Laden...

Thema's

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Thema's

 

 

Tbs met dwangverplegingTbs met dwangverpleginghttps://www.rechtspraak.nl/Themas/Tbs/Paginas/tbs-met-dwangverpleging.aspxOp deze pagina vindt u informatie over tbs met dwangverpleging. Wanneer legt de rechter tbs met dwangverpleging op en wat zijn de regels met betrekking tot verlenging en beëindiging van de tbs? <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wanneer tbs met dwangverpleging? </h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Als de verdachte tijdens het misdrijf leed aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis, en als het gevaar op herhaling ernstig is, kan hij in een gesloten tbs-kliniek worden geplaatst. Daarnaast krijgt de tbs'er een (niet verplichte) behandeling die gericht is op terugkeer in de maatschappij. </p><h3>Verlof</h3><p> Het ministerie van Justitie en Veiligheid bepaalt of een tbs’er op verlof mag. Het ministerie laat zich adviseren door een onafhankelijke commissie van deskundigen. </p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"> </div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Verlenging tbs </h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechter beslist na 2 jaar of de tbs verlengd moet worden. Hij laat zich daarbij adviseren door gedragsdeskundigen van de kliniek. De rechter kan de tbs telkens met 1 of 2 jaar verlengen. </p><p>De rechter laat zich bij de beslissing over verlenging adviseren door de tbs-kliniek en/of de reclassering, en soms ook door onafhankelijke deskundigen. Na 4 jaar moeten 2 onafhankelijke deskundigen advies uitbrengen over een eventuele verlenging.</p><p>Tbs met dwangverpleging mag maximaal 4 jaar duren, tenzij bij het misdrijf de lichamelijke integriteit van slachtoffers is aangetast. Daarvan is sprake bij geweldsmisdrijven, zedenzaken (waaronder ook ontucht) en brandstichting met gevaar voor personen. In die gevallen kan de maatregel onbeperkt worden verlengd.</p><h3>Longstay</h3><p>Vindt de rechter dat een tbs-patiënt ondanks de behandeling een gevaar blijft voor de samenleving? Dan gaat hij naar een verblijfsafdeling voor lange duur: de longstay-afdeling van een tbs-kliniek. </p><h3>In hoger beroep</h3><p> Tbs’ers kunnen in hoger beroep gaan tegen elke verlenging. </p></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Themas/Tbs/Paginas/Hoger-beroep-verlenging-tbs.aspx">In (hoger) beroep tegen verlenging tbs</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Beëindiging tbs</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Tbs met dwangverpleging eindigt altijd voorwaardelijk. Dat betekent dat de dader zich ook na de maatregel moet houden aan afspraken met de reclassering. </p><p>Wie tbs met dwangverpleging heeft gekregen, komt nooit ineens op vrije voeten. Terugkeer in de samenleving gaat met kleine stapjes en verschillende vormen van verlof, met steeds iets meer bewegingsvrijheid. Zo kan de kliniek – en in een latere fase de reclassering – zien hoe de tbs’er omgaat met zijn verkregen vrijheden en hoe hij reageert op prikkels, spanningen en conflicten. Als het gevaar duidelijk is verminderd, kan de rechter de tbs met dwangverpleging voorwaardelijk beëindigen. </p></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tbs-en-overige-forensische-zorg/tbs/na-de-tbs">Na de tbs (rijksoverheid.nl)</a></li><li> <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tbs-en-overige-forensische-zorg/tbs/verlof-tijdens-tbs">Verlof tijdens tbs (rijksoverheid.nl)</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span></span>

 

 

LevenslangLevenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die rechters in Nederland kunnen opleggen. De straf staat op het plegen van heel zware misdrijven, zoals bijvoorbeeld moord, terroristische daden of een aanslag op de regering of koning. <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"> </a><span class="rnl-html-block-caption"><img alt="&quot;&quot;" src="/SiteCollectionImages/Levenslang.jpg" /></span>&#160;</div>&#160;</div>&#160;</div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>In principe is levenslang in Nederland ook daadwerkelijk levenslang. De enige manier om vrij te komen is via een herziening of herbeoordeling.</li><li>In 2017 is nieuw beleid ingevoerd. Elke levenslanggestrafte krijgt na 25 jaar een herbeoordeling. </li><li>Naast de levenslange gevangenisstraf bestaat in Nederland ook de tijdelijke gevangenisstraf. Deze duurt maximaal 30 jaar. </li></ul></div></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Is levenslang ook écht levenslang?</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>In principe is levenslang in Nederland ook daadwerkelijk levenslang. De enige manier om vrij te komen is&#58;</p><ul><li>via een&#160;herziening&#58; als de veroordeelde bij nader inzien onschuldig wordt bevonden.</li><li>via een herbeoordeling&#58; als een gevangene 25 jaar heeft gezeten, geven juristen en gedragswetenschappers van het Adviescollege Levenslanggestraften advies aan de minister voor Rechtsbescherming of een veroordeelde kan beginnen met activiteiten die gericht zijn op een mogelijke terugkeer in de samenleving. Daarbij wordt gekeken hoe hij zich heeft ontwikkeld, of er kans is op herhaling en hoe slachtoffers of nabestaanden er tegenover staan. Uiterlijk 2 jaar daarna krijgt de koning advies van de minister, het&#160;Openbaar Ministerie&#160;en de rechter die de straf heeft opgelegd. Op basis daarvan beslist de koning of hij wel of geen gratie verleent. Het Adviescollege Levenslang informeert de minister over het verloop van de gevangenschap en de eventuele re-integratie activiteiten. </li></ul></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https&#58;//www.justis.nl/producten/gratie/gratieverzoek-indienen/index.aspx">Gratieverzoek indienen (justis.nl)</a></li><li> <a href="/Themas/Levenslang/Paginas/levenslang-hoe-ziet-de-straf-er-nu-uit.aspx">Levenslang&#58; hoe ziet de straf er nu uit?</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Wanneer krijgt iemand levenslang?</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Iemand kan levenslang krijgen als hij bijvoorbeeld&#58;</p><ul><li>een moord of meerdere moorden heeft gepleegd</li><li>terroristische misdrijven heeft gepleegd of leiding geeft aan een terroristische organisatie</li><li>een aanslag heeft gepleegd tegen de regering of&#160;de koning</li></ul><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read f66521a0-9349-45d7-b2d1-36ac5943a3b8" id="div_f66521a0-9349-45d7-b2d1-36ac5943a3b8" unselectable="on"></div><div id="vid_f66521a0-9349-45d7-b2d1-36ac5943a3b8" unselectable="on"></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header"> Ontwikkelingen in de levenslange gevangenisstraf</h2><div class="rnl-html-panel-body"><p>Voor de jaren 80 van de vorige eeuw werd standaard gekeken of levenslanggestraften voor gratie in aanmerking kwamen, zodat zij toch konden vrijkomen. In 1986 gebeurde dat voor het laatst. Daarna is alleen in 2009 nog gratie verleend,&#160;aan een man die ernstig ziek was en kort na zijn vrijlating overleed. Daarna kwam gratieverlening niet meer voor en zat iedereen echt levenslang. Maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft vanaf 2013 diverse keren geoordeeld dat levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van herbeoordeling en eventuele vrijlating onmenselijk is. De Hoge Raad (het hoogste rechtscollege) heeft dat standpunt overgenomen.</p><p>Om te voorkomen dat de straf niet meer werd opgelegd omdat het in strijd is met de mensenrechten, heeft het kabinet het beleid aangepast. Sinds 2017 komen levenslanggestraften voortaan in aanmerking voor herbeoordeling als ze 25 jaar gevangen zitten. De herbeoordeling kan leiden tot verkorting van de straf en (voorwaardelijke) invrijheidstelling. </p><p class="rnl-rn">&#160;</p><p class="rnl-rn">&#160;</p><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Themas/Levenslang/Paginas/levenslang-hoe-ziet-de-straf-er-nu-uit.aspx">Levenslang&#58; hoe ziet de straf er nu uit?</a></li></ul></div></div></div><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 117a3c22-9505-4743-a11c-2e05ffec7aee" id="div_117a3c22-9505-4743-a11c-2e05ffec7aee" unselectable="on"></div><div id="vid_117a3c22-9505-4743-a11c-2e05ffec7aee" unselectable="on"></div></div><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read e8178360-e67e-4ab9-ac3c-edcaba0dfc94" id="div_e8178360-e67e-4ab9-ac3c-edcaba0dfc94" unselectable="on"></div><div id="vid_e8178360-e67e-4ab9-ac3c-edcaba0dfc94" unselectable="on"></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Overzicht veroordeling tot levenslang </h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In het uitsprakenregister staan alle strafzaken sinds 2002 waarin de rechter een levenslange gevangenisstraf heeft opgelegd. Zoek binnen het uitsprakenregister op ‘levenslang’.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="http&#58;//uitspraken.rechtspraak.nl/">Uitsprakenregister</a></li></ul></div></div>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Levenslang.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
TaakstraffenDe taakstraf is een straf voor minder zware misdrijven of misdrijven onder verzachtende omstandigheden. Tijdens de taakstraf moet de gestrafte werk doen waarvoor hij niet wordt betaald.<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img alt="Foto van een gestraft met een taakstraf" src="/SiteCollectionImages/Taakstraf.jpg" /> </span>&#160;</div>&#160;</div>&#160;</div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>Door een taakstraf houdt de gestrafte contact met de samenleving en leert hij zelfdiscipline. Dat verkleint de kans dat hij opnieuw de fout in gaat.</li><li>Bij een taakstraf is de kans kleiner dat de gestrafte ‘besmet’ wordt door zwaardere criminelen.</li><li>De gestrafte&#160;door het uitvoeren van een taakstraf iets goedmaakt voor de samenleving die hij heeft beschadigd.</li><li>Taakstraf eigenlijk werkstraf heet?</li><li>De rechter sinds 2012 niet meer altijd een taakstraf op mag leggen? Dit geldt onder meer voor misdrijven waarvoor&#160;naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaar of meer is gesteld en die&#160;een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge hebben&#160;gehad.</li></ul></div></div></div></div></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel" data-blok-type="2 secties naast elkaar"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Welke misdrijven?</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>In 2015 legde de rechter rond de 30.000 taakstraffen op. Onvoorwaardelijke taakstraffen het vaakst voor&#58;</p><ul><li>Vermogensmisdrijven (33 procent)</li><li>Gewelds- en seksuele misdrijven (25 procent)</li><li>Softdrugsmisdrijven (8 procent)</li></ul></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https&#58;//www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2016/42/criminaliteit-en-rechtshandhaving-2015">Bron&#58; Criminaliteit en Rechtshandhaving 2015 (cbs.nl)</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><div class="rnl-html-block-body"><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 25c857a6-9612-41a7-b968-d5e2ba98f034" id="div_25c857a6-9612-41a7-b968-d5e2ba98f034" unselectable="on"></div><div id="vid_25c857a6-9612-41a7-b968-d5e2ba98f034" unselectable="on"></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer">&#160; </div></div></div></div></div></div> <span> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wat is een&#160;taakstraf</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechter kan voor een strafbaar feit maximaal 240 uur taakstraf opleggen. Een taakstraf wordt regelmatig opgelegd in combinatie met een andere straf. De rechter kan een taakstraf bijvoorbeeld opleggen samen met een (korte) gevangenisstraf, toezicht van reclassering of boete. In combinatie met een taakstraf is de maximum gevangenisstraf 6 maanden.</p></div></div></div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Soorten taakstraf</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Iemand die een taakstraf krijgt, moet onbetaald werk doen. Bijvoorbeeld voor de gemeente, een zorginstelling of Staatsbosbeheer. Het gaat om werk als&#58; hulp in de keuken van het bejaardentehuis, plantsoenendienst, vuil prikken op straat, graffiti verwijderen.</p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Passende taakstraf</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De Reclassering zorgt ervoor dat de gestrafte een passende taakstraf krijgt. Die moet zoveel mogelijk aansluiten bij het misdrijf. Is iemand gestraft voor graffiti spuiten, dan kan het zijn dat hij als (taak)straf graffiti moeten verwijderen.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https&#58;//www.reclasseringnederland.nl/over-de-reclassering/wat-wij-doen/werkstraffen">Meer over taakstraf (reclasseringnederland.nl)</a></li></ul></div></div></span> <p> &#160;&#160;&#160;&#160;</p> <span> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Taakstraf in cijfers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">Strafopleggingen (2014)</th><th class="rnl-rteTableHeaderOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Totaal aan strafopleggingen</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">83.489</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 100%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Gevangenisstraf of jeugddetentie</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">25.272</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 30,3%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Geldboete</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">23.652</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 28.3%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">21.648</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 25,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Gevangenisstraf en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160; 7.451</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 8,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; w.o.&#58; voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160; 5.408</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 6,5%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Gelboete en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160; 976</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 1,1%</td></tr><tr class="rnl-rteTableFooterRow-default"><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Daling-criminaliteit-aantal-verdachten-en-strafzaken.aspx">Bron&#58; CBS 2014</a></td><td class="rnl-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"></td><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr></tbody></table><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">Strafopleggingen minderjarigen (2014)</th><th class="rnl-rteTableHeaderOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Totaal aantal strafopleggingen</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">4.996</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 100%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Jeugddetentie</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 582</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 11,6%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Geldboete</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 144</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 2,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">3.542</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 70,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Jeugddetentie en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 477</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 9,5%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; w.o.&#58; voorwaardelijke jeugddetentie en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 261</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 5,2%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Geldboete en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160;16</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 0,3%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"> <a title="criminaliteit-en-rechtshandhaving-2014" href="https&#58;//www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2015/43/criminaliteit-en-rechtshandhaving-2014">Bron&#58; Criminaliteit en Rechtshandhaving 2014 (cbs.nl) </a></td><td class="rnl-rteTableOddCol-default"></td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"></td></tr></tbody></table></div>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">2012&#58; Strengere normen voor taakstraf</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Bij een misdrijf met grote lichamelijke of psychische gevolgen voor het slachtoffer (bijvoorbeeld verkrachting, zware mishandeling) geeft de rechter nooit alleen taakstraf. Als de rechter in zo’n zaak voor een taakstraf kiest, krijgt de gestrafte ook gevangenisstraf. Dat staat sinds 2012 in de wet.</p></div></div></div></div> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Recidivisten</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Ook recidivisten die binnen 5 jaar een soortgelijk misdrijf plegen en al een taakstraf deden, krijgen nooit alléén taakstraf. Als de rechter toch een taakstraf oplegt, is dat altijd in combinatie met gevangenisstraf. </p></div></div></div></div></div></div></span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </div>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Leerstraf en gedragsinterventie</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In het jeugdstrafrecht kan een taakstraf ook bestaan uit een leerstraf. Bij een leerstraf volgt de gestrafte een training om zijn onderliggende probleem aan te pakken. Bijvoorbeeld verslaving of gedragsproblemen.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="http&#58;//www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren/wat-is-een-taakstraf/leerstraf">Leerstraf&#160;voor minderjarigen (kinderbescherming.nl)</a></li><li> <a href="http&#58;//www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren/wat-is-een-taakstraf/werkstraf">Werkstraf voor minderjarigen (kinderbescherming.nl)</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> </span> </span> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> </span></span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Taakstraf.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
VoorarrestEen verdachte in voorarrest is in afwachting van de uitkomst van zijn strafzaak. Voorarrest is soms nodig om bijvoorbeeld het opsporingsonderzoek goed te laten verlopen of slachtoffers en de maatschappij te beschermen. <div class="rnl-html-panel" data-blok-type="2 secties naast elkaar"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Wat is voorarrest?</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Voorarrest is de periode dat een verdachte wordt vastgehouden voordat zijn zaak door een rechter is beoordeeld. </p><p>Een verdachte in voorarrest is in afwachting van de uitkomst van zijn strafzaak. Voorarrest is soms nodig om bijvoorbeeld het opsporingsonderzoek goed te laten verlopen of slachtoffers en de maatschappij te beschermen. &#160;</p></div><div class="rnl-html-block-footer"> &#160; </div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><div class="rnl-html-block-body"><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read e04794d1-35e0-47cf-b478-21fef0209c98" id="div_e04794d1-35e0-47cf-b478-21fef0209c98" unselectable="on"></div><div id="vid_e04794d1-35e0-47cf-b478-21fef0209c98" unselectable="on"></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"> &#160; </div></div></div></div></div></div> <span> <div class="row" data-blok-type="1 afbeelding binnen sectie"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;850&#125;, m&#58;&#123;w&#58;660&#125;&#125;"> <a href="#"> </a><span class="rnl-html-block-caption"><a title="Schematische weergave van de procedure tot voorarrest" href="/SiteCollectionImages/infographic-voorarrest.png" target="_blank"> <img src="/SiteCollectionImages/infographic-voorarrest.png" /></a>Klik op de afbeelding voor een groter plaatje</span></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;<br></p> <span> <p class="rnl-rn">&#160;</p></span> <p> <br>&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Tijdsverloop van voorarrest</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Voorarrest kan uit meerdere fasen bestaan&#58; ophouden voor onderzoek en verhoor, inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis. <br> <br></p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-body"> <span> </span>&#160;</div> <span> <div class="rnl-html-panel-body"><div class="rnl-step-indicator" data-blok-type="Procedurestappenblok"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Onderzoek en verhoor <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Inverzekeringstelling <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Voorlopige hechtenis <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Verlengen <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Einde voorarrest <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li></ol></div></div></span> <div class="rnl-html-panel-body">&#160;</div><div class="rnl-html-panel-body">&#160;<span> <div class="row" data-blok-type="2 grijze blokken naast elkaar"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Onderzoek en verhoor</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Nadat een verdachte is aangehouden, kan hij op het politiebureau worden vastgehouden om te worden verhoord. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen over de zaak en vast te stellen wie de verdachte is. De verdachte mag hiervoor maximaal 9 uur worden vastgehouden. De tijd tussen middernacht en 9 uur ’s ochtends telt daarbij niet mee.</p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Inverzekeringstelling</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Na de eerste 9 uur kan het zijn dat de verdachte langer op het politiebureau moet blijven in belang van het onderzoek. De inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen, maar kan in geval van ‘dringende noodzakelijkheid’ 1 keer met 3 dagen worden verlengd. De inverzekeringstelling mag dus in totaal maximaal 6 dagen duren. </p></div></div></div></div> <span> <span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Voorlopige hechtenis</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Als de officier van justitie wil dat de verdachte nog langer in voorarrest blijft, vraagt hij de rechter-commissaris om een bevel tot bewaring. Deze speciale rechter kan beslissen dat de verdachte maximaal veertien dagen langer mag worden vastgehouden. Dit mag hij niet zomaar doen. De wet noemt verschillende eisen waaraan moet zijn voldaan. Zo moet de bijvoorbeeld sprake zijn van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en moet er sprake zijn van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Als de rechter-commissaris beslist dat de verdachte langer vast blijft zitten, begint een periode die voorlopige hechtenis heet.</p></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Onderwerpen/Schorsing-voorlopige-hechtenis">Schorsing voorlopige hechtenis</a></li></ul></div></div></div></div></div> <span> <div class="row" data-blok-type="2 grijze blokken naast elkaar"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verlengen</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Zijn de 14 dagen voorlopige hechtenis afgelopen en wil de officier van justitie opnieuw verlengen, dan gaat hij naar de raadkamer van de rechtbank. De officier van justitie vordert dan de gevangenhouding. In de raadkamer zitten 3 rechters. De raadkamer kan een bevel gevangenhouding geven voor in totaal maximaal 90 dagen. Meestal wordt door de raadkamer eerst een bevel voor een korte periode gegeven dat daarna een of meer keren kan worden verlengd. Na een periode van 90 dagen moet de strafzaak voor de eerste keer bij de rechtbank komen. </p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Einde voorarrest</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De verdachte kan aan de rechter een verzoek doen om de voorlopige hechtenis te beëindigen of te schorsen. Hij kan dan op vrije voeten komen, ook als de zaak nog niet bij de rechtbank is geweest. De uitkomst van zijn strafzaak mag hij dan in vrijheid afwachten. Soms zijn hier voorwaarden aan verbonden. Zo kan de rechter bepalen dat de verdachte een enkelband om moet. In sommige gevallen krijgt de verdachte ook een contactverbod met het slachtoffer. Als de verdachte zich niet aan deze voorwaarden houdt, bestaat de kans dat hij terug in voorarrest geplaatst wordt.</p></div></div></div></div></span></span></span></span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </div></div> </span> </span> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 246b801d-2680-45d4-b305-96434f9a1ea9" id="div_246b801d-2680-45d4-b305-96434f9a1ea9" unselectable="on"></div><div id="vid_246b801d-2680-45d4-b305-96434f9a1ea9" unselectable="on"></div></div>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/celdeur.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
WrakingIedereen heeft recht op onpartijdige rechtspraak. Als één van de partijen in een rechtszaak de indruk heeft dat de rechter vooringenomen is, kan hij verzoeken om de rechter te laten vervangen door een andere rechter. Dit heet een wrakingsverzoek. <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="/Themas/Wraking/#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img alt="&quot;&quot;" src="/SiteCollectionImages/wraking.jpg" />&#160;</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>In 2019 waren er&#160;693 wrakingsverzoeken.&#160;20 keer werd de rechter daadwerkelijk vervangen.</li><li>Een rechter kan zelf besluiten om zich terug te trekken uit een rechtszaak. Bijvoorbeeld omdat er een bekende betrokken is bij de zaak. Een rechter verschoont zich dan.</li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Themas/Wraking/Paginas/Situaties-om-de-rechter-te-wraken.aspx">Situaties om uw rechter te wraken</a></li></ul></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wrakingsprocedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>Vindt u dat een rechter partijdig is? U kunt voor, tijdens of na de zitting een wrakingsverzoek indienen. Wordt uw rechtszaak behandeld door een meervoudige strafkamer? Dan kunt u de 3 rechters wraken.&#160;&#160;</li><li>Is de rechter het eens met de wraking? Dan trekt hij zich terug. Er komt een vervanger. </li><li>Is hij het niet eens met de wraking? Dan beslist de wrakingskamer. Deze beslissing is bindend.</li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Themas/Wraking/Paginas/Procedure-om-de-rechter-te-wraken.aspx">Procedure om uw rechter te wraken</a></li></ul></div></div> </span> <br> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 27478231-f2a4-4178-9194-351918041657" id="div_27478231-f2a4-4178-9194-351918041657" unselectable="on"></div><div id="vid_27478231-f2a4-4178-9194-351918041657" unselectable="on"></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Meer wrakingsverzoeken</h2><div><div><div><div><div><p>Wraking komt relatief weinig voor. Maar het aantal wrakingsverzoeken is de afgelopen jaren toegenomen.&#160;Vooral verdachten die hun eigen verdediging doen, wraken hun rechter. Een oorzaak van de stijging is de media-aandacht voor recente bekende wrakingszaken, bijvoorbeeld <a href="/Bekende-rechtszaken/Strafzaak-Wilders">de zaak tegen Geert Wilders</a>. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.</p><p>In 2009 werd 418 keer een wrakingsverzoek ingediend bij een rechtbank of hof, waarvan er 15 werden toegekend. In 2015 waren er 713 verzoeken, waarvan er 32 werden toegekend. In 2016 daalde dit aantal naar 620, waarvan er 25 werden toegekend. In 2017 zijn 605 wrakingsverzoeken ingediend, in 2018 waren dat er 750 en 2019 telde 693 wrakingsverzoeken, waarvan 20 gegrond. Elk jaar wordt slechts een klein deel van de verzoeken gehonoreerd – 2,5 tot 5 procent – omdat vaak om de verkeerde redenen wordt gewraakt. </p><h3>Cijfers 2019</h3><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="col-md-2 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" role="col">&#160;<br> </th><th class="col-md-2 rnl-rteTableHeaderOddCol-default" role="col">Straf</th><th class="col-md-2 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" role="col">Bestuur</th><th class="col-md-2 rnl-rteTableHeaderOddCol-default" role="col" colspan="1">Civiel</th><th class="col-md-2 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" role="col" colspan="1">Overig</th><th class="col-md-2 rnl-rteTableHeaderOddCol-default" role="col" colspan="1">Totaal</th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">Kennelijk niet ontvankelijk</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">12</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">44</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1">53</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">7</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1">116</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">Kennelijk ongegrond</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">0</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">3</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1">3</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">0</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1">6</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">Ongegrond</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">117</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">59</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1">163</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">1</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1">340</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">Niet ontvankelijk</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">18</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">34</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1">78</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">3</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1">133</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">Ingetrokken</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">18</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">8</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1">23</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">0</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1">49</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">Berusting</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">4</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">0</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1">10</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">0</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"><p>14</p></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">Gegrond</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">7</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">3</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1">10</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">0</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"><p>20</p></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">Nog openstaand</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">3</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">6</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1">6</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">0</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"><p>15</p></td></tr><tr class="rnl-rteTableFooterRow-default"><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><h3>Totaal</h3></td><td class="rnl-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"><h3>179</h3></td><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><h3>157</h3></td><td class="rnl-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"><h3>346</h3></td><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1"><h3>11</h3></td><td class="rnl-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"><h3>693</h3></td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"> <li> <a title="Brochure-Wraking-bottom-up.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Brochure-Wraking-bottom-up.pdf">Wraking Bottom-up <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,2 MB)</span></a></li><li> Wraking en klachten (jaarverslagrechtspraak.nl) <span class="rnl-file-properties"><a title="Jaarverslag-Rechtspraak-2019.pdf#page=71" href="https&#58;//www.jaarverslagrechtspraak.nl/wp-content/uploads/2020/04/Jaarverslag-Rechtspraak-2019.pdf#page=71"> <span class="rnl-file-properties">(pdf#page=71, 0 B)</span></a></span></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> <span> </span> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wraking onder de loep</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Er gaan stemmen op om de wrakingsprocedure te verbeteren. Eén van de voorstellen is om wrakingsverzoeken te laten behandelen door rechters uit een ander gerecht dan het gerecht waar de gewraakte rechter werkt. </p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Themas/Wraking/Paginas/Verbeteringen-wrakingsprocedure.aspx">Verbeteringen van de wrakingsprocedure</a></li></ul></div></div> </span></span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/wraking.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
VerkeersmisdrijvenEen verkeersongeluk is meestal precies wat het woord zegt: een ongeluk. Bij een verkeersongeluk kan sprake zijn van strafbaar gedrag. Hoe zit dat precies?<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Verkeersongelukken en de wet</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="/Themas/verkeersmisdrijven/#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img alt="illustratieve afbeelding ongeluk met auto" src="/SiteCollectionImages/themapagina-verkeersdelicten.jpg" /> <span class="rnl-html-block-caption"></span></span>&#160;</div>&#160;</div>&#160;</div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><div class="rnl-html-block-body"><p> <span> Een verkeersongeluk is meestal precies wat het woord zegt&#58; een ongeluk. Iets wat niemand heeft gewild maar iedereen kan overkomen. Iemand die verblind door de laaghangende zon een fietser over het hoofd ziet. Een bestuurder die op een tegenligger knalt door een klapband. Kleine fouten, met soms dramatische gevolgen voor het slachtoffer én de veroorzaker. <br> <br>Bij een verkeersongeluk kan sprake zijn van strafbaar gedrag. In de Wegenverkeerswet 1994 staat welk gedrag in het verkeer strafbaar is en welke straf daarvoor maximaal mag worden opgelegd. Als de rechter naar de zaak kijkt, beoordeelt hij of de verdachte zich strafbaar heeft gedragen en welke straf of maatregel (of een combinatie daarvan) daarbij past. De rechter let bij zijn oordeel bijvoorbeeld op de aard en ernst van het ongeluk en de omstandigheden waaronder het heeft plaatsgevonden. De rechter kijkt ook altijd naar de gevolgen voor het slachtoffer. </span></p></div></div></div></div></div></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Cijfers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In 2019 heeft de rechter 16.894 rechtszaken over verkeersovertredingen en –misdrijven behandeld.&#160;In 16.001 gevallen werd er een straf opgelegd, variërend van een geldboete tot gevangenisstraf. Het grootste deel (11.521 zaken) ging over rijden onder invloed.</p></div></div></div></div></div></div> &#160;&#160;&#160;</span> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"> <div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 556555e7-f00c-46bd-b444-d0b163cdf72c" id="div_556555e7-f00c-46bd-b444-d0b163cdf72c" unselectable="on"></div><div id="vid_556555e7-f00c-46bd-b444-d0b163cdf72c" unselectable="on"></div></div><p>&#160;</p>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/themapagina-verkeersdelicten.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />