Laden...

Contact met de Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Hulp bij

Bewind, curatele en mentorschap

Zoals inloggen, werken in Mijn CBM, berichten, documenten, verslagen en verzoeken verzenden en ontvangen.

Mijn Rechtspraak

  • Belastingzaken 
    Instructies en hulp 

  • Gezag, voogdij, faillissement of in beroep tegen overheidsbesluit 
    Telefoon: 088 361 61 61 WhatsApp: 06 46 27 58 07

Documenten legaliseren en 
opvragen

Zoals een apostille, echtscheidingsbeschikking, akte of uittreksel.

 

Kosten en betalingen

Zoals griffierecht, facturen, declaraties, saldo-opgave, uitstel van betaling en betalingsregelingen.

Zitting bijwonen en groepsbezoeken

Fysiek of online een zitting bijwonen, alleen of met een groep.

Klachten

Als u vindt dat u onjuist bent behandeld bij de rechtbank, het hof of college.


Algemene en overige vragen

Heeft u een algemene vraag over de Rechtspraak of kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum:

Telefoon: 088 361 61 61

 WhatsApp: 06 46 27 58 07

Maandag t/m donderdag: 08:00-20:00 uur
Vrijdag: 08:00-17:30 uur

 

 Telefoongids per instantie

> See also our English contactpage


Melding maken over

Technische storing

Telefoon: 088 361 61 61

Technische kwetsbaarheid

Fout op de website