Laden...

Digitaal procederen in eenzijdige verzoeken echtscheiding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Familie- en jeugdrecht > Digitaal procederen in eenzijdige verzoeken echtscheiding
Sinds 6 mei 2024 kunt u als advocaat bij de rechtbank Gelderland digitaal procederen in eenzijdige verzoeken echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.

 

 Digitaal procederen eenzijdig verzoek echtscheiding bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • U begint met het maken van een verzoekschrift en slaat dat op in pdf/a-formaat. Zet in uw verzoekschrift:

  • voornamen, naam en woonplaats van de verzoeker;
  • voornamen, naam en woonplaats van alle belanghebbenden;
  • als die betrokken zijn: de gewone verblijfplaats van de minderjarige(n).

  Ook het F1-formulier (beschikbaar in het elektronisch familiejournaal) vult u in zoals u gewend bent. Daarna downloadt u het formulier als pdf-bestand en slaat het op. • U logt in met uw advocatenpas of -app

  Na inloggen:

  • Kies 'Nieuwe zaak indienen' en vul de gevraagde gegevens in.
  • Upload het pdf-bestand van uw verzoekschrift en het pdf-bestand van het ingevulde F1-formulier
  • Voeg aparte pdf-bestanden toe van elke verplichte bijlage, zoals
   • Afschrift van de huwelijksakte;
   • Afschrift van de geboorteakte(n) van betrokken minderjarige(n);
   • Vertaling van de huwelijksakte en de geboorteakte(n);
   • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP-uittreksel) of het Burgerservicenummer (BSN) van de verzoeker, van de ouder(s) en van de minderjarige(n);
   • Ouderschapsplan (alleen bij minderjarige kinderen);
   • Echtscheidingsconvenant (niet verplicht).
  • Voeg eventuele andere stukken toe.

  De bijlagen uploadt u als afzonderlijke pdf-bestanden in Mijn Rechtspraak. Dit kunnen alleen pdf/a-bestanden zijn. Een bestand kan tot 25 MB groot zijn.

  Klik op de knop Bericht versturen om uw aanvraag en de bijlagen in te dienen.

  Let op: nasturen per post

  De rechtbank kan u vragen om een afschrift van de originele huwelijks- en geboorteakte per post na te sturen. U ontvangt daarover een bericht in Mijn Rechtspraak. Na controle stuurt de rechtbank u de akte(s) terug.

  Indieningsnummer

  Na het indienen ziet u direct een ontvangstbevestiging met datum en tijd van indienen en het indieningsnummer.

  Zaaknummer

  Als uw verzoekschrift is verwerkt, krijgt u in Mijn Rechtspraak een bericht met daarin het zaaknummer.

  Griffierecht

  U ontvangt per post een uitnodiging om het griffierecht te betalen.


 • Upload een kleurenscan (pdf-bestand) van het betekeningsexploot. Upload ook het F9-formulier als afzonderlijk pdf-bestand. Met de knop Bericht versturen kunt u beide bestanden indienen. • Staat u de verwerende partij  bij in een eenzijdig verzoek echtscheiding? Dan kunt u ook digitaal procederen en uw stukken digitaal indienen.

  U logt daarvoor in op Mijn Rechtspraak.

  • In het startscherm kiest u 'In lopende zaak aanmelden'.
  • Vul de gevraagde gegevens in, zoals het zaaknummer (bijvoorbeeld: C/05/123456) en uw e-mailadres.
  • Wilt u zich alleen stellen? Voeg dan het pdf-bestand van het F2-formulier toe als bijlage.
  • Als u ook een verweerschrift wilt indienen, dan voegt u het pdf-bestand van F3-formulier toe als bijlage. Of uploadt uw verweerschrift als pdf-bestand. Producties of bijlagen bij het verweerschrift uploadt u als afzonderlijke pdf-bestanden.

  Met de knop Bericht versturen meldt u zich aan in de lopende zaak.

  Nadat de rechtbank uw aanmelding heeft verwerkt, ontvangt u daarover een e-mail. U ziet dan in Mijn Rechtspraak de zaak staan bij Mijn dossiers.


 • U ontvangt via Mijn Rechtspraak een uitnodiging voor de zitting. Hierin staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt.

  Wilt u voor de zitting nog stukken indienen? Deze kunt u als afzonderlijke pdf-bestanden uploaden en versturen via Mijn Rechtspraak. Upload ook het benodigde F-formulier als een afzonderlijk bestand. Zorg dat de bestanden uiterlijk 10 dagen voor de zitting in Mijn Rechtspraak staan. 

  Stuur van de ingediende stukken ook een kopie aan de andere partij. Dient u ook een verzoek in voor gezag- en omgang met minderjarige kinderen? Stuur dan ook een kopie van de ingediende stukken aan de Raad voor de Kinderbescherming. Laat de rechtbank via het F-formulier weten dat u dat heeft gedaan. • De rechtbank doet na de zitting een uitspraak. Via het elektronisch familiejournaal wordt u op de hoogte gehouden van de uitspraakdatum. Als de uitspraak in Mijn Rechtspraak staat, krijgt u daarover een kennisgeving.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact