijl ze lijden aan een ernstige stoornis of gebrekkige ontwikkeling. </p></div></div></div></div></div></div><div class="col-sm-12 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Voorwaarden tbs </h2><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>De dader heeft een misdrijf gepleegd waar minstens 4 jaar gevangenisstraf op staat. Of een misdrijf dat speciaal genoemd wordt in de wet, zoals bedreiging. </li><li>De dader leed aan een persoonlijkheidsstoornis, psychose of verstandelijke beperking toen hij de misdaad beging. </li><li>De veiligheid van anderen is in gevaar vanwege de kans op herhaling. </li></ul></div><div class="rnl-html-block-footer"><p class="rnl-rn"> </p></div></div></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p><div class="rnl-html-panel" data-blok-type="3 secties naast elkaar"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Onderzoek naar stoornis</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Als de rechter-commissaris (onderzoeksrechter) of officier van justitie vermoedt dat een verdachte tijdens het misdrijf leed aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis, vraagt hij om een psychiatrisch/psychologisch onderzoek naar de persoon van de verdachte: een Pro Justitia-onderzoek. Dat leidt vaak tot een advies aan de rechter over de vraag of behandeling nodig is en in welke vorm. De rechter is onafhankelijk en hoeft het advies niet te volgen.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https://www.nifp.nl/onderwerpen/pieter-baan-centrum-algemeen">Onderzoek naar ontoerekeningsvatbaarheid Pieter Baan Centrum (nifp.nl)</a></li></ul><p class="rnl-rn"> </p></div></div></div><div class="col-sm-6 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Soorten tbs</h2><div class="rnl-html-block-body"><p> <span>Er zijn twee soorten tbs; tbs met dwangverpleging en tbs met voorwaarden. Welke soort tbs de rechter oplegt, hangt af van het misdrijf en de kans op herhaling. </span> </p><p><span><span><span><strong>PIJ-</strong></span><span><strong>maatregel <br></strong></span></span>De rechter kan onder jeugdstrafrecht ook de maatregel 'plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd) opleggen. De PIJ-maatregel kan 7 jaar duren. In uitzonderlijke gevallen kan de PIJ-maatregel worden omgezet in een tbs-maatregel.<br></span></p><p><span><br></span></p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li><a href="/Themas/Tbs/Paginas/tbs-met-dwangverpleging.aspx">Tbs met dwangverpleging</a> </li><li><a href="/Themas/Tbs/Paginas/tbs-met-voorwaarden.aspx">Tbs met voorwaarden</a> </li></ul><p class="rnl-rn"> <br></p></div></div></div><div class="col-sm-12 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Kenmerken tbs-veroordeelde</h2><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>ongeveer 9 op de 10 is man</li><li>de gemiddelde leeftijd ligt rond de 44 jaar</li><li>ongeveer 1 op de 3 heeft een psychotische stoornis</li><li>ongeveer 2 op de 3 hebben een persoonlijkheidsstoornis</li></ul></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li>Bron: <a title="https://www.tbsnederland.nl/" href="https://www.tbsnederland.nl/">Tbs Nederland (tbsnederland.nl) </a> </li></ul><p class="rnl-rn"> </p></div></div></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 4968fa12-2bc4-4e27-ac67-cc7bfcda2064" id="div_4968fa12-2bc4-4e27-ac67-cc7bfcda2064" unselectable="on"></div><div id="vid_4968fa12-2bc4-4e27-ac67-cc7bfcda2064" unselectable="on"></div></div><p class="rnl-rn"> </p><div class="rnl-html-panel" data-blok-type="2 secties naast elkaar"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Zoek in het uitsprakenregister</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>In het uitsprakenregister staan alle strafzaken sinds 2002 waarin de rechter tbs heeft opgelegd. </p><p>Zoek binnen het uitsprakenregister op ‘tbs’ en maak gebruik van de filters aan de linkerkant van het scherm.  </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="http://uitspraken.rechtspraak.nl/">Uitsprakenregister</a> </li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Infographic tbs</h2><div class="rnl-html-block-body"> <img src="/SiteCollectionImages/infographic-tbs.svg" /> </div><div class="rnl-html-block-footer"> </div></div></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p>

 

 

LevenslangLevenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die rechters in Nederland kunnen opleggen. De straf staat op het plegen van heel zware misdrijven, zoals bijvoorbeeld moord, terroristische daden of een aanslag op de regering of koning. <div class="rnl-html-panel" data-blok-type="Homepage blok - Nieuws, modernisering, ik ben"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-12 col-md-8"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type7"><h2 class="rnl-html-block-header">Wanneer krijgt iemand levenslang?<br></h2><div class="rnl-html-block-body"><div class="row row-md"><div class="col-md-8"><div class="rnl-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;450&#125;&#125;"> <img src="/SiteCollectionImages/Levenslang.jpg" />&#160; </div> &#160; </div><div class="col-md-4"><div class="flex1"><p>Iemand kan levenslang krijgen als hij bijvoorbeeld&#58; </p><ul><li>een of meerdere moorden heeft gepleegd </li><li>terroristische misdrijven heeft gepleegd of leiding geeft aan een terroristische organisatie </li><li>een aanslag heeft gepleegd tegen de regering of de koning </li></ul></div></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"> <p>#160;</p>&#160;</div></div></div><div class="col-sm-12 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Is levenslang ook écht levenslang? </h2><div class="rnl-html-block-body"><p>In principe is levenslang in Nederland ook echt levenslang. De enige manier om vrij te komen is&#58; </p><ul><li>via een herziening&#58; als de veroordeelde toch onschuldig wordt bevonden. </li><li>via een herbeoordeling&#58; als een gevangene 25 jaar heeft gezeten, adviseren juristen en gedragswetenschappers van het Adviescollege Levenslanggestraften de minister voor Rechtsbescherming of een veroordeelde mogelijk kan terugkeren in de samenleving. </li></ul></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https&#58;//justis.nl/producten/gratie/gratieverzoek-indienen">Gratieverzoek indienen (justis.nl)</a> </li></ul></div></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Overzicht veroordeling tot levenslang</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>In het uitsprakenregister staan alle strafzaken sinds 2002 waarin de rechter een levenslange gevangenisstraf heeft opgelegd. Zoek binnen het uitsprakenregister op ‘levenslang’.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="http&#58;//uitspraken.rechtspraak.nl/">Uitsprakenregister</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><div class="rnl-html-block-body"><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read f66521a0-9349-45d7-b2d1-36ac5943a3b8" id="div_f66521a0-9349-45d7-b2d1-36ac5943a3b8" unselectable="on"></div><div id="vid_f66521a0-9349-45d7-b2d1-36ac5943a3b8" unselectable="on"></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><p>&#160;</p>&#160;</div></div></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 8ec94fd3-859b-454e-83b8-df4bb64506ff" id="div_8ec94fd3-859b-454e-83b8-df4bb64506ff" unselectable="on"></div><div id="vid_8ec94fd3-859b-454e-83b8-df4bb64506ff" unselectable="on"></div></div><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 117a3c22-9505-4743-a11c-2e05ffec7aee" id="div_117a3c22-9505-4743-a11c-2e05ffec7aee" unselectable="on"></div><div id="vid_117a3c22-9505-4743-a11c-2e05ffec7aee" unselectable="on"></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" id="Levenslang" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen in de levenslange gevangenisstraf</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Tot de jaren 80 van de vorige eeuw werd standaard gekeken of levenslanggestraften voor gratie in aanmerking kwamen, zodat zij toch konden vrijkomen. In 1986 gebeurde dat voor het laatst. In 2009 is&#160;nog gratie verleend&#160;aan een man die ernstig ziek was en kort na zijn vrijlating overleed. Daarna kwam gratieverlening niet meer voor en zat iedereen echt levenslang. Dat was in strijd met de mensenrechten, volgde&#160;uit uitspraken van het&#160;Europees Hof voor de Rechten van de Mens.&#160;<br></p><h3>Onmenselijk</h3><p>Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft vanaf 2013 diverse keren geoordeeld dat levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van herbeoordeling en eventuele vrijlating onmenselijk is. De Hoge Raad (het hoogste rechtscollege) heeft dat standpunt overgenomen. Om te voorkomen dat de straf niet meer werd opgelegd omdat het in strijd is met de mensenrechten, heeft het kabinet het beleid toen aangepast.</p><h3>Herbeoordeling</h3><p> Sinds 2017 komen levenslanggestraften&#160;in aanmerking voor herbeoordeling als ze 25 jaar gevangen zitten. De herbeoordeling kan leiden tot verkorting van de straf en (voorwaardelijke) invrijheidstelling. Bij een herbeoordeling geven juristen en gedragswetenschappers van het Adviescollege Levenslanggestraften advies aan de minister voor Rechtsbescherming of een veroordeelde kan beginnen met activiteiten die gericht zijn op een mogelijke terugkeer in de samenleving. Daarbij wordt gekeken hoe hij zich heeft ontwikkeld, of er kans is op herhaling en hoe slachtoffers of nabestaanden er tegenover staan. </p><h3>Gratie</h3><p>Uiterlijk 2 jaar daarna krijgt de koning advies van de minister, het Openbaar Ministerie en de rechter die de straf heeft opgelegd. Op basis daarvan beslist de koning of hij wel of geen gratie verleent. Het Adviescollege Levenslang informeert de minister over het verloop van de gevangenschap en de eventuele re-integratie activiteiten.<br></p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><p class="rnl-rn">&#160;</p></div></div>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Levenslang.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
TaakstraffenDe taakstraf is een straf voor minder zware misdrijven of misdrijven onder verzachtende omstandigheden. Tijdens de taakstraf, ook wel werkstraf genoemd, moet de gestrafte werk doen waarvoor hij niet wordt betaald.<div class="rnl-html-panel" data-blok-type="Homepage blok - Nieuws, modernisering, ik ben"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-12 col-md-8"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type7"><div class="rnl-html-block-body"><div class="row row-md"><div class="col-md-8"><div class="rnl-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;450&#125;&#125;"> <img src="/SiteCollectionImages/Taakstraf.jpg" />&#160;</div> &#160;</div><div class="col-md-4"><div class="flex1"><p>De rechter kan voor een strafbaar feit maximaal 240 uur taakstraf oftewel werkstraf opleggen. Dit gebeurt vaak in combinatie met een andere straf. Bijvoorbeeld een (korte) gevangenisstraf, toezicht van reclassering of boete. In combinatie met een taakstraf is de maximum gevangenisstraf 6 maanden. <br></p></div></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><p class="rnl-rn"> &#160;</p></div></div></div><div class="col-sm-12 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Soorten taakstraffen</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Iemand die een taakstraf krijgt, moet onbetaald werk doen. Bijvoorbeeld voor de gemeente, een zorginstelling of Staatsbosbeheer. Het gaat om werk als&#58; hulp in de keuken van het bejaardentehuis, plantsoenendienst, vuil prikken op straat, graffiti verwijderen. </p><p>In 2019 legde de rechter 28.995 keer een taakstraf op. Bron&#58; <a href="https&#58;//www.wodc.nl/onderzoek-in-uitvoering/statistiek-en-monitoring/criminaliteit-en-rechtshandhaving"> Criminaliteit en Rechtshandhaving, (wodc.nl)</a>&#160; <br></p></div><div class="rnl-html-block-footer"><p class="rnl-rn"> &#160;</p></div></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel" data-blok-type="3 secties naast elkaar"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Passende taakstraf</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>De Reclassering zorgt ervoor dat de gestrafte een passende taakstraf krijgt. Die moet zoveel mogelijk aansluiten bij het misdrijf. Is iemand gestraft voor graffiti spuiten, dan kan het zijn dat diegene als (taak)straf graffiti moet verwijderen.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https&#58;//www.reclassering.nl/over-de-reclassering/wat-wij-doen/werkstraffen">Werkstraffen (reclassering.nl)</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Samenleving</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Met de taakstraf doet de gestrafte boete voor een licht misdrijf. Daarbij blijft hij in contact met de samenleving en leert hij zelfdiscipline. Dat verkleint de kans dat hij opnieuw de fout in gaat. De gestrafte maakt door het uitvoeren van de taakstraf iets goed voor de samenleving die hij heeft beschadigd.&#160; <br></p><p>In vergelijking met een reguliere straf is bij een taakstraf de kans kleiner dat de gestrafte ‘besmet’ wordt door zwaardere criminelen. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><p>&#160;</p>&#160;</div></div></div><div class="col-sm-12 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Taakstraf en gevangenisstraf&#160;</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Als de gestrafte zijn werkstraf niet (goed) doet, moet hij de gevangenis in. Op 2 uur niet-uitgevoerde taakstraf staat maximaal 1 dag gevangenisstraf.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><p class="rnl-rn">&#160;</p></div></div></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p><div class="rnl-html-panel" data-blok-type="2 secties naast elkaar"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Kunnen jeugdigen ook een taakstraf krijgen?&#160;</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Dat kan, maar in het jeugdstrafrecht kan een taakstraf ook bestaan uit een leerstraf. Bij een leerstraf volgt de gestrafte een training om zijn onderliggende probleem aan te pakken. Bijvoorbeeld verslaving of gedragsproblemen.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https&#58;//www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/jongere-aangehouden/straffen-voor-jongeren/een-jongere-krijgt-een-leerstraf">Leerstraf voor minderjarigen (kinderbescherming.nl)</a></li><li> <a href="https&#58;//www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/jongere-aangehouden/straffen-voor-jongeren/een-jongere-krijgt-een-werkstraf">Werkstraf voor minderjarigen (kinderbescherming.nl)</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><div class="rnl-html-block-body"><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 25c857a6-9612-41a7-b968-d5e2ba98f034" id="div_25c857a6-9612-41a7-b968-d5e2ba98f034" unselectable="on"></div><div id="vid_25c857a6-9612-41a7-b968-d5e2ba98f034" unselectable="on"></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><p class="rnl-rn">&#160;</p></div></div></div></div></div></div>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Taakstraf.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
VoorarrestEen verdachte in voorarrest is in afwachting van de uitkomst van zijn strafzaak. Voorarrest is soms nodig om bijvoorbeeld het opsporingsonderzoek goed te laten verlopen of slachtoffers en de maatschappij te beschermen. <div class="rnl-html-panel" data-blok-type="2 secties naast elkaar"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Wat is voorarrest?<br></h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Voorarrest is de periode dat een verdachte wordt vastgehouden voordat zijn zaak door een rechter is beoordeeld. </p><p>Een verdachte in voorarrest is in afwachting van de uitkomst van zijn strafzaak. Voorarrest is soms nodig om bijvoorbeeld het opsporingsonderzoek goed te laten verlopen of slachtoffers en de maatschappij te beschermen. &#160;</p></div><div class="rnl-html-block-footer"> &#160; </div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><div class="rnl-html-block-body"><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read e04794d1-35e0-47cf-b478-21fef0209c98" id="div_e04794d1-35e0-47cf-b478-21fef0209c98" unselectable="on"></div><div id="vid_e04794d1-35e0-47cf-b478-21fef0209c98" unselectable="on"></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"> &#160; </div></div></div></div></div></div> <span> <div class="row" data-blok-type="1 afbeelding binnen sectie"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;850&#125;, m&#58;&#123;w&#58;660&#125;&#125;"> <span class="rnl-html-block-caption"> <a title="Schematische weergave van de procedure tot voorarrest" href="/SiteCollectionImages/infographic-voorarrest.png" target="_blank"><img src="/SiteCollectionImages/infographic-voorarrest.png" /></a>Klik op de afbeelding voor een groter plaatje</span></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;<br></p> <span> <p class="rnl-rn">&#160;</p></span> <p> <br>&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Tijdsverloop van voorarrest</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Voorarrest kan uit meerdere fasen bestaan&#58; ophouden voor onderzoek en verhoor, inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis. <br> <br></p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-body"> <span> </span>&#160;</div> <span> <div class="rnl-html-panel-body"><div class="rnl-step-indicator" data-blok-type="Procedurestappenblok"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Onderzoek en verhoor <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Inverzekeringstelling <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Voorlopige hechtenis <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Verlengen <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Einde voorarrest <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li></ol></div></div></span> <div class="rnl-html-panel-body">&#160;</div><div class="rnl-html-panel-body">&#160;<span> <div class="row" data-blok-type="2 grijze blokken naast elkaar"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Onderzoek en verhoor</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Nadat een verdachte is aangehouden, kan hij op het politiebureau worden vastgehouden om te worden verhoord. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen over de zaak en vast te stellen wie de verdachte is. De verdachte mag hiervoor maximaal 9 uur worden vastgehouden. De tijd tussen middernacht en 9 uur ’s ochtends telt daarbij niet mee.</p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Inverzekeringstelling</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Na de eerste 9 uur kan het zijn dat de verdachte langer op het politiebureau moet blijven in belang van het onderzoek. De inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen, maar kan in geval van ‘dringende noodzakelijkheid’ 1 keer met 3 dagen worden verlengd. De inverzekeringstelling mag dus in totaal maximaal 6 dagen duren. </p></div></div></div></div> <span><span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Voorlopige hechtenis</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Als de officier van justitie wil dat de verdachte nog langer in voorarrest blijft, vraagt hij de rechter-commissaris om een bevel tot bewaring. Deze speciale rechter kan beslissen dat de verdachte maximaal veertien dagen langer mag worden vastgehouden. Dit mag hij niet zomaar doen. De wet noemt verschillende eisen waaraan moet zijn voldaan. Zo moet de bijvoorbeeld sprake zijn van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en moet er sprake zijn van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Als de rechter-commissaris beslist dat de verdachte langer vast blijft zitten, begint een periode die voorlopige hechtenis heet.</p></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Onderwerpen/Voorlopige-hechtenis">Schorsing voorlopige hechtenis</a></li></ul></div></div></div></div></div> <span> <div class="row" data-blok-type="2 grijze blokken naast elkaar"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verlengen</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Zijn de 14 dagen voorlopige hechtenis afgelopen en wil de officier van justitie opnieuw verlengen, dan gaat hij naar de raadkamer van de rechtbank. De officier van justitie vordert dan de gevangenhouding. In de raadkamer zitten 3 rechters. De raadkamer kan een bevel gevangenhouding geven voor in totaal maximaal 90 dagen. Meestal wordt door de raadkamer eerst een bevel voor een korte periode gegeven dat daarna een of meer keren kan worden verlengd. Na een periode van 90 dagen moet de strafzaak voor de eerste keer bij de rechtbank komen. </p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Einde voorarrest</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De verdachte kan aan de rechter een verzoek doen om de voorlopige hechtenis te beëindigen of te schorsen. Hij kan dan op vrije voeten komen, ook als de zaak nog niet bij de rechtbank is geweest. De uitkomst van zijn strafzaak mag hij dan in vrijheid afwachten. Soms zijn hier voorwaarden aan verbonden. Zo kan de rechter bepalen dat de verdachte een enkelband om moet. In sommige gevallen krijgt de verdachte ook een contactverbod met het slachtoffer. Als de verdachte zich niet aan deze voorwaarden houdt, bestaat de kans dat hij terug in voorarrest geplaatst wordt.</p></div></div></div></div></span></span></span></span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </div></div> </span> </span> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 246b801d-2680-45d4-b305-96434f9a1ea9" id="div_246b801d-2680-45d4-b305-96434f9a1ea9" unselectable="on"></div><div id="vid_246b801d-2680-45d4-b305-96434f9a1ea9" unselectable="on"></div></div>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/celdeur.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
WrakingWraking is het verzoek om een rechter in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn. <div class="rnl-html-panel" data-blok-type="Homepage blok - Nieuws, modernisering, ik ben"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-12 col-md-8"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type7"><h2 class="rnl-html-block-header">Wrakingsprocedure<br></h2><div class="rnl-html-block-body"><div class="row row-md"><div class="col-md-8"><div class="rnl-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;450&#125;&#125;"> <img src="/SiteCollectionImages/wraking.png" /> <br> </div> &#160;<br></div><div class="col-md-6"><div class="flex1"><p>Een wrakingsverzoek kan&#160;voor, tijdens of na de zitting worden ingediend. Wordt een rechtszaak behandeld door een meervoudige strafkamer? Dan kunnen de 3 rechters gewraakt worden.&#160;<br></p><p>Is de rechter het eens met de wraking? Dan trekt hij zich terug. Er komt een vervanger.&#160;</p><p>Is hij het niet eens met de wraking? Dan beslist de wrakingskamer. Deze beslissing is bindend.<br></p></div></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Themas/Wraking/Paginas/Procedure-om-de-rechter-te-wraken.aspx">Procedure om de rechter te wraken</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-12 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Wrakingsverzoeken<br></h2><div class="rnl-html-block-body"><p>In 2022&#160;waren er 721&#160;wrakingsverzoeken. 17&#160;keer werd de rechter daadwerkelijk vervangen. <br></p><h3>Verschoning<br></h3><p>Als de rechter tijdens het proces ontdekt dat er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling, kan hij verzoeken zich te mogen 'verschonen'. Als andere rechters instemmen met dat verzoek, komt er een vervanger.<br></p></div><div class="rnl-html-block-footer"><p>#160;</p> &#160;</div></div></div></div></div></div><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read d0590d88-596c-40b3-b438-242bbeb61623" id="div_d0590d88-596c-40b3-b438-242bbeb61623" unselectable="on"></div><div id="vid_d0590d88-596c-40b3-b438-242bbeb61623" unselectable="on"></div></div><div class="rnl-html-panel" data-blok-type="3 secties naast elkaar"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Rechtvaardige rechter<br><br></h2><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechter heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij draagt bij aan het vertrouwen in de samenleving. En hij neemt beslissingen die diep ingrijpen in levens, bijvoorbeeld door het opleggen van een gevangenisstraf.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Rechtspraak-in-Nederland/Rechters/Paginas/Rechtvaardige-rechter.aspx">Rechtvaardige rechter&#58; wat zijn de kenmerken van een rechter?</a><br></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Redenen om de rechter te wraken</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Een rechter moet neutraal zijn tot het moment van de uitspraak. Goede redenen om te wraken zijn bijvoorbeeld&#58; </p><h3>Belangenverstrengeling</h3><ul><li>familie of bekenden betrokken&#160;</li><li>financiële belangen</li><li>nevenfunctie</li></ul><h3>Tijdens de zitting</h3><ul><li> rechter zegt iets dat wijst op vooringenomenheid </li><li>rechter geeft partij geen gelegenheid tot reactie </li></ul></div><div class="rnl-html-block-footer"> <span>&#160;<br></span><br></div></div></div><div class="col-sm-12 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Nevenfuncties<br><br></h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Een rechter heeft naast zijn baan als rechter ook vaak andere functies.</p><p> Bijvoorbeeld voorzitter van de sportvereniging of bestuurder in een stichting.&#160;</p><p>De nevenfuncties van rechters zijn openbaar. Als de rechter door zijn nevenfunctie een belang heeft bij de uitkomst van de rechtszaak, kunt u hem wraken. Meestal verschoont een rechter zich als hij belangen heeft.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Rechtspraak-in-Nederland/Rechters/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#7df2883d-2528-498e-aea8-cc8297d96e93107b4ee7-7e1a-45af-98d4-c1d2f0e133b411">Mogen rechters nevenfuncties hebben?</a></li></ul></div></div></div></div></div></div><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read d23e7492-8401-40fa-816e-c7f3125c9fe8" id="div_d23e7492-8401-40fa-816e-c7f3125c9fe8" unselectable="on"></div><div id="vid_d23e7492-8401-40fa-816e-c7f3125c9fe8" unselectable="on"></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel" data-blok-type="2 secties naast elkaar"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Wraking in cijfers<br></h2><div class="rnl-html-block-body"><p>De afgelopen jaren varieert het aantal wrakingsverzoeken tussen de 600 en 750 verzoeken per jaar (zie figuur 4). In 2022 werden er 721 wrakingsverzoeken ingediend, waarvan 558 bij de rechtbanken, 143 bij de gerechtshoven, 17 bij de CRvB en 3 bij het CBb. Voor een uitsplitsing naar rechtsgebied en afdoeningswijze voor verzoeken uit 2022, zie het jaarverslag 2022&#58;</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="De Rechtspraak jaarverslag 2022" href="https&#58;//jaarverslagrechtspraak.nl/rechtspraak-in-cijfers/#subsection-15-3-1-7">Wrakingsverzoeken en gehonoreerde wrakingen (jaarverslagrechtspraak.nl)</a><br></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Podcast wraking in De Staat van het Strafrecht<br></h2><div class="rnl-html-block-body"><p> In De Staat van het Strafrecht bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht.&#160;</p><p>In deze aflevering (nummer 12) bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafadvocaat) Margje van Weerden het thema ‘wraking’.<br></p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Onderwerpen/Paginas/rechtspraakpodcasts.aspx#wraking">De Staat van het Strafrecht, aflevering 12</a><br></li></ul></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p></span><br>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/wraking.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />
VerkeersmisdrijvenEen verkeersongeluk is meestal precies wat het woord zegt: een ongeluk. Bij een verkeersongeluk kan sprake zijn van strafbaar gedrag. Hoe zit dat precies?<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Verkeersongelukken en de wet<br></h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <img src="/SiteCollectionImages/themapagina-verkeersdelicten.jpg" /> &#160;</div>&#160;</div>&#160;</div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><div class="rnl-html-block-body"><p>Een verkeersongeluk is meestal precies wat het woord zegt&#58; een ongeluk. Iets wat niemand heeft gewild maar iedereen kan overkomen. Iemand die verblind door de laaghangende zon een fietser over het hoofd ziet. Een bestuurder die op een tegenligger knalt door een klapband. Kleine fouten, met soms dramatische gevolgen voor het slachtoffer én de veroorzaker. </p><p>Bij een verkeersongeluk kan sprake zijn van strafbaar gedrag. In de Wegenverkeerswet 1994 staat welk gedrag in het verkeer strafbaar is en welke straf daarvoor maximaal mag worden opgelegd. Als de rechter naar de zaak kijkt, beoordeelt hij of de verdachte zich strafbaar heeft gedragen en welke straf of maatregel (of een combinatie daarvan) daarbij past. De rechter let bij zijn oordeel bijvoorbeeld op de aard en ernst van het ongeluk en de omstandigheden waaronder het heeft plaatsgevonden. De rechter kijkt ook altijd naar de gevolgen voor het slachtoffer. </p></div></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><p class="rnl-rn">&#160;<br></p></div></div><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read c2cd4d5a-f5a6-4705-b24f-8856f4d3d4cd" id="div_c2cd4d5a-f5a6-4705-b24f-8856f4d3d4cd" unselectable="on"></div><div id="vid_c2cd4d5a-f5a6-4705-b24f-8856f4d3d4cd" unselectable="on"></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Cijfers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In 2022&#160;hebben de rechtbanken&#160;13.754&#160;rechtszaken over verkeersovertredingen en –misdrijven behandeld.&#160;In 12.511 gevallen werd er een straf opgelegd, bijvoorbeeld een geldboete of&#160;gevangenisstraf.&#160;<br></p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><p class="rnl-rn">&#160;</p></div></div> &#160;&#160;&#160;</span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Rechtszaken met als thema verkeersmisdrijven<br></h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Celstraf-voor-man-uit-Apeldoorn-na-veroorzaken-dodelijk-ongeluk.aspx">Celstraf voor man uit Apeldoorn na veroorzaken dodelijk ongeluk</a><br></li><li><p> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Holland/Nieuws/Paginas/Celstraf-en-rijontzegging-na-veroorzaken-dodelijk-ongeval-Velsen-Zuid.aspx">Celstraf en rijontzegging na veroorzaken dodelijk ongeval Velsen-Zuid</a></p></li><li><p> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Noord-Nederland-doet-uitspraak-in-zaak-verkeersongeval-Valthermond.aspx">Rechtbank Noord-Nederland doet uitspraak in zaak verkeersongeval Valthermond</a></p></li><li><p> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Culemborger-veroordeeld-voor-veroorzaken-ongeluk-met-dodelijke-afloop-in-Doetinchem.aspx">Culemborger veroordeeld voor veroorzaken ongeluk met dodelijke afloop in Doetinchem</a></p></li><li><p> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Hardewijker-veroordeeld-voor-veroorzaken-gevaar-op-de-weg.aspx">Harderwijker veroordeeld voor veroorzaken gevaar op de weg</a>&#160;</p></li><li><p> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Automobilist-veroordeeld-voor-fataal-ongeval-met-fietser-in-Bergeijk.aspx">Automobilist veroordeeld voor fataal ongeval met fietser in Bergeijk</a></p></li><li><p> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Holland/Nieuws/Paginas/Vijf-maanden-gevangenisstraf-voor-veroorzaken-dodelijk-ongeval-in-Heerhugowaard.aspx">Vijf maanden gevangenisstraf voor veroorzaken dodelijk ongeval in Heerhugowaard</a>&#160;</p></li><li><p> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/4-5-jaar-cel-voor-ongeval-met-dodelijke-afloop.aspx">4,5 jaar cel voor ongeval met dodelijke afloop</a></p></li><li><p> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Cel--en-taakstraf-voor-fataal-ongeval-met-politieagent-in-Nuenen.aspx">Cel- en taakstraf voor fataal ongeval met politieagent in Nuenen</a>&#160;&#160;</p></li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><p class="rnl-rn">&#160;</p></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p></span> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 556555e7-f00c-46bd-b444-d0b163cdf72c" id="div_556555e7-f00c-46bd-b444-d0b163cdf72c" unselectable="on"></div><div id="vid_556555e7-f00c-46bd-b444-d0b163cdf72c" unselectable="on"></div></div><p>&#160;</p> <br>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/themapagina-verkeersdelicten.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />