Laden...

Gemeenschappelijk verzoek echtscheiding digitaal indienen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Familie- en jeugdrecht > Gemeenschappelijk verzoek echtscheiding digitaal indienen

Voordelen digitaal indienen

 • Tijd- en plaatsonafhankelijk inzicht in uw dossiers
 • Actuele status van uw ingediende documenten in digitaal zaakdossier
 • Direct digitaal ontvangstbevestiging

In de regel ontvangt u per e-mail een notificatie op het moment de rechtbank iets heeft toegevoegd aan het dossier.

Direct indienen gemeenschappelijk verzoekschrift

U logt in met uw advocatenpas.

Sinds 5 februari 2024 kunt u bij alle rechtbanken via Mijn Rechtspraak digitaal procederen over gemeenschappelijke verzoekschriften echtscheiding.

Digitaal indienen gemeenschappelijk verzoek echtscheiding bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • Een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed dient u digitaal in via Mijn Rechtspraak. U logt in met uw advocatenpas. Na inloggen kunt u het verzoekschrift als pdf-bestand uploaden.

  Ook het F1-formulier (beschikbaar in het elektronisch familiejournaal) vult u in zoals u gewend bent. Daarna downloadt u het formulier als afzonderlijk pdf-bestand en uploadt het in Mijn Rechtspraak. Daarnaast voegt u de (verplichte) bijlagen toe als afzonderlijke pdf-bestanden:

  • afschrift van de huwelijksakte
  • afschrift van de geboorteakte(s) van minderjarige kinderen
  • vertaling huwelijksakte en geboorteakte(s)
  • uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP-uittreksel) of het Burgerservicenummer (BSN)
  • ouderschapsplan (alleen bij minderjarige kinderen)
  • echtscheidingsconvenant (niet verplicht)
  • andere stukken

  Als u alle bijlagen heeft toegevoegd, kunt u ze met een druk op de knop indienen. U ziet direct een ontvangstbevestiging met het indieningsnummer.

  Let op: nasturen per post
  • De rechtbank kan u vragen om een afschrift van de originele huwelijks- en geboorteakte per post na te sturen. U ontvangt daarover een bericht in Mijn Rechtspraak. Na controle stuurt de rechtbank u de akte(s) terug. 
  • Gaat het om een buitenlandse huwelijksakte of buitenlandse geboorteakte(s)? Stuur dan altijd de originele afschriften van de aktes (met eventuele vertalingen) per post naar de griffie van de rechtbank.

  Het griffierecht betaalt u zoals u gewend bent.


 • Over het algemeen vindt er geen zitting plaats en beoordeelt de rechter het gemeenschappelijk verzoek op basis van de door u verstrekte informatie.


 • De rechter geeft meestal snel een echtscheidingsbeschikking. U ontvangt per e-mail een notificatie dat een afschrift van de beschikking is toegevoegd aan het dossier. Die kunt u in Mijn Rechtspraak bekijken en downloaden.

  Wilt u een grosse ontvangen? Dan kunt u deze aanvragen bij de rechtbank. U ontvangt de grosse dan per post.

Digitale toegang bestuursrecht en civiel recht

De maatschappij digitaliseert steeds meer. In die ontwikkeling gaat de Rechtspraak mee. De komende jaren biedt de Rechtspraak partijen in steeds meer bestuursrechtelijke en civiele zaken digitale toegang tot de rechter (pdf, 145,3 KB). Zo worden procedures sneller en toegankelijker.


 

Vraag en antwoord

Welke browser kan ik gebruiken?

U kunt werken met: een actuele versie van een browser zoals Google Chrome, Edge, Firefox of Safari (niet: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy). U heeft de nieuwste versie van deze browser nodig om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. Het kan voorkomen dat een bepaalde browser in combinatie met lokale instellingen problemen veroorzaakt. Het advies is dan een andere browser te proberen of de software van uw browser bij te werken naar een hogere versie.

Welke documenten kan ik uploaden?

U kunt alleen pdf/a-bestanden uploaden. Die kunnen maximaal 25 MB zijn en mogen niet beveiligd zijn met bijvoorbeeld een wachtwoord. Word- en Excel-documenten en foto’s slaat u op als pdf/a-bestand. Heeft u papieren documenten? Gebruik dan een scanner en software die pdf/a-bestanden kunnen maken van voldoende kwaliteit. Bij voorkeur met een resolutie van 300 dpi en met een OCR-laag voor tekstherkenning. Audio- en videobestanden verstuurt u via Veilig Mailen. Voeg een begeleidende brief bij, waarin u onderbouwt wat u met deze bestanden wil aantonen. Die begeleidende brief uploadt u vervolgens ook in Mijn Rechtspraak. 

Kan ik medewerkers van mijn kantoor machtigen om handelingen namens mij te verrichten?

Ja, dat kan via de site van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder ‘Pasbeheer’ (advocatenpas.nl) kunt u iemand een machtiging toekennen. Hiervoor logt u in en selecteert 'Digitale diensten Rechtspraak'.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact