Laden...

Contact met de Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Waar kunt u terecht met welke vraag?

Inhoudelijke vragen over een rechtszaak of dossier

Heeft u een specifieke vraag over een lopende procedure of moet de rechter iets beoordelen? Neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende rechtbank of gerechtshof. Zie de contactgegevens van de rechtbanken en gerechtshoven.

Algemene vragen en digitale ondersteuning

Het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) beantwoordt algemene vragen over de rechtspraak. Ook kunt u er terecht met financiële vragen of voor ondersteuning bij het digitaal werken. Het RSC geeft geen juridisch advies.

Persvragen

Zie de informatie hieronder.

Klachten?

Een klacht indienen bij de Rechtspraak.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact
 

 Contactgegevens instanties

 

Voor de pers

Vragen over rechtszaak of toelichting uitspraak

Bent u, als journalist, op zoek naar informatie over een rechtszaak of een toelichting op een uitspraak? Neem dan contact op met de afdeling persvoorlichting van het betreffende gerecht.

Overige vragen

Voor alle overige persvragen kunnen journalisten bellen met de Raad voor de rechtspraak, pikettelefoon:
088 362 45 55 (ook buiten kantooruren)

Bent u geen journalist? Bel dan op werkdagen tussen 8:00 en 20:00 uur met het Rechtspraak Servicecentrum: 088 361 61 61

Of stel uw vraag via X (Twitter) of Facebook.

Juridisch advies

De Rechtspraak helpt u niet met inhoudelijke juridische vragen. Dit omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Wij kunnen u wel vertellen waar u met vragen terecht kunt.

Veilig Mailen

Communiceert u digitaal met de Rechtspraak via Mijn Rechtspraak of Mijn Bewind? Dan stuurt u documenten en berichten via die veilige manier. 

Is het voor uw zaak nog niet mogelijk om digitaal te procederen, dan kunt u vertrouwelijke berichten en processtukken sturen via een beveiligd platform voor Veilig Mailen.
Leest u voordat u gaat mailen eerst hoe Veilig Mailen in de praktijk werkt.

Privacy

De Rechtspraak gebruikt persoonsgegevens die via (de subdomeinen van) Rechtspraak.nl worden verzameld, alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel.

Zitting bijwonen en groepsbezoek

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen. Wilt u met een groep een zitting bijwonen of heeft u interesse in een rondleiding? Neem dan contact op met de betreffende gerechtelijke organisatie.

Klacht

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van een rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad der Nederlanden, College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) of de Centrale Raad van Beroep (CRvB) kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Livestreams

De Rechtspraak maakt het soms voor geïnteresseerden mogelijk om zittingen via een computer of mobiel apparaat te volgen. Dit gebeurt via een livestream.


Meldpunt technische kwetsbaarheden

De ICT-systemen van de rechtspraak moeten natuurlijk veilig zijn. Daarom besteden we veel aandacht aan ICT-beveiliging. Toch kan het zijn dat u een zwakke plek in een van onze systemen ontdekt. We stellen het enorm op prijs als u die zwakke plek aan ons meldt.