Thema's

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Thema's

 

 

TbsTbshttps://www.rechtspraak.nl/Themas/TbsTbs is een maatregel om daders te behandelen die tijdens het misdrijf (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar waren. Tbs’ers verblijven meestal in een gesloten kliniek.<div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 6aaad9b1-5b74-4a2c-b29d-c14084052e55" id="div_6aaad9b1-5b74-4a2c-b29d-c14084052e55" unselectable="on"></div><div id="vid_6aaad9b1-5b74-4a2c-b29d-c14084052e55" unselectable="on"></div></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Infographic</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row" data-blok-type="1 afbeelding binnen sectie"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:850}, m:{w:660}}"> <a href="#"> </a><span class="rnl-html-block-caption"><a title="https://webredactie.zmjubit.nl/SiteCollectionImages/TBS-overzicht.png" href="/SiteCollectionImages/TBS-overzicht.png" target="_blank"><img alt="Infographic waarmee de informatie op deze pagina visueel wordt getoond" src="/SiteCollectionImages/TBS-overzicht.png" /></a> Klik op de afbeelding voor een grotere versie</span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a href="#"></a><img src="/SiteCollectionImages/tbs.jpg" />                  </div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>Het tbs-systeem in Nederland (beveiliging door behandeling) is uniek in de wereld.</li><li>Vrijgekomen tbs’ers gaan minder snel opnieuw de fout in dan ex-gevangenen.</li><li>Een tbs-patiënt die ondanks zijn behandeling gevaarlijk blijft, kan op een zogenoemde longstay-afdeling van een tbs-kliniek geplaatst worden. Vaak zitten deze patiënten hier voor de rest van hun leven.</li></ul></div></div></div></div></div></div> <span> </span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Vonnis</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechter kan tbs (eventueel in combinatie met een gevangenisstraf) opleggen als de volgende 3 voorwaarden gelden: </p><ol><li>De dader heeft een misdrijf gepleegd waar minstens 4 jaar gevangenisstraf op staat. Of een misdrijf dat speciaal genoemd wordt in de wet, zoals bedreiging. </li><li>De dader heeft het misdrijf (mede) begaan omdat hij leed aan een ‘gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis’. Denk aan een persoonlijkheidsstoornis, psychose of verstandelijke beperking. </li><li>De veiligheid van anderen is in gevaar vanwege de kans op herhaling.                      </li></ol></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Themas/Tbs/Paginas/Het-vonnis-tbs.aspx">Het vonnis tbs</a></li>                 </ul></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Doel tbs</h2><div class="rnl-html-panel-body"><p class="rnl-rn"> </p><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Beschermen van de samenleving</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Tbs (terbeschikkingstelling) is geen straf. Het is een maatregel om de samenleving te beschermen tegen daders met een ernstige stoornis of gebrekkige ontwikkeling (psychiatrische ziekte, persoonlijkheidsstoornis, verstandelijke beperking). </p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Behandeling: terugkeren in de maatschappij</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Tbs’ers krijgen in een tbs-kliniek een behandeling voor hun stoornis. Ze leren om te gaan met hun problematiek. Pas als ze geen gevaar meer vormen voor anderen, kunnen ze (onder begeleiding) stap voor stap terugkeren in de maatschappij.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Themas/Tbs/Paginas/Verlenging-en-beeindiging-tbs.aspx">Verlenging en beëindiging tbs</a></li></ul></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Misdrijven tbs</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Daders die (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar zijn, krijgen vaak tbs voor de volgende misdrijven:</p><ul><li>ernstige geweldsmisdrijven waarbij ze geld buit maken (bijvoorbeeld overvallen) </li><li>moord- en doodslag</li><li>zware mishandeling</li><li>seksuele (gewelds)misdrijven (bijvoorbeeld verkrachting of ontucht met minderjarigen)</li></ul></div></div></div></div></div>             </div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Kenmerken tbs'er</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>Ongeveer 9 op de 10 is man</li><li>De gemiddelde leeftijd ligt rond de 44 jaar</li><li>In 2016 zaten 108 mensen op een longstay-afdeling</li><li>Ongeveer 1 op de 3 heeft een psychotische stoornis</li><li>Ongeveer 2 op de 3 hebben een persoonlijkheidsstoornis<br></li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li>Bron: <a title="Forensische-zorg-in-getal-2012-2016-juli-2017-.pdf" href="https://www.tbsnederland.nl/media/4528/Forensische-zorg-in-getal-2012-2016-juli-2017-.pdf">Forensische Zorg in getal 2012-2016 - juli 2017 (tbsnederland.nl) <span class="rnl-file-properties">(pdf, 0 B)</span></a></li></ul></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Tbs in cijfers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p> <strong>2016</strong></p><ul><li>98 keer tbs met dwangverpleging opgelegd (waaronder 84 keer tbs in combinatie met een gevangenisstraf)</li><li>70 keer tbs met voorwaarden opgelegd (waaronder 66 keer tbs in combinatie met een gevangenisstraf)</li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li>Bron: <a title="Forensische-zorg-in-getal-2012-2016-juli-2017-.pdf" href="https://www.tbsnederland.nl/media/4528/Forensische-zorg-in-getal-2012-2016-juli-2017-.pdf">Forensische Zorg in getal 2012-2016 - juli 2017 (tbsnederland.nl) <span class="rnl-file-properties">(pdf, 0 B)</span></a></li></ul></div></div> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 236c1e9f-09d4-40b9-b584-dd9c9123e580" id="div_236c1e9f-09d4-40b9-b584-dd9c9123e580" unselectable="on"></div><div id="vid_236c1e9f-09d4-40b9-b584-dd9c9123e580" unselectable="on"></div></div> </span> </span> </span></span> </span>

 

 

LevenslangLevenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die rechters in Nederland kunnen opleggen. De meeste mensen die levenslang krijgen, hebben meerdere levensdelicten (moord, doodslag) op hun geweten.<div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 117a3c22-9505-4743-a11c-2e05ffec7aee" id="div_117a3c22-9505-4743-a11c-2e05ffec7aee" unselectable="on"></div><div id="vid_117a3c22-9505-4743-a11c-2e05ffec7aee" unselectable="on"></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img alt="&quot;&quot;" src="/SiteCollectionImages/Levenslang.jpg" /></span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>In Nederland zitten op dit moment ongeveer 40 mensen een levenslange straf uit. </li><li>Iemand die levenslang heeft gekregen, kan alleen vrijkomen door gratie van de koning.</li><li>Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw werd na verloop van tijd standaard overwogen of veroordeelden in aanmerking kwamen voor gratie. Sindsdien is nauwelijks meer&#160;gratie verleend.</li><li>In 2017 is nieuw beleid ingevoerd. Elke levenslanggestrafte krijgt voortaan na uiterlijk 27 jaar een herbeoordeling. Dient het een legitiem doel om hem nog langer vast te houden?</li></ul></div></div></div></div></div></div> <div class="rnl-html-panel"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Hoe lang&#160;duurt&#160;levenslang?</h2><div class="rnl-html-block-body"><p> <span>Levenslang betekent dat iemand nooit meer vrijkomt, tenzij de koning gratie verleent. Sinds 1986 heeft alleen een gevangene die op sterven lag gratie gekregen. Omdat er geen reële mogelijkheid bestond om een herbeoordeling te krijgen en eventueel vrij te komen, stond de straf de afgelopen jaren ter discussie. Het </span><span>Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Hoge Raad vonden dat de Nederlandse vorm van levenslang in strijd was met de mensenrechten. Om te voorkomen dat de straf daarom niet meer werd opgelegd, heeft het kabinet het beleid aangepast.</span></p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Themas/Levenslang/Paginas/Levenslang-ter-discussie.aspx">Levenslang ter discussie</a></li><li> <a href="https&#58;//www.justis.nl/producten/gratie/gratieverzoek-indienen/index.aspx">Gratieverzoek indienen (justis.nl)</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Misdrijven waar&#160;levenslang op staat</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Iemand kan levenslang krijgen als hij bijvoorbeeld</p><ul><li>een moord of meerdere moorden heeft gepleegd</li><li>terroristische misdrijven heeft gepleegd of leiding geeft aan een terroristische organisatie</li><li>een aanslag heeft gepleegd tegen de regering of&#160;de koning</li></ul></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read e8178360-e67e-4ab9-ac3c-edcaba0dfc94" id="div_e8178360-e67e-4ab9-ac3c-edcaba0dfc94" unselectable="on"></div><div id="vid_e8178360-e67e-4ab9-ac3c-edcaba0dfc94" unselectable="on"></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Overzicht veroordeling tot levenslang </h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In het uitsprakenregister staan alle strafzaken sinds 2002 waarin de rechter een levenslange gevangenisstraf heeft opgelegd. Zoek binnen het uitsprakenregister op ‘levenslang’.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="http&#58;//uitspraken.rechtspraak.nl/">Uitsprakenregister</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Levenslang in perspectief </h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In de meeste Europese landen kijkt een rechter na een bepaalde periode of de levenslange gevangenisstraf nog noodzakelijk en legitiem is. In Nederland bestaat die mogelijkheid niet. Wel komt elke levenslanggestrafte nu na 27 jaar in aanmerking voor een herbeoordeling. De koning beslist of gratie wordt verleend. Hij krijgt advies van de minister, het Openbaar Ministerie en de rechter. Het Adviescollege Levenslang informeert de minister over het verloop van de gevangenschap en de eventuele re-integratie activiteiten.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https&#58;//www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201302-de-levenslange-vrijheidsstraf.aspx?cp=44&amp;cs=6797">De levenslange vrijheidsstraf (wodc.nl)</a></li></ul></div></div></span> </span> </span> </span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Levenslang.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
TaakstraffenDe taakstraf is een straf voor minder zware misdrijven of misdrijven onder verzachtende omstandigheden. Tijdens de taakstraf moet de gestrafte werk doen waarvoor hij niet wordt betaald.<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img alt="Foto van een gestraft met een taakstraf" src="/SiteCollectionImages/Taakstraf.jpg" /> </span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>Door een taakstraf houdt de gestrafte contact met de samenleving en leert hij zelfdiscipline. Dat verkleint de kans dat hij opnieuw de fout in gaat.</li><li>Bij een taakstraf is de kans kleiner dat de gestrafte ‘besmet’ wordt door zwaardere criminelen.</li><li>De gestrafte&#160;door het uitvoeren van een taakstraf iets goedmaakt voor de samenleving die hij heeft beschadigd.</li><li>Taakstraf eigenlijk werkstraf heet?</li><li>De rechter sinds 2012 niet meer altijd een taakstraf op mag leggen? Dit geldt onder meer voor misdrijven waarvoor&#160;naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaar of meer is gesteld en die&#160;een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge hebben&#160;gehad.</li></ul></div></div></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Welke misdrijven?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In 2015 legde de rechter rond de 30.000 taakstraffen op. Onvoorwaardelijke taakstraffen het vaakst voor&#58;</p><ul><li>Vermogensmisdrijven (33 procent)</li><li>Gewelds- en seksuele misdrijven (25 procent)</li><li>Softdrugsmisdrijven (8 procent)</li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https&#58;//www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2016/42/criminaliteit-en-rechtshandhaving-2015">Bron&#58; Criminaliteit en Rechtshandhaving 2015 (cbs.nl)</a></li></ul></div></div></span><br><span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wat is een&#160;taakstraf</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechter kan voor een strafbaar feit maximaal 240 uur taakstraf opleggen. Een taakstraf wordt regelmatig opgelegd in combinatie met een andere straf. De rechter kan een taakstraf bijvoorbeeld opleggen samen met een (korte) gevangenisstraf, toezicht van reclassering of boete. In combinatie met een taakstraf is de maximum gevangenisstraf 6 maanden.</p></div></div></div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Soorten taakstraf</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Iemand die een taakstraf krijgt, moet onbetaald werk doen. Bijvoorbeeld voor de gemeente, een zorginstelling of Staatsbosbeheer. Het gaat om werk als&#58; hulp in de keuken van het bejaardentehuis, plantsoenendienst, vuil prikken op straat, graffiti verwijderen.</p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Passende taakstraf</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De Reclassering zorgt ervoor dat de gestrafte een passende taakstraf krijgt. Die moet zoveel mogelijk aansluiten bij het misdrijf. Is iemand gestraft voor graffiti spuiten, dan kan het zijn dat hij als (taak)straf graffiti moeten verwijderen.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https&#58;//www.reclasseringnederland.nl/over-de-reclassering/wat-wij-doen/werkstraffen">Meer over taakstraf (reclasseringnederland.nl)</a></li></ul></div></div></span> <p> &#160;&#160;&#160;&#160;</p> <span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Taakstraf in cijfers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">Strafopleggingen (2014)</th><th class="rnl-rteTableHeaderOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Totaal aan strafopleggingen</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">83.489</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 100%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Gevangenisstraf of jeugddetentie</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">25.272</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 30,3%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Geldboete</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">23.652</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 28.3%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">21.648</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 25,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Gevangenisstraf en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160; 7.451</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 8,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; w.o.&#58; voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160; 5.408</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 6,5%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Gelboete en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160; 976</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 1,1%</td></tr><tr class="rnl-rteTableFooterRow-default"><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Daling-criminaliteit-aantal-verdachten-en-strafzaken.aspx">Bron&#58; CBS 2014</a></td><td class="rnl-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"></td><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr></tbody></table><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">Strafopleggingen minderjarigen (2014)</th><th class="rnl-rteTableHeaderOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Totaal aantal strafopleggingen</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">4.996</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 100%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Jeugddetentie</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 582</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 11,6%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Geldboete</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 144</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 2,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">3.542</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 70,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Jeugddetentie en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 477</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 9,5%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; w.o.&#58; voorwaardelijke jeugddetentie en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 261</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 5,2%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Geldboete en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160;16</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 0,3%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"> <a title="criminaliteit-en-rechtshandhaving-2014" href="https&#58;//www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2015/43/criminaliteit-en-rechtshandhaving-2014">Bron&#58; CBS 2014 </a></td><td class="rnl-rteTableOddCol-default"></td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"></td></tr></tbody></table></div>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">2012&#58; Strengere normen voor taakstraf</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Bij een misdrijf met grote lichamelijke of psychische gevolgen voor het slachtoffer (bijvoorbeeld verkrachting, zware mishandeling) geeft de rechter nooit alleen taakstraf. Als de rechter in zo’n zaak voor een taakstraf kiest, krijgt de gestrafte ook gevangenisstraf. Dat staat sinds 2012 in de wet.