Laden...

Digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Familie- en jeugdrecht > Digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken

Sinds 22 april 2024 kunt u als advocaat volledig digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken (procesreglement Civiel jeugdrecht) bij de rechtbanken Amsterdam, Gelderland, Limburg, Midden-Nederland en Oost-Brabant. Vanaf 3 juni 2024 is dat ook mogelijk bij de overige rechtbanken.

U kunt een verzoek indienen of u kunt in verweer gaan tegen een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instelling, het OM of de gemeente.

Voordelen digitaal procederen

 • Eenvoudig stukken (documenten) in pdf-formaat uploaden en downloaden. 
 • Digitale ontvangstbevestiging na elk (nieuw) ingediend stuk. 
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk inzicht in uw dossiers. 
 • Een notificatie per e-mail als de rechtbank iets heeft toegevoegd of gewijzigd in het dossier.

Welke zaken digitaal?

U kunt digitaal procederen in alle verzoeken genoemd in bijlage A van het procesreglement civiel jeugdrecht (pdf, 304,5 KB).

Direct inloggen

U logt in met uw advocatenpas of -app.

Inloggen Mijn Rechtspraak

U kunt digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken bij de rechtbanken Amsterdam, Gelderland, Limburg, Midden-Nederland en Oost-Brabant.


 Digitaal procederen jeugdbeschermingszaken bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • U begint met het maken van een verzoekschrift of verweerschrift en slaat dat op in pdf/a-formaat.

  Zet in uw verweerschrift of verzoekschrift:

  • voornamen, naam en woonplaats van de verweerder of de verzoeker;
  • voornamen, naam en woonplaats van alle belanghebbenden;
  • de gewone verblijfplaats van de minderjarige(n).

 • Staat u de ouder(s) of het kind bij in een jeugdbeschermingszaak en wilt u reageren op een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling, het OM of de gemeente?

  • U logt in met uw advocatenpas of -app.
  • In het startscherm kiest u 'In lopende zaak aanmelden'.
  • Vul de gevraagde gegevens in, zoals het zaaknummer (bijvoorbeeld: C/05/123456) en uw e-mailadres.
  • Wilt u zich alleen stellen? Voeg dan een pdf-bestand toe waarin staat voor wie u zich stelt.
  • Als u ook een verweerschrift wilt indienen, dan uploadt u dat als pdf-bestand. Producties of bijlagen bij het verweerschrift uploadt u als afzonderlijke pdf-bestanden.

  Met de knop Bericht versturen meldt u zich aan in de lopende zaak.

  Nadat de rechtbank uw aanmelding heeft verwerkt, ontvangt u daarover een e-mail. U ziet dan in Mijn Rechtspraak de zaak staan bij Mijn dossiers.


  • U logt in met uw advocatenpas of -app.
  • Kies dan 'Nieuwe zaak indienen' en vul de gevraagde gegevens in.
  • Upload het pdf-bestand van uw verzoekschrift.
  • Voeg aparte pdf-bestanden toe van elke verplichte bijlage, zoals
   • Het BSN van de verzoeker, van de ouder(s) en van de minderjarige(n). Of kopieën van de identiteitsbewijzen waarop het BSN zichtbaar is;
   • BRP-uittreksels van verzoeker en belanghebbenden;
   • afschriften van geboorteakte(n) van betrokken minderjarige(n).

  Klik op de knop Bericht versturen om uw aanvraag en de bijlagen in te dienen.

  Let op: Bijlagen uploadt u als afzonderlijke pdf-bestanden in Mijn Rechtspraak. Dit kunnen alleen pdf/a-bestanden zijn. Een bestand kan tot 25 MB groot zijn.

  Indieningsnummer
  Na het indienen ziet u direct een ontvangstbevestiging met datum en tijd van indienen en het indieningsnummer.

  Zaaknummer
  Als uw verzoekschrift is verwerkt, krijgt u in Mijn Rechtspraak een bericht met daarin het zaaknummer.

  Griffierecht
  U ontvangt per post een uitnodiging om het griffierecht te betalen.


 • U ontvangt via Mijn Rechtspraak een uitnodiging voor de zitting. Hierin staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt.

  Wilt u voor de zitting nog stukken indienen? Deze kunt u uploaden als pdf-bestand en versturen via Mijn Rechtspraak.


 • De rechtbank doet binnen 4 weken na de zitting een uitspraak. U krijgt bericht als de rechtbank meer tijd nodig heeft. Als de uitspraak in het digitale dossier staat, krijgt u daarover een kennisgeving.

Digitale toegang bestuursrecht en civiel recht

De maatschappij digitaliseert steeds meer. In die ontwikkeling gaat de Rechtspraak mee. De komende jaren biedt de Rechtspraak partijen in steeds meer bestuursrechtelijke en civiele zaken digitale toegang tot de rechter (pdf, 145,3 KB). Zo worden procedures sneller en toegankelijker. 

 

Vraag en antwoord

Welke browser kan ik gebruiken?

U kunt werken met: een actuele versie van een browser zoals Google Chrome, Edge, Firefox of Safari (niet: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy). U heeft de nieuwste versie van deze browser nodig om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. Het kan voorkomen dat een bepaalde browser in combinatie met lokale instellingen problemen veroorzaakt. Het advies is dan een andere browser te proberen of de software van uw browser bij te werken naar een hogere versie.

Welke documenten kan ik uploaden?

Bijlagen en producties uploadt u als afzonderlijke pdf-bestanden in Mijn Rechtspraak. Dit kunnen alleen pdf/a-bestanden zijn. Een bestand kan tot 25 MB groot zijn. Zorg dat er geen diakritische tekens (accenten en symbolen) in de namen van de bestanden staan, anders lukt het uploaden niet. 

Kan ik medewerkers van mijn kantoor machtigen om handelingen namens mij te verrichten?

Ja, dat kan via de site van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder ‘Pasbeheer’ (advocatenpas.nl) kunt u iemand een machtiging toekennen. Hiervoor logt u in en selecteert 'Digitale diensten Rechtspraak'.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact