Laden...

Gemeenschappelijk verzoek echtscheiding digitaal indienen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Familie- en jeugdrecht > Gemeenschappelijk verzoek echtscheiding digitaal indienen

Voordelen digitaal indienen

 • Tijd- en plaatsonafhankelijk inzicht in uw dossiers
 • Actuele status van uw ingediende documenten in digitaal zaakdossier
 • Direct digitaal ontvangstbevestiging

In de regel ontvangt u per e-mail een notificatie op het moment de rechtbank iets heeft toegevoegd aan het dossier.

Direct indienen gemeenschappelijk verzoekschrift

U logt in met uw advocatenpas. Voorlopig kunt u alleen bij de rechtbanken Midden-Nederland (locatie Utrecht) en Overijssel (locatie Almelo) digitaal een gemeenschappelijk verzoekschrift indienen. Let op: Vanaf 20 juni 2022 kunt u maximaal één verzoek digitaal indienen per advocatenkantoor, per week, per pilotlocatie.

Als uw advocatenkantoor deelneemt aan de besloten pilot vanaf 15 mei 2023 bij de rechtbank Amsterdam is het ook mogelijk bij deze rechtbank digitaal een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. Neemt uw kantoor niet deel aan deze pilot dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen.

Digitaal indienen gemeenschappelijk verzoek echtscheiding bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • Een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed dient u digitaal in via Mijn Rechtspraak. U logt in met uw advocatenpas. Na inloggen kunt u het verzoekschrift als pdf-bestand uploaden.

  Ook de (verplichte) bijlagen kunt u toevoegen als pdf:

  • afschrift van de huwelijksakte
  • afschrift van de geboorteakte(s) van minderjarige kinderen
  • vertaling huwelijksakte en geboorteakte(s)
  • uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP-uittreksel) of het Burgerservicenummer (BSN)
  • ouderschapsplan (alleen bij minderjarige kinderen)
  • echtscheidingsconvenant (niet verplicht)
  • andere stukken

  Als u alle documenten heeft toegevoegd, kunt u ze met een druk op de knop indienen. U ziet direct een ontvangstbevestiging met het indieningsnummer.

  Let op: nazenden per post
  • De rechtbank kan u vragen om het originele afschrift van een huwelijks- en geboorteakte per post na te zenden. U ontvangt daarover een bericht via Mijn Rechtspraak.
  • Gaat het om een buitenlandse huwelijksakte of buitenlandse geboorteaktes? Stuur dan ook altijd de originele afschriften van die aktes (met eventuele vertalingen) per post naar de griffie van de rechtbank.

  Het griffierecht betaalt u zoals u gewend bent.


 • Over het algemeen vindt er geen zitting plaats en beoordeelt de rechter het gemeenschappelijk verzoek op basis van de door u verstrekte informatie.


 • De rechter geeft meestal snel een echtscheidingsbeschikking. U ontvangt per e-mail een notificatie dat een afschrift van de beschikking is toegevoegd aan het dossier. Die kunt u in Mijn Rechtspraak bekijken en downloaden.

  Een eventuele grosse ontvangt u per post.

Digitale toegang bestuursrecht en civiel recht

De maatschappij digitaliseert steeds meer. In die ontwikkeling gaat de Rechtspraak mee. De komende jaren biedt de Rechtspraak partijen in steeds meer bestuursrechtelijke en civiele zaken digitale toegang tot de rechter (pdf, 145,3 KB). Zo worden procedures sneller en toegankelijker.

Pilot Gemeenschappelijke verzoekschriften echtscheiding

Vanaf 11 april 2022 kunt u als advocaat op vrijwillige basis digitaal een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbanken Midden-Nederland (locatie Utrecht) en Overijssel (locatie Almelo). U neemt dan deel aan de pilot Gemeenschappelijke verzoekschriften echtscheiding.


 

Vraag en antwoord

Welke browser kan ik gebruiken?

U kunt werken met: een actuele versie van een browser zoals Google Chrome, Edge, Firefox of Safari (niet: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy). U heeft de nieuwste versie van deze browser nodig om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. Het kan voorkomen dat een bepaalde browser in combinatie met lokale instellingen problemen veroorzaakt. Het advies is dan een andere browser te proberen of de software van uw browser bij te werken naar een hogere versie.

Welke documenten kan ik uploaden?

U kunt alleen pdf/a-documenten uploaden in Mijn Rechtspraak-Beslagrekesten. Een document kan tot 25 MB groot zijn. Zorg dat er geen diakritische tekens (accenten en symbolen) in de namen van de documenten staan, anders lukt het uploaden van deze documenten niet.

Kan ik medewerkers van mijn kantoor machtigen om handelingen namens mij te verrichten?

Ja, dat kan via de site van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder ‘Pasbeheer’ (advocatenpas.nl) kunt u iemand een machtiging toekennen. Hiervoor logt u in en selecteert 'Digitale diensten Rechtspraak'.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

volg ons op instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Lees meer over contact via WhatsApp