</p></div></div></div></div> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Recidivisten</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Ook recidivisten die binnen 5 jaar een soortgelijk misdrijf plegen en al een taakstraf deden, krijgen nooit alléén taakstraf. Als de rechter toch een taakstraf oplegt, is dat altijd in combinatie met gevangenisstraf. </p></div></div></div></div></div></div></span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </div>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Leerstraf en gedragsinterventie</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In het jeugdstrafrecht kan een taakstraf ook bestaan uit een leerstraf. Bij een leerstraf volgt de gestrafte een training om zijn onderliggende probleem aan te pakken. Bijvoorbeeld verslaving of gedragsproblemen.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="http&#58;//www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren/wat-is-een-taakstraf/leerstraf">Leerstraf&#160;voor minderjarigen (kinderbescherming.nl)</a></li><li> <a href="http&#58;//www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren/wat-is-een-taakstraf/werkstraf">Werkstraf voor minderjarigen (kinderbescherming.nl)</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> </span> </span> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> </span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Taakstraf.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
VoorarrestEen verdachte in voorarrest is in afwachting van de uitkomst van zijn strafzaak. Voorarrest is soms nodig om bijvoorbeeld het opsporingsonderzoek goed te laten verlopen of slachtoffers en de maatschappij te beschermen. <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wat is voorarrest?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Voorarrest is de periode dat een verdachte wordt vastgehouden voordat zijn zaak door een rechter is beoordeeld. </p><p>Een verdachte in voorarrest is in afwachting van de uitkomst van zijn strafzaak. Voorarrest is soms nodig om bijvoorbeeld het opsporingsonderzoek goed te laten verlopen of slachtoffers en de maatschappij te beschermen. &#160;</p></div></div></div></div></div></div> <div class="row" data-blok-type="1 afbeelding binnen sectie"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;850&#125;, m&#58;&#123;w&#58;660&#125;&#125;"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <a title="Schematische weergave van de procedure tot voorarrest" href="/SiteCollectionImages/infographic-voorarrest.png" target="_blank"> <img src="/SiteCollectionImages/infographic-voorarrest.png" /></a>Klik op de afbeelding voor een groter plaatje</span></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;<br></p> <span> <p class="rnl-rn">&#160;</p></span> <p> <br> </p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Tijdsverloop van voorarrest</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Voorarrest kan uit meerdere fasen bestaan&#58; ophouden voor onderzoek en verhoor, inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis. <br><br></p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-body"> <span> </span></div> <span> <div class="rnl-html-panel-body"><div class="rnl-step-indicator" data-blok-type="Procedurestappenblok"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Onderzoek en verhoor <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Inverzekeringstelling <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Voorlopige hechtenis <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Verlengen <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Einde voorarrest <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li></ol></div></div></span> <div class="rnl-html-panel-body"></div><div class="rnl-html-panel-body">&#160;<span> <div class="row" data-blok-type="2 grijze blokken naast elkaar"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Onderzoek en verhoor</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Nadat een verdachte is aangehouden, kan hij op het politiebureau worden vastgehouden om te worden verhoord. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen over de zaak en vast te stellen wie de verdachte is. De verdachte mag hiervoor maximaal 9 uur worden vastgehouden. De tijd tussen middernacht en 9 uur ’s ochtends telt daarbij niet mee.</p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Inverzekeringstelling</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Na de eerste 9 uur kan het zijn dat de verdachte langer op het politiebureau moet blijven in belang van het onderzoek. De inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen, maar kan in geval van ‘dringende noodzakelijkheid’ 1 keer met 3 dagen worden verlengd. De inverzekeringstelling mag dus in totaal maximaal 6 dagen duren. </p></div></div></div></div> <span> <span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Voorlopige hechtenis</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Als de officier van justitie wil dat de verdachte nog langer in voorarrest blijft, vraagt hij de rechter-commissaris om een bevel tot bewaring. Deze speciale rechter kan beslissen dat de verdachte maximaal veertien dagen langer mag worden vastgehouden. Dit mag hij niet zomaar doen. De wet noemt verschillende eisen waaraan moet zijn voldaan. Zo moet de bijvoorbeeld sprake zijn van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en moet er sprake zijn van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Als de rechter-commissaris beslist dat de verdachte langer vast blijft zitten, begint een periode die voorlopige hechtenis heet.</p></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uw-Situatie/Schorsing-voorlopige-hechtenis">Schorsing voorlopige hechtenis</a></li></ul></div></div></div></div></div> <span> <div class="row" data-blok-type="2 grijze blokken naast elkaar"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verlengen</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Zijn de 14 dagen voorlopige hechtenis afgelopen en wil de officier van justitie opnieuw verlengen, dan gaat hij naar de raadkamer van de rechtbank. De officier van justitie vordert dan de gevangenhouding. In de raadkamer zitten 3 rechters. De raadkamer kan een bevel gevangenhouding geven voor in totaal maximaal 90 dagen. Meestal wordt door de raadkamer eerst een bevel voor een korte periode gegeven dat daarna een of meer keren kan worden verlengd. Na een periode van 90 dagen moet de strafzaak voor de eerste keer bij de rechtbank komen. </p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Einde voorarrest</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De verdachte kan aan de rechter een verzoek doen om de voorlopige hechtenis te beëindigen of te schorsen. Hij kan dan op vrije voeten komen, ook als de zaak nog niet bij de rechtbank is geweest. De uitkomst van zijn strafzaak mag hij dan in vrijheid afwachten. Soms zijn hier voorwaarden aan verbonden. Zo kan de rechter bepalen dat de verdachte een enkelband om moet. In sommige gevallen krijgt de verdachte ook een contactverbod met het slachtoffer. Als de verdachte zich niet aan deze voorwaarden houdt, bestaat de kans dat hij terug in voorarrest geplaatst wordt.</p></div></div></div></div></span></span></span></span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </div></div> </span> </span> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 246b801d-2680-45d4-b305-96434f9a1ea9" id="div_246b801d-2680-45d4-b305-96434f9a1ea9" unselectable="on"></div><div id="vid_246b801d-2680-45d4-b305-96434f9a1ea9" unselectable="on"></div></div>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/celdeur.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
WrakingIedereen heeft recht op onpartijdige rechtspraak. Als één van de partijen in een rechtszaak de indruk heeft dat de rechter vooringenomen is, kan hij verzoeken om de rechter te laten vervangen door een andere rechter. Dit heet een wrakingsverzoek. <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img alt="&quot;&quot;" src="/SiteCollectionImages/wraking.jpg" />&#160;</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>In 2017 waren er 606 wrakingsverzoeken.&#160;16 keer werd de rechter daadwerkelijk vervangen.</li><li>Een rechter kan zelf besluiten om zich terug te trekken uit een rechtszaak. Bijvoorbeeld omdat er een bekende betrokken is bij de zaak. Een rechter verschoont zich dan.</li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Themas/Wraking/Paginas/Situaties-om-de-rechter-te-wraken.aspx">Situaties om uw rechter te wraken</a></li></ul></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wrakingsprocedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>Vindt u dat een rechter partijdig is? U kunt voor, tijdens of na de zitting een wrakingsverzoek indienen. Wordt uw rechtszaak behandeld door een meervoudige strafkamer? Dan kunt u de 3 rechters wraken.&#160;&#160;</li><li>Is de rechter het eens met de wraking? Dan trekt hij zich terug. Er komt een vervanger. </li><li>Is hij het niet eens met de wraking? Dan beslist de wrakingskamer. Deze beslissing is bindend.</li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Themas/Wraking/Paginas/Procedure-om-de-rechter-te-wraken.aspx">Procedure om uw rechter te wraken</a></li></ul></div></div> </span> <br> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 27478231-f2a4-4178-9194-351918041657" id="div_27478231-f2a4-4178-9194-351918041657" unselectable="on"></div><div id="vid_27478231-f2a4-4178-9194-351918041657" unselectable="on"></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Steeds meer wrakingsverzoeken</h2><div><div><div><div><div class="rnl-html-block-body"><p>Wraking komt relatief weinig voor. Maar het aantal wrakingsverzoeken stijgt. Vooral verdachten die hun eigen verdediging doen, wraken hun rechter. Een oorzaak van de stijging is de media-aandacht voor recente bekende wrakingszaken, bijvoorbeeld <a href="/Bekende-rechtszaken/Strafzaak-Wilders">de zaak tegen Geert Wilders</a>. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.</p><h3>Cijfers</h3><p>In 2009 werd&#160;418 keer een wrakingsverzoek ingediend, waarvan er 15 werden toegekend. In 2015 waren er 713 verzoeken, waarvan er 32 werden toegekend. In 2016 daalde dit aantal naar 620, waarvan er 25 werden toegekend.&#160;In het Rechtspraak jaarverslag 2015 staat een volledig overzicht&#160;van&#160;wrakingscijfers van&#160;2008 t/m 2015.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Brochure-Wraking-bottom-up.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Brochure-Wraking-bottom-up.pdf">Wraking Bottom-up <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,2 MB)</span></a></li><li> <a href="https&#58;//jaarverslagrechtspraak.nl/">Wraking en klachten (jaarverslagrechtspraak.nl)</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> <span> </span> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wraking onder de loep</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Er gaan stemmen op om de wrakingsprocedure te verbeteren. Eén van de voorstellen is om wrakingsverzoeken te laten behandelen door rechters uit een ander gerecht dan het gerecht waar de gewraakte rechter werkt. Er loopt nu een experiment met 2 gerechtshoven die elkaars wrakingsverzoeken behandelen.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Themas/Wraking/Paginas/Verbeteringen-wrakingsprocedure.aspx">Verbeteringen van de wrakingsprocedure</a></li></ul></div></div> </span></span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/wraking.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
VechtscheidingenDe Rechtspraak maakt zich zorgen over het toenemend aantal problematische echtscheidingen (vechtscheidingen). Vooral de positie van kinderen vraagt om aandacht.<span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img alt="&quot;&quot;" src="/SiteCollectionImages/Vechtscheiding.jpg" /></span>&#160;</div>&#160;</div>&#160;</div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p> Jaarlijks moeten zo’n 70.000 kinderen omgaan met de praktische, financiële en emotionele gevolgen van het feit dat hun ouders uit elkaar gaan. Ongeveer 80 procent van de scheidende ouders (al dan niet getrouwd) lukt het om afspraken te maken over de zorg voor hun kinderen, de verdeling van geld en goederen en eventuele alimentatie. In circa 20 procent van de gevallen lukt dit niet. Deze scheidingen kunnen zodanig uit de hand lopen dat gesproken wordt een vechtscheiding. Daarbij zijn ouders zo verbeten bezig met hun eigen strijd, dat ze de belangen van de kinderen nogal eens uit het oog verliezen. Vooral als de kinderen inzet zijn van strijd, is dat zeer schadelijk. </p></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Werkwijze aanpassen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p> Familierechters hebben verschillende initiatieven ontwikkeld om binnen procedures over vechtscheidingen de problemen voor kinderen te verminderen, en er in ieder geval voor te zorgen dat die niet erger worden. Initiatieven die hun bestaansrecht hebben bewezen, worden in 2017 bij alle gerechten ingevoerd. Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure, waarbij ouders gezamenlijk hun problemen aan de rechter voorleggen. Op die manier wordt hun conflict niet onnodig aangewakkerd. ‘De klassieke opzet van een rechtszaak, het zogenaamde toernooimodel, leent zich niet goed voor het voorkomen van een vechtscheiding’, schrijft voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak in <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Paginas/Rechtspraak-magazine-nummer-1-2016.aspx">Rechtspraak magazine van maart 2016</a>. Partijen staan daarin tegenover elkaar’. Als je elkaar het licht in de ogen niet gunt en niet nuchter kunt nadenken, maakt die opzet de kwaadheid alleen maar groter, aldus Bakker.