Laden...

Contact met de Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Waar kunt u terecht met welke vraag?

Inhoudelijke vragen over een rechtszaak of dossier

Heeft u een specifieke vraag over een lopende procedure of moet de rechter iets beoordelen? Neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende rechtbank of gerechtshof. De contactgegevens van de rechtbanken en gerechtshoven vindt u onderaan deze pagina.

Algemene vragen en digitale ondersteuning

Het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) beantwoordt algemene vragen over de rechtspraak. Ook kunt u er terecht met financiële vragen of voor ondersteuning bij het digitaal werken. Het RSC geeft geen juridisch advies.

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
logo Insta Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Algemene vragen

Financiële vragen

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

 

 

 

 Contactgegevens instanties

Juridisch advies

De Rechtspraak helpt u niet met inhoudelijke juridische vragen. Dit omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Wij kunnen u wel vertellen waar u met vragen terecht kunt.

Veilig Mailen met de Rechtspraak

Vanaf 1 februari 2022 vervangt Veilig Mailen al het faxverkeer. Zo stuurt en ontvangt u veilig persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. Een stuk dat ondertekend moet worden, stuurt u na per post.

Privacy

De Rechtspraak gebruikt persoonsgegevens die via (de subdomeinen van) Rechtspraak.nl worden verzameld, alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel.

Perscontact

Vragen over rechtszaak of toelichting uitspraak

Bent u, als journalist, op zoek naar informatie over een rechtszaak of een toelichting op een uitspraak? Neem dan contact op met de afdeling persvoorlichting van het betreffende gerecht.

Overige vragen

Voor alle overige persvragen kunnen journalisten bellen met de Raad voor de rechtspraak, pikettelefoon:
06 21 18 35 87.

Bent u geen journalist? Bel dan met het Rechtspraak Servicecentrum 088 361 61 61 (op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur). Of stel uw vraag via Twitter of Facebook.

Zitting bijwonen en groepsbezoek

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen. Wilt u met een groep een zitting bijwonen of heeft u interesse in een rondleiding? Neem dan contact op met de betreffende gerechtelijke organisatie.

Klacht

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van een rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad der Nederlanden, College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) of de Centrale Raad van Beroep (CRvB) kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Meldpunt technische kwetsbaarheden

ODe ICT-systemen van de rechtspraak moeten natuurlijk veilig zijn. Daarom besteden we veel aandacht aan ICT-beveiliging. Toch kan het zijn dat u een zwakke plek in een van onze systemen ontdekt. We stellen het enorm op prijs als u die zwakke plek aan ons meldt.