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read c10eba4b-2495-4162-b583-518571befe98" id="div_c10eba4b-2495-4162-b583-518571befe98" unselectable="on"></div><div id="vid_c10eba4b-2495-4162-b583-518571befe98" unselectable="on"></div></div> <div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"></ul>&#160;</div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p></span> <p class="rnl-rn"> <br> </p></span> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Verschillende initiatieven</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Rechtbanken en gerechtshoven hebben de afgelopen tijd op proef gewerkt met nieuwe werkwijzen. Verschillende pilots worden wetenschappelijk geëvalueerd. De Raad voor de rechtspraak wil pilots die zich in de praktijk hebben bewezen in 2017 al invoeren. Enkele voorbeelden&#58;</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p><div class="row"><div class="col-sm-6 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">De regierechter</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Alle geschillen rond een scheiding (of het nu om boedelscheiding gaat of de verdeling van de zorg voor de kinderen) worden door dezelfde rechter behandeld. Hij vergaart informatie en behandelt de verschillende kwesties voor zover mogelijk in 1 keer. De rechter heeft oog voor de totale problematiek die escalatie van het ouderconflict veroorzaakt. De rechter stelt de positie van de kinderen centraal. De benadering is gericht op het oplossen van het hele conflict&#58; de rechter levert maatwerk voor beide ouders én kinderen.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"></ul>&#160;</div></div></div><div class="col-sm-6 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Uniform hulpaanbod</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>In Noord-Nederland hebben familierechters afspraken gemaakt met hulpverleners en gemeenten over de hulp die ouders en kinderen kunnen krijgen. Daardoor kunnen zij mensen gericht doorverwijzen en staat vooraf al vast dat de gemeente die hulp financiert. Dat scheelt heel veel tijd en vergroot de kans dat mensen op de juiste plek terechtkomen. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"></ul>&#160;</div></div></div><div class="col-sm-12 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header"><p>Dossiers scannen</p></h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Aan de hand van het dossier wordt vooraf de ernst van de zaak ingeschat. Hoe complex zijn de problemen, is er kans dat het uit de hand loopt, zijn er financiële kwesties die snel opgelost moeten worden? Zo nodig wordt extra snel een zitting gepland, waar de benodigde instanties vertegenwoordigd zijn, zodat direct knopen doorgehakt kunnen worden. Ook kan extra tijd worden uitgetrokken voor zo’n zitting. Bij het scannen van het dossier wordt bovendien bekeken of mediation mogelijkheden biedt. In dat geval stimuleert de rechtbank de ouders om dat eerst te proberen. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"></ul>&#160;</div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"></ul>&#160;</div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Visiedocument</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In een <a href="/Themas/Vechtscheidingen/Paginas/Visiedocument-Rechtspraak-over-echtscheidingen.aspx">visiedocument</a> over vechtscheiding, dat de familierechters in november 2016 hebben gepubliceerd, worden zowel de huidige werkwijze als de pilots die bij verschillende rechtbanken lopen uitvoerig beschreven. De bedoeling is dat de nieuwe werkwijzen in samenhang de schade bij kinderen in vechtscheidingen zoveel mogelijk beperken. </p><p>Contactpersonen namens de Rechtspraak voor problematische echtscheidingen&#58; mr. D.J. Klijn, <a href="mailto&#58;d.j.klijn@rechtspraak.nl">d.klijn@rechtspraak.nl</a> en mr. J. Visser, <a href="mailto&#58;johan.visser@rechtspraak.nl">johan.visser@rechtspraak.nl</a></p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Themas/Vechtscheidingen/Paginas/Visiedocument-Rechtspraak-over-echtscheidingen.aspx">Visiedocument</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 8bc1da7d-7aed-4d53-87ff-b3f22af4ce54" id="div_8bc1da7d-7aed-4d53-87ff-b3f22af4ce54" unselectable="on"></div><div id="vid_8bc1da7d-7aed-4d53-87ff-b3f22af4ce54" unselectable="on"></div></div> </span></span> </span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Vechtscheiding.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />